Sugestii
  Navigare directă la
   Summer Practice
   Știri
   29 octombrie 2021

   Lansare proiect “Contidigital Nord Est”

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, anunță lansarea proiectului ”Contidigital Nord Est”, POCU/861/3/12/145669. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 18 luni, respectiv între data 30/08/2021 si data 29/01/2023 având o valoare totală de 2.476.403,50 lei, cu o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.068.935,28 lei.

   CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA, anunță lansarea proiectului ”Contidigital Nord Est”, POCU/861/3/12/145669. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 18 luni, respectiv între data 30/08/2021 si data 29/01/2023 având o valoare totală de 2.476.403,50 lei, cu o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.068.935,28 lei.

   Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini digitale pentru angajaţii Continental Automotive România SRL, punctul de lucru Iaşi, prin participarea la programe de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC).

   Grupul țintă al proiectului va fi compus din cel puțin 185 de angajați ai Continental Automotive Romania, punct de lucru Iași, încadrati cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial (Persoane angajate care urmăresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini cu precădere în sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI).

   Rezultate așteptate: În cadrul proiectului un număr de 185 de angajaţi ai Continental Automotive România, punct de lucru Iaşi, îşi vor îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe/competenţe/aptitudini digitale avansate şi de specialitate în urma participării la cursurile de formare, implicit șanse mai mari în evoluția lor profesională și o creștere a gradului de competitivitate a companiei în domeniu.

   Cei 185 angajați vor participa la cursuri precum: Arhitectura îincorporata cu UML / Embedded Architecture with UML; Şabloane de proiectare în C++ 20 (Design Patterns in C++ 20); Python Advanced; CarMaker for Vehicle Dynamics and Virtual Prototypes; Utilizarea instrumentelor de Power BI; Fault Tree + Analysis; CAN Training; Limbajul modelului unificat / Unified Modelling Language; Systems Engineering with SysML and Rhapsody Online; Stateflow for Automotive Applications; Simulink Model Management and Architecture; Basic Debugging Training; C Advanced; Advanced programming in C++ language; Python Basics; iSAQB Certified Professional for Software Architecture - Foundation Level; ISTQB Certified Tester Advance Level Test Manager etc.

   La finalul activităților de formare se vor acorda diplome și/sau certificate de participare in urma unui proces de evaluare organizat de solicitant la nivel de companie. Se vor inmana diplome/certificate recunoscute la nivel de angajator. Toate documentele de evaluare și certificare, inclusiv certificatele de participare, vor include o mențiune cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul Fondului Social European (FSE).

   Poiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

   Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la: 0751212037

   Date de contact: neculai.bagiu@continental-corporation.com

   Persoana de contact: Manager de proiect, Neculai Bagiu.

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România