Sugestii
  Navigare directă la
   Știri
   13 iulie 2022

   Sistem de monitorizare si contorizare avansata pentru reducerea consumurilor energetice la CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL

   Proiectul “Sistem de monitorizare si contorizareavansata pentru reducerea consumurilor energetice la CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 -2020, cod SMIS 2014+149165 este implementat de către CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL şi are o valoare totală de 887,204.50 lei din care 745,550.00 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, formată din 111.832,49 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 633.717,51 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR.

   Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Direcţia Regională Infrastructură Sibiu.
   Obiectivul general al proiectului.
   Obiectivul general al proiectului este stabilit în directa corelare cu Obiectivul Specific 6.2 Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali și cu acțiunea de finanțare, conform secțiunii 1.3.1 din Ghidul solicitantului, respectiv implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali. Obiectivul general al proiectului consta în reducerea consumului de energie și diminuarea emisiilor de CO2 ca urmare a implementării unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie în cadrul societății CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL . În urma implementarii soluției tehnice propuse prin prezentul proiect se estimează o intensitate energetică de 4077,89 [kgep/ 1.000 euro]. În acest context, față de anul de referință (2019) există o optimizare a indicatorului 2S55 cu 0,79% (32,46tep). Aceasta economie se poate obține în 5 (cinci) ani de la finalizarea implementarii sistemului de monitorizare a consumurilor energetice.
   Rezultate aşteptate
   1 Rezultat: Capacitate întărită a societății CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL în identificarea și implementarea măsurilor adecvate de eficiență energetică Indicator: CO01 – 1 intreprindere
   2 Rezultat: Implementarea unui dispecerat in CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L, pct. de lucru Sibiu, de unde se va monitoriza consumul de utilitati. Datele vor fi culese de la distanță prin intermediul unor sisteme de automatizare de tip PLC/RTU, capabile sa preia sarcini de rutină sub forma unor comenzi, sau scenarii în cazul mai multor comenzi. Sistemul va fi organizat sub formă de rețea între serverul central, clienții locali și locațiile de unificare semnale, prin intermediul conexiunii la internet. Structura automatizării va fi una de tip piramidal, având la vârf dispecerul care comunică cu controllerele din aplicație, montate în tablouri electrice distincte. Utilizatorii vor urmării, pe monitoarele PC-urilor prevăzute în acest scop, consumul de utilități și vor primi mesajele de avarie. Sistemul va include:
   NIVELUL 1: instrumentatie de câmp si dispozitive de control,
   NIVELUL 2: RTU (Remote Terminal Unit+Retea Date),
   NIVELUL 3: Statia master
   Indicator: 1 sistem monitorizare
   3 Rezultat: Intensitate energetica în industrie redusa: conform indicatorului 2S55-„Intensitatea energetica în industrie”, adica 145 MWh pentru energia electrica, respectiv, 174 MWh pentru gaze naturale, echivalent a 81,42 kgep/1000 euro într-un inteval calendaristic de 5 ani in urma implementarii soluției tehnice propuse prin prezentul proiect.
   Localizarea proiectului:
   Loc. Sibiu, Strada Salzburg, Nr. 8, Județul Sibiu
   ”Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.”
   Date de contact:
   Nume persoană contact: Boboi Cătălin
   Funcţie: Manager de proiect
   Tel. 0758 399 945, Fax: -, E-mail: catalin.boboi@continental-corporation.com

    

   Documente disponibile

   Miodrag Hojda

   Purtător de cuvânt Continental România