Sugestii
  Navigare directă la
   Leadership
   Știri
   06 iunie 2023

   Finalizare Proiect Contidigital Vest POCU/861/3/12/145670

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA, anunță închiderea proiectului ”Contidigital Vest”, POCU/861/3/12/145670. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, respectiv între data 07/09/2021 și data de 06/02/2023 și între data 07/05/2023 și data 06/06/2023, având o valoare totală de 2.062.865,83 lei, cu o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 872.020,58 lei.

   Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini digitale pentru angajaţii Continental Automotive România SRL, locațiile din Timişoara și Iași, prin participarea la programe de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC).

   Grupul țintă al proiectului a fost compus din cel puțin 370 de angajați ai Continental Automotive România, locațiile din Timişoara și Iași, încadraţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial (persoane angajate care au urmărit îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI).

   Rezultate obţinute: În cadrul proiectului un număr de 406 de angajaţi ai Continental Automotive România, locațiile din Timişoara și Iași, şi-au îmbunătăţit nivelul de cunoştinţe/competenţe/aptitudini digitale avansate şi de specialitate în urma participării la cursurile de formare, implicit șanse mai mari în evoluția lor profesională și o creștere a gradului de competitivitate a companiei în domeniu.

   Cei 406 angajați au participat la cursuri precum: Artificial Intelligence in Automotive Training Course, Docker engine, IoT Certification Training on Azure, Advanced programming in C language, Design Patterns, Automated Testing with Python & Selenium, Docker desktop, Angular, Net Core advanced, Python and Machine Learning, Modern Camera Image Quality Assessment, Signal Integrity: Advanced High-Speed Design and Characterization, Cloud Computing Foundation, Cyber Security Courses, Microsoft Office Excel Advanced Level, Microsoft Office Excel Advanced Level - Macrouri si VBA,etc.

   La finalul activităților de formare s-au acordat diplome și/sau certificate de participare in urma unui proces de evaluare organizat de solicitant la nivel de companie. S-au înmânat diplome/certificate recunoscute la nivel de angajator. Toate documentele de evaluare și certificare, inclusiv certificatele de participare, au inclus o mențiune cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul Fondului Social European (FSE).

   Poiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

   Pentru mai multe informații legate de proiect, ne puteți contacta la: 0746231280.

   Date de contact: mihail.gaianu@continental-corporation.com

   Persoană de contact: Manager de proiect, Gaianu Mihail.

   Documente disponibile