Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   04 octombrie 2022

   Parteneriate durabile în educație pentru dezvoltarea industriei automotive din România

   • Sediile Continental din România se implică activ în dezvoltarea curriculei universitare în acord cu cerințele pieței muncii în industria auto
   • Aproximativ 1.000 de studenți au urmat stagii de internship în cadrul companiei în anul universitar 2021-2022
   • Compania susține sistemul de învățământ profesional dual de 10 ani, de la reînființarea acestuia în România

   Iași, Sibiu, Timișoara, 4 octombrie 2022. Continental, companie tehnologică, a dezvoltat parteneriate durabile cu unități și instituții de învățământ din întreaga țară pentru a crea împreună posibilități de optimizare a curriculei, precum și pentru a asigura un cadru facil de lucru după finalizarea studiilor tinerilor care doresc să pună viitorul în mișcare. Pentru a sprijini această dezvoltare, compania este reprezentată în comitete directoare ale instituțiilor și derulează împreună proiecte finanțate din fonduri europene în domeniul cercetării și dezvoltării.

   “La nivel național, împreună cu universitățile și cu actorii din sistemul preuniversitar de învățământ am reușit să creăm programe moderne prin care comunitățile în care ne desfășurăm activitatea au de câștigat. Menționez, în acest context, noi programe în facultăți, croite nevoilor industriei, care au generat sute de locuri de muncă, implicarea în dezvoltarea unei mobilități sustenabile, precum și implicarea companiei în inițierea și derularea cu succes a Școlii Profesionale Duale. Toate aceste proiecte au creat și vor crea un impact pozitiv în societate și în industrie. Avem în desfășurare parteneriate strategice cu universităţile, iar cum maşina devine acum un sistem definit de software, avem nevoie de oameni specializaţi în software, IT, tehnologie cloud, securitate cibernetică, big data, inteligenţă artificială”, este mesajul transmis de Dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

   Pe lângă târguri de carieră, competiții sudențești și vizite în interiorul companiei, și în anul universitar 2021-2022, aproximativ 1.000 de studenți au participat la stagii de internship la sediile companiei din România.

   Compania derulează o serie de programe interne dedicate studeților și formării tinerilor profesioniști pentru a contribui la dezvoltarea abilităților lor practice – burse private (pentru cei mai buni dintre ei), realizarea lucrării de diplomă în cadrul companiei, summer practice etc. Constanța și deschiderea permanentă către tânăra generație ne aduce o infuzie entuziasmantă de idei creative care duc mobilitatea spre viitor cu o mai mare viteză.

   Locațiile din Timișoara, colaborări cu universitățile din vestul țării

   Proaspeții absolvenți și tineri profesioniști se pot înscrie într-un program internațional care le susține și accelerează dezvoltarea către roluri de leadership, proiecte de diplomă, practică de vară, stagii de pregătire, susținerea de competiții tehnice studențești și multe alte activități care conduc la dezvoltarea unei mobilități inteligente și sustenabile.

   Pe lângă parteneriatele de durată cu  Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara, locațiile Continental din capitala Banatului au colaborări fructuase și cu universități din Arad, Oradea și Cluj, cu care desfășoară multe proiecte de viitor.

   Programe care vizează completarea curriculei universitare a instituțiilor de învățământ superior sunt organizate în direcția de masterat pe temele Artificial Intelligence, Cybersecurity, Machine Learning, Big Data sau Cloud Computing. Odată aprofundate aceste domenii, tinerii au ocazia să lucreze apoi în cadrul companiei pentru a contribui la creșterea industriei automotive și la construirea unui viitor al mobilității durabile. Peste 500 de studenți s-au angajat, în paralel cu studiile, în locațiile din Timișoara.

   Peste 40 de angajați din cadrul companiei, din cele trei sedii din orașul de pe Bega (Automotive, Tires și ContiTech) colaborează cu universitățile predând studenților discipline de interes pentru industria auto din România.

   Locațiile Continental din orașul de pe malurile Begăi (Automotive, fabrica de anvelope și ContiTech) s-au implicat și în susținerea materială și financiară (prin sponsorizări) a unor programe propuse de universități și organizații studențești prin care s-au dotat laboratoare și care au presupus implicare pe actualizarea și dezvoltarea de programe de master, precum și în sprijinirea de competiții tehnice studențești, sponsorizări ale unor evenimente academice, parteneriate în proiecte europene, finanțare de programe de cercetare.

   Susținerea studenților și a programelor de studiu universitar la Continental în Iași

   Zeci de angajați ai Continental din Iași sunt implicați pe partea de predare în universitățile din zona de est a țării, atât în zona tehnică, precum și în cea de soft skills.

   Parteneriatele de durată cu instituțiile de învățământ superior oferă posibilitatea studenților să participe la cursuri opționale prin care se pregătesc țintit în domeniile căutate de companie pentru proiectele desfășurate în dezvoltarea mobilității de mâine.

   În anul universitar precedent, cursurile și laboratoarele au fost susținute de 14 angajați Continental care au cumulat 432 de ore de predare către cei 172 de studenți ce s-au înscris la acest opțional derulat la Facultatea de Informatică (Universitatea “Al.I.Cuza”) și la Facultatea de Automatică și Calculatoare (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”) din Iași.

   Compania derulează, în locațiile sale, programe de specializare a tinerilor în domeniile tehnice. La Iași, Junior Engineering Learning Program este dedicat în special absolvenților de facultate şi masteranzilor motivați să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe în domeniul dezvoltării software-ului pentru produse automotive, cât și de perspectiva de a lucra în cadrul companiei. Programul are o durată de 10 săptămâni. Participanții aprofundează noțiuni de programare în C, microcontrolere și procese de dezvoltare a software-ului.

   Compania a oferit și burse de studiu pentru studenți, precum și burse doctorale pentru tineri care au ales domenii de cercetare în domeniul automotive.

   Parteneriate strategice pentru Continental în Sibiu

   Pentru că prin dezvoltarea educației din România creștem nivelul resursei umane din piața muncii, Continental Sibiu s-a implicat și în anul universitar 2021-2022, în parteneriatele strategice cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, precum și în colaborări de impact cu  universități din Alba Iulia, Cluj Napoca, Pitești, Brașov și Târgu Mureș.

   Adaptarea curriculei universitare, proiectele studențești, precum și echiparea laboratoarelor din facultăți, au fost câteva din acțiunile pe care mai bine de 60 de colegi cu rol activ în universități și ambasadori ai companiei le-au continuat din anii anteriori. Noutățile anului universitar 2021-2022 au fost generate de o serie de evenimente și campanii dedicate absolvenților și profesioniștilor, cu scopul de a interacționa în medii informale pe subiecte de interes pentru ei, din domeniul automotive. Continental Sibiu oferă studenților șansa de a beneficia de un internship plătit pe toată perioada studiilor, cu flexibilitatea de program necesară și cu posibilitatea de a accesa și Bursa Continental în același timp.

   Pe lânga seria de beneficii de care se bucură studenții, aceștia au posibilitatea de a se dezvolta profesional lucrând îndeaproape cu colegii de la Sibiu, experți în domeniile lor. În urma evenimentelor de selecție, în acest an s-au alăturat până acum echipei Continental Sibiu 132 studenți care lucrează în perioada studiilor și 80 de summer interns.

   Mai mult de jumătate din angajații Continental Sibiu sunt fie absolvenți ai Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, fie studenți în internship care au făcut primii pași în carieră la în cadrul companiei. Fiind cel mai mare angajator din Sibiu și având un parteneriat strategic cu ULBS, Continental a susținut campania de admitere prin atragerea studenților la Sibiu sau îndemnându-i să rămână aici.

   Sponsorizările și donațiile către universități, renovările sălilor de curs, investițiile în echipamente și kit-uri, cât și programele de burse universitare demonstrează și în acest an parteneriatul de durată și implicarea companiei în învățământului la acest nivel.

   Implicare continuă în dezvoltarea sistemului de educație profesional dual

   Continental se implică activ de 10 ani în dezvoltarea sistemului de învățământ dual, după model german, în România. Sute de elevi au urmat stagiile de pregătire și au fost angajați în locații unde compania își desfășoară activitatea.

   Continental este inițiator și participant la reintroducerea sistemului dual de școală profesională la nivel național și la Colegiul Energetic “Regele Ferdinand I” din Timișoara încă din 2012, de la reînființarea claselor cu acest profil. De asemenea, compania a sprijinit în același fel și din același an Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu“, din Carei, și Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov și a continuat să susțină învățământul profesional dual ulterior și în Sibiu, prin colaborarea cu Liceul Tehnologic „Independența” și Colegiul Tehnic Energetic.

   Investițiile în această formă de învățământ sunt de sute de mii de euro în cei 10 ani, fonduri care vizează dotarea de laboratoare, susținerea transportului, a meselor și a burselor elevilor, precum și promovarea școlii pprofesionale duale după model german.

    

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România

   Roxana Detesan

   Head of Communications Continental Romania