Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   25 aprilie 2024

   Informare publică de mediu aferentă trimestrului II 2024 Continental Automotive Systems SRL

   Continental Automotive Systems SRL, în conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) din HG 878/2005, informează Parțile Interesate privind consecințele activității desfășurate asupra mediului în locatia din Sibiu, str Salzburg, nr 8.

   Continental Automotive Systems SRL, având ca obiect de activitate operațiunile aferente Codurilor CAEN Rev. 2 - 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule precum și 2651 Fabricare de instrumente și dispositive pentru măsură, verificare control și navigație, dorește să informeze publicul interesat privind impactul activităților sale asupra mediului înconjurător:

   ➢ Societatea deține Autorizația de Mediu nr. SB 97/04.08.2010, revizuită în data de 01.09.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu și Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. SB 151/ 02.12.2021, emisă de SGA Sibiu.

   ➢ Societatea monitorizează calitatea factorilor de mediu conform periodicității stipulate în Cap III, pct.1, din Autorizația de mediu, prin intermediul unor laboratoare acreditate RENAR și transmite rezultatele încercărilor către APM Sibiu și SGA Sibiu;

   ➢ Deșeurile periculoase și nepericuloase generate de Continental Automotive SRL sunt colectate selectiv, stocate temporar în spațiile special amenajate și valorificate/ eliminate în baza contractelor de prestări servicii încheiate între Continental Automotive Systems SRL și operatorii economici autorizați pentru preluarea și gestionarea deșeurilor;

   ➢ Angajații Continental Automotive Systems SRL sunt instruiți anual privind managementul deșeurilor și al substanțelor și amestecurilor periculoase;

   ➢ Societatea noastră este pregatită pentru a interveni eficient în caz de scurgeri/deversări necontrolate de substanțe chimice prin utilizarea de materiale absorbante și KIT-uri profesionale de intervenție pentru astfel de situații.

   ➢ Ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt gestionate în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, Societatea noastră optând pentru îndeplinirea în mod individual a obiectivelor anuale specifice de reciclare/valorificare deșeuri de ambalaje; 

   ➢ Continental Automotive Systems SRL a fost înscrisă pe site-ul AFM pe lista Operatorilor economici prevăzuți la art. 16, alin (3) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor; lista_operatori_economici_gestionare_ambalaje.pdf (afm.ro)

   lista_operatori_economici_gestionare_ambalaje.pdf (afm.ro)

   ➢ Datele ce se raportează autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea acestora sunt în conformitate cu prevederile cap. III, pct.2, din Autorizația de mediu

   ➢ Continental Automotive Systems a implementat un sistem de management al Mediului în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001:2015 certificat de Organismul extern de Certificare DQS. Domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu este Dezvoltarea, proiectarea, producția, testarea și vânzarea de echipamente și componente de autovehicule;

   Având în vedere aspectele enunțate mai sus, Continental Automotive Systems SRL transmite disponibilitatea de a furniza informații suplimentare privind aspectele sale de mediu Părților Interesate, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00-15:00, în cadrul departamentului FM&ESH de la sediul societății din Sibiu, str. Salzburg, nr.8, jud. Sibiu.

    

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România