Sugestii
  Navigare directă la
   Continental Anvelope Timisoara
   Știri
   11 ianuarie 2023

   INFORMARE PUBLICA: Încadrarea obiectivului Continental Automotive Products SRL în categoria amplasamentelor SEVESO de nivel inferior

   INFORMARE PUBLICA

   Referitoare la incadrarea obiectivului Continental Automotive Products SRL  in categoria amplasamentelor SEVESO de nivel inferior

   1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului

   SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL

   CUI: RO11269196, J35/1309/1998

   Timisoara, strada Avram Imbroane Nr. 9, judetul Timis.

   1. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

   Conform prevederilor Legii nr.59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, Continental Automotive Products SRL se incadreaza in categoria amplasamentelor de nivel inferior.

   Pentru conformare Continental Automotive Products SRL a elaborat si depus autoritatilor competente in data de 29.03.2021 notificarea prevazuta la art.7 alin. (1).

   Amplasamentul este incadrat ca si grad de risc la nivel inferior de care SRAM, conform Adresei nr.8703/16.06.2021.

   1. Descrierea sumara a amplasamentului

   Domeniul de activitate al societatii Continental Automotive Products SRL il reprezinta fabricare anvelope.

   Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece in cadrul procesului de obtinere a amestecului de cauciuc necesita si utilizarea de peparate chimice incadrate ca si periculoase in fabricarea anvelopelor auto.

   Fabricarea anvelopelor din cauciuc se realizeaza astfel: Se aprovizioneaza si se stocheaza temporar materiile prime, constand in principal din: cauciuc natural şi sintetic, intaritori (negru de fum, silica), plastifianţi (uleiuri minerale şi vegetale, răşini, ceară), antidegradanţi, agenti de vulcanizare, acceleratori de vulcanizare.

   Prin amestecarea componentelor mai sus mentionate, in cantitati diferite, rezulta diferite amestecuri primare de cauciuc care apoi se completeaza cu ingrediente care permit vulcanizarea rezultand amestecul final (compound cauciuc – amestec cauciuc).

   Prepararea amestecurilor de cauciuc sunt utilizate in vederea obtinerii urmatoarelor categorii de semifabricate: cord metalic, cord textil, camasa interioara, pereti laterali, cale de rulare, bandaj.

   Productia semifabricatelor prin obtinerea unei anvelope se realizeaza prin prelucrari exclusiv mecanice constand din extrudare, calandrare si taiere debitare, pe masini speciale,

   In aria de Confectii se va realiza asamblarea anvelopei cu semifabricatele mai sus mentionate, rezultand avelopa cruda.

   Vulcanizarea anvelopei se realizeaza in aria Vulcanizare. Anvelopa cruda  se vulcanizeaza la prese, la o temperature de 170 0C. Anvelopa cruda este vulcanizata in forme (matrite), iar asigurarea temperaturii de 170 0C si 20 barr necesara procesului de vulcanizare se face cu abur tehnologic.

   1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

   Nr. Crt.

   Denumirea substantei periculoase/ amestecului

   Denumirea comerciala a substantei periculoase/ amestecului

   Fraze de pericol/Categoria de pericol

   Starea de agregare

   1

   DPG-C GRAN

   1,3-diphenylguanidine

   H301- Toxic în caz de înghiţire;

   H318- Provoacă leziuni oculare grave

   H411- Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

   Solid

   2

   Hexa K

   Hexametilentetramina

   H228 - Solid inflamabil

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   Solid

   3

   Vulkacit MERKAPTO/C

   benzotiazole-2-tiol

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

   Solid

   4

   VULKACIT DM/MG/C

   di(benzotiazol-2-il) disulfura

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   Solid

   benzothiazole-2-thiol

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   5

   TBzTD

   Tetrakis(fenilmetil)tioperoxidi (carbotioamida

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   Solid

   6

   Sulfenax TBBS

   N-tert-butylbenzothiazole-2-sulphenamide

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   Solid

   N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamida

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

   di(benzotiazol-2-il) disulfura

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   tert-butylamine

   7

   WZ - 1/2 Oxid de zinc

   Oxid de zinc

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   Solid

   8

   Rhenogram ZNO 80/ SBR

   Oxid de zinc

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   Solid

   9

   DOX-1

   1,4-benzenodiamină, amestec de derivaţi N,N'-fenili şi tolili

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   Solid

   difenilamina

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   10

   Dusantox

   N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine

   H302 - Nociv în caz de înghițire

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   Solid

   N-(aminophenyl)aniline

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   11

   LIONIN PVI (Granulate)

   N-(ciclohexil)ftalimidă

   H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   Solid

   12

   SANTOFLEX 77PD

   N,N'-bis(1,4-dimethylpentyl)-p-phenylenediamine

   H302 - Nociv în caz de înghițire H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

   H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic.

   H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

   Lichid

   Substantele si preparatele chimice periculoase prezente pe amplasamentul Continental Automotive Products SRL sunt materii prime, preponderent in stare solida.

   Riscurile asociate activitatii in care sunt implicate substantele chimice mentionate in tabelul de mai sus se pot datora:

   -  propietatilor fizico-chimice ale preparatelor,

   - cantitatilor din preparatele chimice care ar putea fi depozitate la un moment dat pe  amplasament,

   - factorului uman – erori de operare si manipulare a chimicalelor existente pe  amplasament.

   1. In cazul producerii unei urgente, avertizarea si informarea populatiei se realizeaza in conformitate cu instructiunile si schemele de instiintare prevazute in procedura de urgenta

   Comunicarea cu populatia din imediata vecinatate a amplasamentului se face prin mijloace mass- media; concomitent sunt notificate autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timis, Agenţia de Protecţie a Mediului Timis, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.

   1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament

    

   Nr. crt.

   Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente

   Autorităţile participante

   Tematica inspecției

   1

   07-08 iunie 2021

   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timis; Comisariatul Judeţean al Gărzii Timis;

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis.

   Verificarea amplasamentului din punct de vedere SEVESO

   2

   07-12 decembrie 2022

   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timis; Comisariatul Judeţean al Gărzii Timis;

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis.

   Verificarea amplasamentului din punct de vedere SEVESO

   In cazul in care se doresc mai multe informatii, acestea se pot solicita la adresa de email:

   Continental_AP@conti.de

   Responsabil în domeniul managementului securităţii

   Adriana Formagiu

   Manager ESH

   Nadia Ciuhat

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România