Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   15 octombrie 2021

   Parteneriatul strategic al Continental cu universitățile include și granturi de cercetare pentru dezvoltarea unei mobilități durabile

   • Implicare activă în pregătirea studenților: programe universitare la nivel național pentru integrarea lor în exigențele ridicate și în continuă transformare din industria automotive
   • Cercetare în universități pentru rezultate și identificarea de soluții inovatoare aplicabile în sectorul de profil
   • Aproximativ 1.000 de studenți au urmat stagii de internship în cadrul companiei în anul universitar 2020-2021
   • Susținerea școlii profesionale pentru dezvoltarea abilităților necesare domeniului auto

   Iași, Sibiu, Timișoara, 15 octombrie 2021. Continental, companie tehnologică, se implică activ, în colaborare cu universități din țară, la atragerea de fonduri și granturi pentru cercetare pentru dezvoltarea de proiecte în direcția unei mobilități curate, smart city, precum și pentru crearea de noi servicii de mobilitate la nivelul orașelor. De asemenea, parteneriatele companiei cu instituțiile de învățământ superior presupun și actualizarea constanta a curriculei, dezvoltarea de programe de licență și masterat Continental integrate în oferta universităților și prezența membrilor companiei în comitetele directoare ale acestora.

   “La nivelul întregii țări, Continental este partener strategic a numeroase unități de învățământ preuniversitar și universitar. Ne implicăm activ în proiectele care aduc beneficii comunității locale,  menținem o bună legătură cu unitățile de învățământ și formăm viitori specialiști pentru nevoile industriei aflate în continuă expansiune. Doar la Continental am crescut, în ultimii ani, în medie cu 1.000 de colegi/ an.  Investim constant în educaţia elevilor, studenților, a internilor şi absolvenţilor de facultate prin diferitele oportunităţi de carieră pe care le oferim. În total, peste 200 de angajați ai Continental participă activ, în cadrul universităților din România, la dezvoltarea unor programe orientate spre nevoile clasice cât și cele mai recent apărute în domeniul automotive, precum: Cybersecurity, Machine Learning, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Big Data”, spune Dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

   Aproximativ 1.000 de studenți au participat la stagii de internship pe parcursul anului trecut universitar la sediile companiei din România.

   Granturi și proiecte de cercetare pentru o mobilitate sustenabilă, în cadrul parteneriatelor cu universitățile, la Timișoara
   Proiecte precum Machine Learning for Autonomous Driving, Qualification Laboratories Research by means of Electromagnetic Compatibility sau Reliability Simulations and Design of Automotive Products ori Researching Facility Management Industry 4.0/ IIoT Solutions Regarding Integrability/ Interoperability and Supervision sunt de interes pentru echipa Continental Automotive din Timișoara. Scopul lor este de a genera noi oportunități de cercetare și de a obține rezultate și a identifica soluții inovatoare ce pot fi aplicate în industria automotive.

   Parteneriatul cu universitățile înseamnă și o colaborare la nivelul dezvoltării currriculei. Astfel, zeci de angajați din cadrul sediilor Continental din Timișoara (Automotive, Tires și ContiTech) colaborează cu instituțiile de învățământ superior din capitala Banatului pentru dezvoltarea de programe de licență și master (cum sunt, spre exemplu System Test for embedded systems, Artificial Intelligence, Cybersecurity și Machine Learning, Cloud Computing), pentru desfășurarea laboratoarelor practice, precum și pentru a aduce în fața studenților nevoile acestui sector și felul în care ei pot răspunde acestora odată studiile finalizate.

   Sediul Automotive, alături de fabrica de anvelope din Timișoara și de ContiTech s-au implicat și în susținerea materială și financiară (prin sponsorizări) a diverselor programe propuse de universități prin dotarea de laboratoare, feedback și implicare pe actualizare programe de master, workshop-uri și prezentări pentru studenți, colaborare cu ligiile studențești, sponsorizări ale unor evenimente academice, parteneriate în proiecte europene, finanțare de programe de cercetare. Colaborarea cu Universitatea de Vest, Universitatea Politehnca din Timișoara, instituții din Arad, Alba-Iulia sau Cluj aduc valoare adăugată atât companiei, prin pregătirea studenților pentru a răspunde eficient nevoilor pieței, cât și universităților, prin gestionarea unei oferte curriculare moderne, adaptate la solicitățile mediului privat.

   Programe universitare pentru dezvoltarea sectorului automotive și a tendințelor din industrie la Continental Iași

   La Iași, disciplina facultativă “Ingineria Software specifică automobilelor” (ISSA) își propune să fie o introducere în lumea Automotive pentru studenții din anul III de la Facultatea de Informatică și Facultatea de Automatică și Calculatoare.

   În cadrul celor 14 cursuri, tinerii au ocazia să afle despre infotainment, telematică, conducere autonomă și body control modules – într-un mod simplificat și atractiv, precum și să-și însușească noțiuni despre integrare și testare, concepte din DevOps și Agile pentru ca introducerea să fie completă. Teoria este completată de partea practică în cadrul a 14 laboratoare susținute de specialiștii sediului din Iași al Continental.

   În plus, zeci de angajați ai sediului din Iași colaborează cu universitățile din estul României (Iași, Suceva, Galați) pentru a pune în aplicare diverse programe destinate dezvoltării industriei automotive și a unei mobilități sustenabile. Parteneriatul strategic pe care compania îl are cu universitățile asigură o dezvoltare constanta a programei și o actualizare a acesteia în funcție de solicitările tot mai comprehensive ale unei industrii aflate într-o transformare accentuată. Acest parteneriat cuprinde colaborarea la nivel de programe de master și licență susținute de Continental, susținerea materială și financiară a facultăților cu profil tehnic (prin sponsorizări), precum și organizarea de evenimente pentru studenți, alături de ligile acestora.

   Compania a susținut tinerii și prin acordare a zeci de burse și a organizat evenimente dedicate studenților cu scopul de a-i aduce mai aproape de această industrie: Continental Technical Show, iDEAS engineering competition.

   Susținerea educației, în prim plan Continental Sibiu

   Și în anul școlar 2020-2021, Continental Sibiu s-a implicat prin cei 84 de colegi cu rol activ în universități și prin ambasadori ai companiei în universitățile partenere de la Sibiu, Craiova, Alba Iulia, Cluj Napoca, Pitești, Brașov și Tg. Mureș, prin livrarea seminariilor din curricula universitară, susținerea studenților și organizarea de evenimente și competiții dedicate acestora. Ca parte a susținerii studenților de la Facultatea de Științe (ULBS), colegii responsabili de la Continental Sibiu au lansat pe Google Classroom o platformă care pune la dispoziția acestora cursuri și materiale necesare unei mai bune aprofundări, precum și mici provocări săptămânale pe care le soluționează, iar cele mai interesante rezolvări sunt premiate.

   Donațiile făcute de companie către mediul universitar totalizează zeci de mii de euro și demonstrează și în acest an parteneriatul de durată și implicarea companiei în învățământului la acest nivel.

   Școala Profesională – o prioritate pentru Continental

   Susținerea învățământului dual după model german reprezintă o prioritate pentru Continental și o dorință de a dezvolta un sistem care aduce numai beneficii pe termen lung. Continental este inițiator și participant la reintroducerea sistemului dual de școală profesională în România, în unități de învățământ din Timișoara, Carei și Brașov încă din 2012, de la reînființarea claselor cu acest profil. Compania a sprijinit în același fel Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu“, din Carei, Colegiul Energetic “Ferdinand I” din Timișoara, s-a implicat în dezvoltarea Școlii Profesionale Germane Kronstadt din Brașov și susține învățământul profesional dual în Sibiu prin colaborarea cu Colegiul Tehnic „Independența” începută acum 4 ani.

   Specializările în care sunt pregătiți elevii susținuți de Continental sunt: operator CNC, electronist, electrician, lăcătuș mecanic, electromecanic, sculer matrițer, electronist pentru aparate și echipamente.

   Sute de absolvenți și actuali elevi ai acestui sistem de învățământ repun bazele meseriilor importante pentru unitățile de producție Continental.

   La Sibiu, prima generație de absolvenți ai acestui tip de învățământ susținută de Continental, a început activitatea în cadrul companiei, în timp ce la Timișoara, zeci de foști elevi lucrează deja în cadrul Continental Anvelope, ContiTech și Continental Automotive.

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România

   Roxana Detesan

   Head of Communications Continental Romania