Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   18 octombrie 2021

   Lansare proiect “Contidigital Vest”

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, anunță lansarea proiectului ”Contidigital Vest”, POCU/861/3/12/145670. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 18 luni, respectiv în perioada cuprinsă între 06/09/2021 și 06/02/2023 având o valoare totală de 2.061.403,85 lei. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelul de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale pentru angajații Continental Automotive România SRL, locația Timișoara, prin participarea la programe de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC).

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA, anunță lansarea proiectului ”Contidigital Vest”, POCU/861/3/12/145670. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 18 luni, respectiv în perioada cuprinsă între 06/09/2021 și 06/02/2023 având o valoare totală de 2.061.403,85 lei. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelul de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale pentru angajații Continental Automotive România SRL, locația Timișoara, prin participarea la programe de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC).

   Grupul țintă din cadrul proiectului cuprinde următoarele categorii:

   • 370 angajați Continental Automotive Romania, locația Timișoara (regiunea Vest), încadrați cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, persoane angajate care urmăresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini cu precădere în sectoarele economice/domeniile identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) şi Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCD), din care:
   • 5% angajați cu vârstă cuprinsă între 55-64 de ani (20 persoane);
   • 25% angajați femei (94 persoane).

   Rezultate așteptate: membrii grupului țintă selectați vor participa la 42 de cursuri de formare profesională în domeniul competențelor digitale avansate și de specialitate. Astfel se va asigura îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini digitale, implicit șanse mai mari în evoluția lor profesională și o creștere a gradului de competitivitate a companiei în domeniu.

   Cei 370 angajați vor participa la cursuri precum: Artificial Intelligence in Automotive Training Course, Docker engine, IoT Certification Training on Azure, Advanced programming in C language, Design Patterns, Automated Testing with Python & Selenium, Docker desktop, Angular, Net Core advanced, Python and Machine Learning, Moldex3D basic + advanced training, Modern Camera Image Quality Assessment, Signal Integrity: Advanced High-Speed Design and Characterization, Cyber Security Specialist, Cloud Computing Foundation, Cyber Security Courses, Microsoft Office Excel Advanced Level, Microsoft Office Excel Advanced Level - Macrouri si VBA, Unix/Linux for Embedded/Telecom - Programarea sistemelor în medii POSIX, Utilizarea instrumentelor Power BI, CarMaker și automatizarea testelor, Utilizarea instrumentelor Uipath etc.

   La finalul activităților de formare se vor acorda diplome și/sau certificate de participare în urma unui proces de evaluare organizat de solicitant la nivel de companie. Se vor înmâna diplome/certificate recunoscute la nivel de angajator. Toate documentele de evaluare și certificare, inclusiv certificatele de participare vor include o mențiune cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul Fondului Social European (FSE).

   Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

   Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la: 0746231280

   Persoană de contact: Mihail Gaianu

   Email persoană de contact: Mihail.Gaianu@continental-corporation.com

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România