Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   08 august 2022

   Organizarea si derularea unei campanii de conștientizare a importanței organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale

   CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, cu sediul în Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare va organiza și desfășura în perioada august 2022 – ianuarie 2013 campanii de conștientizare a importanței organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul competențelor digitale.

   PROGRAMUL TEMATIC al campaniei de conștientizare va conține informații relevante privind necesitatea, avantajele, facilitățile oferite, posibilitățile de acces si beneficiile participării angajaților întreprinderilor la programe de formare profesionala in domeniul alfabetizării digitale si TIC pentru dobândirea cunoștințelor/competentelor/aptitudinilor, inclusiv a celor cu caracter inovator, specifice dezvoltării de noi soluții/produse/servicii digitale, potrivit cerințelor actuale ale sectoarelor/domeniilor vizate), a altor masuri relevante (seminarii privind căile de creștere a performantelor profesionale prin programe de formare dedicate dezvoltării competentelor digitale si modalități inovatoare de implementare) pentru angajați, respectiv la oportunitățile de participare in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale/TIC, in vederea dezvoltării productivității și competitivității muncii, urmărind facilitarea adaptării ocupaționale a resursei umane angajate la dinamica/actualitatea si progresul tehnologic la nivelul regiunii Nord Vest.

   GRUPUL TINTA VIZAT pentru participarea la campania de conștientizare cuprinde un total de 5 reprezentanți/angajatori din întreprinderi care își desfășoară activitatea si/sau intenționează să își adapteze activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, cu interes sporit pentru femei si persoane cu varsta intre 55-64 ani. Campania de conștientizare a angajatorilor va urmări, de asemenea, in fiecare etapa de implementare, creșterea responsabilității sociale si promovarea incluziunii active, contribuind astfel la combaterea tuturor formelor de discriminare (de șanse, de gen etc.).

   IMM-urile care își desfășoară activitatea si/sau intenționează să își adapteze activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNCDI au oportunitatea de participare in procesul de selecție pentru a beneficia de masuri de sprijin personalizat in scopul elaborării si introducerii unor programe de învățare la locul de munca specifice tehnologiilor digitale (de baza, avansate sau pentru specialiști IT, după caz).

   Campania de conștientizare este realizată în cadrul proiectul “Competențe digitale pentru angajații CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL”, cod SMIS 149789, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

   Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat la nivel național de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, organism intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România

   Roxana Detesan

   Head of Communications Continental Romania