Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   23 decembrie 2021

   Închidere proiect Conticompetitiv Nord Est - HR si Management profesionist”, POCU/685/3/8/134945

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, anunță închiderea proiectului ”Conticompetitiv Nord Est - HR si Management profesionist”, POCU/685/3/8/134945. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, având o valoare totală de 2.694.876,11 lei.

   Obiectivul general al proiectului a fost creșterea numărului de angajați ai Continental Automotive Romania SRL, punctul de lucru Iași, care beneficiază de instrumente, metode, practici (etc.) standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității companiei la dinamica sectorului de dezvoltare de produse software și hardware precum și producție de componente auto, activități principale ale solicitantului.

   Grupul țintă al proiectului a fost compus din cel puțin 218 de angajați ai Continental Automotive Romania, punct de lucru Iași, astfel:

   • minimum 208 persoane, angajați cu contract individual de muncă cu normă întreagă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management, respectiv: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc

   și

   • minimum 10 persoane, cu contract individual de muncă cu normă întreagă din departamentele de resurse umane,

   Rezultate obținute: În cadrul proiectului un număr de aproximativ 251 de angajați ai Continental Automotive Romania, punct de lucru Iași, din domeniul managementului strategic și al resurselor umane au beneficiat de instrumente, metode, practici etc, de management general sau al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

   Din numărul de 251 de angajați, 234 au participat la cursuri precum: Abilitați de coaching pentru manageri, Conducere generațională pentru manageri, Conducere sănătoasă pentru manageri, Program de dezvoltare a conducerii pentru manageri, Program de dezvoltare a conducerii pentru manageri (avansat), Conducere situațională pentru manageri, Inteligenta emoționala pentru manageri, Abilități de negociere (avansat), Model al procesului de comunicare (PCM), Managementul schimbărilor pentru manageri, Managementul proiectelor (avansat), Instruire pentru rolul de Scrum Master (conform SAFe), Instruire pentru rolul de Scrum Product Owner (conform SAFe), Conducere fără putere disciplinară, Conducerea agilă a organizației, Competențe Antreprenoriale cu certificare ANC, Program: Îmbunătățirea culturii organizaționale și capacitaților de decizie strategică, VNI CE Management de baza - Workshop Echipa- Strategie 2020-2021, Management de baza Workshop Echipa- Strategie pentru 2020-2021- Grup țintă Conducere BU's, Extensie Workshop Strategic CMT- Strategie& Asumare Deținere, Analiza datelor pentru managementul strategic, Gândire de business strategică, Networking strategic, Agile coaching, Leadership situațional.

   De asemenea, 17 angajati din departamentul de resurse umane, au participat la cursurile: Rolul HR-ului ca partener de business, Învățare și dezvoltare, Abilitați de coaching pentru resurse umane, Cum să trăim transformarea resurselor umane, Manager HR cu certificare ANC. 

   Un număr de 304 participanți au fost prezenți la conferința online ”Leadership Talk” în care au fost abordate tematici ca: Ledership inspirațional, Agilitate în leadership, Strategia în patru dimensiuni în crearea unei echipe, etc susținute de vorbitori inspiraționali: Teddy Necula, Dorin Boabes, Emil Dobrovolschi & Octavian Pantis, Jim Ferrell, Paul Smith, etc.

   La finalul activităților de formare s-au acordat diplome și certificate în funcție de tipologia activității de învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute fiind recunoscute, fie la nivelul solicitantului, fie la nivel național conform OG nr.129/ 2000 privind formarea profesionala a adulților, republicată și/sau Legii nr.1/ 2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

   Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la:

   Date de contact: neculai.bagiu@continental-corporation.com

   Persoana de contact: Manager de proiect, Neculai Bagiu

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România