Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   14 februarie 2022

   Progres proiect "Competențe digitale pentru angajații CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL"

   CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, cu sediul în Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare implementează proiectul “Competențe digitale pentru angajații CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL”, cod SMIS 149789, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 1.034.858,43 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 517.429,19 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 439.814,84 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 77.614,35 lei). Perioada de implementare este de 17 de luni, respectiv între data 01.09.2021 și data 31.01.2023.

   Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat la nivel național de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, organism intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.        

   Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competente/aptitudini digitale si creșterea performantelor profesionale pentru 454 persoane, având calitatea de angajați ai beneficiarului, care activează in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea de programe de formare în domeniul alfabetizării digitale si TIC-competente digitale de baza si competente digitale avansate in scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii in regiunea Nord Vest.

   Grupul țintă este format din 454 persoane, angajați ai beneficiarului, din regiunea Nord-Vest, cărora le sunt adresate acțiuni complexe si integrate in vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției.

   Principalele rezultatele vizate prin implementarea activităților proiectului:

   • total 454 persoane, beneficiare ale componentelor relevante, din care: min. 114 persoane sunt femei, min. 23 sunt persoane cu vârsta intre 55-64 ani, min. 410 persoane dobândesc o calificare/care si-au validat competentele la încetarea calității de participant;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale de baza” de 12 ore derulat in vederea îmbunătățirii cunoștințelor/competentelor/aptitudinilor digitale de baza, pentru 305 persoane;
   • 1 program de formare „Concepte de mentenanță (Preventiva, Reactiva, Predictiva) de 32 ore derulat in vederea îmbunatatirii cunostintelor/competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 49 persoane;
   • 1 program de formare „Cyber Security Specialist” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunoștințelor/competentelor/aptitudinilor digitale avansate pentru 3 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competente de mentenanta a robotilor industriali - roboți KUKA” de 32 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 3 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competente de programare a robotilor industriali - roboți KUKA” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 5 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale - nivel avansat - utilizare MS Powerpoint, MS Excel, MS Access, MS Word” de 32 ore derulat in vederea îmbunătățirii cunoștințelor/competentelor/aptitudinilor digitale avansate, pentru 172 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale de specialitate (curs SAP Key User)” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 37 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale in proiectare cu 3DExperience (Catia V6)” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 11 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe pentru utilizarea platformei PLATO 1 (FMEA tool)” de 16 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 22 persoane;
   • 5 întreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau își adaptează activitatea din sectoarele economice cu potențial competitiv/domeniile aferente de specializare inteligenta conform SNC/SNCDI, beneficiare de metodologii/documente/recomandari/măsuri specifice prin diseminarea rezultatelor proiectului.

   Până la finalul lunii ianuarie 2022 s-au obținut următoarele rezultate:

   • 244 persoane, beneficiare ale componentelor relevante
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale de baza” de 12 ore derulat in vederea îmbunătățirii cunoștințelor/competentelor/aptitudinilor digitale de baza, pentru 186 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale - nivel avansat - utilizare MS Powerpoint, MS Excel, MS Access, MS Word” de 32 ore derulat in vederea îmbunătățirii cunoștințelor/competentelor/aptitudinilor digitale avansate, pentru 21 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe digitale de specialitate (curs SAP Key User)” de 40 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 15 persoane;
   • 1 program de formare „Dezvoltare competențe pentru utilizarea platformei PLATO 1 (FMEA tool)” de 16 ore derulat in vederea imbunatatirii cunostintelor/ competentelor/ aptitudinilor digitale avansate, pentru 22 persoane.

   Date de contact

   ROKK BETTINA - Manager de proiect

   Telefon: 0374166437; Fax 0261806140

   Email: bettina.rokk@fluid.contitech.ro

   https://www.continental.com/ro-ro

   Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

    

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România

   Politica privind modulele cookie

   Utilizăm module cookie pentru a vă furniza cea mai bună experiență pe site-ul nostru web. Faceți clic pe „Acceptare toate” pentru a permite toate modulele cookie sau pe „Schimbare setări module cookie” pentru a decide în mod individual.

   Notă: Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de performanță, vă exprimați totodată consimțământul ca datele dvs. personale să fie transmise către țări terțe nesigure (cum ar fi SUA) atunci când sunt utilizate. Aceste țări terțe nesigure nu oferă un nivel de protecție a datelor comparabil cu standardele UE. În cazul anumitor furnizori terți, cum ar fi Google și Mouseflow, nu sunt oferite alte garanții pentru a compensa acest deficit. Prin urmare, există riscul ca agențiile guvernamentale să vă acceseze datele cu caracter personal prin intermediul transmiterii fără ca dvs. să aveți opțiuni eficiente de protecție juridică.

   Informații suplimentare despre cookie-urile de performanță și transferul către țări terțe pot fi găsite în declarația privind protecția datelor.

   Dând clic pe butonul „Acceptă tot”, sunteți de acord în mod expres cu acest lucru. Consimțământul poate fi revocat în orice moment prin modificarea setărilor cookie-urilor. Prelucrarea ulterioară a datelor deja colectate înainte de revocare de către furnizorul terț nu poate fi exclusă.

   Un modul cookie este un fișier de date de mici dimensiuni care este stocat pe dispozitivul dvs. Utilizăm module cookie pentru a furniza funcționalități de bază și de confort, a măsura performanța site-ului web și a analiza comportamentul utilizatorilor pe site-ul web. 

   Modulele cookie necesare sunt activate permanent deoarece sunt indispensabile pentru funcționarea site-ului web și pentru stocarea consimțământului dvs. privind modulele cookie. Modulele cookie funcționale și de performanță sunt opționale. Toate modulele cookie opționale sunt dezactivate în mod implicit.

   Puteți modifica setările privind modulele cookie în orice moment prin accesarea Politicii noastre privind modulele cookie sau prin ștergerea memoriei temporare a browser-ului dvs.

   Afișare mai multe Afișare mai puțineless
   Înapoi
   Module cookie necesare NECESARE

   Aceste module cookie sunt necesare pentru a vă furniza funcționalitățile de bază ale site-ului web și pentru a asigura o livrare fiabilă și coerentă.

   Modulele cookie funcționale

   Aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza anumite funcționalități de confort.

   Module cookie de performanță

   Aceste module cookie sunt utilizate pentru a măsura performanța site-ului web și a analiza comportamentul utilizatorilor.