Sugestii
  Navigare directă la

   CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, cu sediul în Mun. Carei, Str. Mihai Viteazu, nr. 125, jud. Satu Mare implementează proiectul “Competențe digitale pentru angajații CONTITECH FLUID AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL”, cod SMIS 149789, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 1.034.858,43 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 517.429,19 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 439.814,84 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 77.614,35 lei). Perioada de implementare este de 17 de luni, respectiv între data 01.09.2021 și data 31.01.2023.

   Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este implementat la nivel național de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest, organism intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

   Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competente/aptitudini digitale si creșterea performantelor profesionale pentru 454 persoane, având calitatea de angajați ai beneficiarului, care activează in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020), prin furnizarea de programe de formare în domeniul alfabetizării digitale si TIC-competente digitale de baza si competente digitale avansate in scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii in regiunea Nord Vest.

   Grupul țintă este format din 454 persoane, angajați ai beneficiarului, din regiunea Nord-Vest, cărora le sunt adresate acțiuni complexe si integrate in vederea asigurării unei sustenabilități a intervenției.