Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   16 decembrie 2021

   Închidere proiect Conticompetitiv Vest - HR si Management profesionist”, POCU/685/3/8/134944

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, anunță închiderea proiectului ”Conticompetitiv Vest - HR și Management profesionist”, POCU/685/3/8/134944. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, având o valoare totală de 2.497.793,86 lei.

   Obiectivul general al proiectului a fost creșterea numarului de angajați ai Continental Automotive Romania SRL, din cadrul sediului social din Timișoara, care beneficiază de instrumente, metode, practici (etc.) standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătațite în vederea adaptarii activitații companiei la dinamica sectorului de dezvoltare de produse software și hardware precum și productie de componente auto, activități principale ale solicitantului.

   Grupul țintă al proiectului a fost compus din cel putin 234 de angajați ai Continental Automotive Romania, punct de lucru Timișoara, astfel:

   • minimum 204 persoane, angajați cu contract individual de muncă cu normă întreagă, care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management, respectiv: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc

   și

   • minimum 30 persoane, cu contract individual de muncă cu normă întreaga din departamentele de resurse umane,

   Rezultate îndeplinite: în cadrul proiectului un numar de 414 de angajați ai Continental Automotive Romania, locația Timișoara, din domeniul managementului strategic și al resurselor umane au beneficiat de instrumente, metode, practici etc, de management general sau al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

   Din totalul de 414, un numar de aproximativ 364 angajați au participat la cursuri precum: Managementul proiectelor – fundamente, Formare de facilitatori certificați în Simularea Project Management Cayenne, Managementul proiectelor - metodologii Agile, Instruire pentru rolul de Scrum Master, Instruire pentru rolul de Scrum Product Owner, Implementare SAFe (SPC), Învățare experiențiala prin retrospectivă - formare de facilitatori în Retropoly, Conducerea agilă a organizației, Abilități de coaching & mentoring pentru manageri, Asumarea responsabilității pentru manageri, Managementul partenerilor de business, Gândire strategică pentru manageri - Training/ Workshop, Formare de evaluatori pentru Centre de Dezvoltare și Evaluare, Analiza datelor pentru Management strategic, Program de dezvoltare a abilităților de leadership Fundamente, Program de dezvoltare a abilităților de leadership Avansat, Suport managerial pentru creșterea nivelului de implicare al angajaților, Formare de facilitatori certificați în Simularea The Brain Game de Leadership, Competențe antreprenoriale ANC.

   De asemenea și un număr de aproximativ 47 de participanți au beneficiat de cursuri de: Rolul HR-ului ca partner de business, Curs de recrutare și selecție, Dezvoltarea Strategiei de Resurse Umane Training/ Workshop, Agilitate în Resurse Umane cu certificare, Abilități de coaching pentru Resurse Umane, Analiza datelor pentru HR strategic, Formare de evaluatori pentru Centre de Dezvoltare și Evaluare, Manager Resurse Umane ANC.

   La finalul activităților de formare s-au acordat diplome și certificate în funcție de tipologia activității de învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute sunt recunoscute, fie la nivelul solicitantului, fie la nivel național conform OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată și/sau Legii nr.1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

   Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la:

   Date de contact: aleksandra.talpos@continental-corporation.com

   Persoana de contact: Manager de proiect, Aleksandra Talpos

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România