Sugestii
  Navigare directă la
   poză_sibiu_centrul de ingineriea
   Știri
   25 aprilie 2024

   Informare publică de mediu - trimestrul II 2024 - Continental Autonomous Mobility Romania SRL - Sibiu

   Continental Autonomous Mobility Romania SRL (punct de lucru Sibiu), în conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) din HG 878/2005, informează Parțile Interesate privind consecințele activității desfășurate asupra mediului în punctul de lucru din Sibiu, str Salzburg, nr 8.

   Continental Autonomous Mobility Romania SRL, având ca obiect de activitate operațiunile aferente Codurilor CAEN Rev. 2 - 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule precum și 2651 Fabricare de instrumente și dispositive pentru măsură, verificare control și navigație, dorește să informeze publicul interesat privind impactul activităților sale asupra mediului înconjurător:

   ➢ Societatea deține Autorizația de Mediu nr. SB 188/05.10.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu;

   ➢ Societatea monitorizează calitatea factorilor de mediu conform periodicității stipulate în Cap III, pct.1, din Autorizația de mediu, prin intermediul unor laboratoare acreditate RENAR și transmite rezultatele încercărilor către APM Sibiu;

   ➢ Deșeurile periculoase și nepericuloase generate de Continental Autonomous Mobility Romania SRL sunt colectate selectiv, stocate temporar în spațiile special amenajate și valorificate/ eliminate în baza contractelor de prestări servicii încheiate între Continental Autonomous Mobility Romania SRL și operatorii economici autorizați pentru preluarea și gestionarea deșeurilor;

   ➢ Angajații Continental Autonomous Mobility Romania SRL sunt instruiți anual privind managementul deșeurilor și al substanțelor și amestecurilor periculoase;

   ➢ Ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt gestionate în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, Societatea noastră optând pentru îndeplinirea în mod individual a obiectivelor anuale specifice de reciclare/valorificare deșeuri de ambalaje;

   ➢ Continental Autonomous Mobility Romania SRL a fost înscrisă pe site-ul AFM pe lista Operatorilor economici prevăzuți la art. 16, alin (3) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor; lista_operatori_economici_gestionare_ambalaje.pdf (afm.ro)

   lista_operatori_economici_gestionare_ambalaje.pdf (afm.ro) 

   ➢ Datele ce se raportează autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea acestora sunt în conformitate cu prevederile cap. III, pct.2, din Autorizația de mediu. 

   ➢ Continental Autonomous Mobility Romania SRL a implementat un sistem de management al Mediului în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001:2015 certificat de Organismul extern de Certificare DQS. Domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu este Dezvoltarea, proiectarea, producția, testarea și vânzarea de echipamente și componente de autovehicule;

   Având în vedere aspectele enunțate mai sus, Continental Autonomous Mobility Romania SRL transmite disponibilitatea de a furniza informații suplimentare privind aspectele sale de mediu Părților Interesate, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00- 15:00, în cadrul departamentului FM&ESH de la sediul societății din Sibiu, str. Salzburg, nr.8, jud. Sibiu.

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România