Continental Tagline
Návrhy

Oznámení o ochraně osobních údajů

Continental AG zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s tím, že využíváte tuto webovou stránku  v souladu s platnými právními předpisy.

Obecné

Osobní údaje, které jste zadali, jsou shromažďovány, zpracovávány a používány společností Continental AG za účelem kontaktu s vámi. Pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, mohou být údaje předány společnostem, které jsou přidružené k Continental AG podle §15 a násl. německého zákona o akciových společnostech, jak je stanoveno v Závazných firemních pravidlech (PDF, 268,4 KB) společnosti Continental.
Je-li to přípustné a/nebo předepsané zákonem, mohou být údaje vyhodnocovány pro účely vykazování (např. statistiky).
Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (např. váš souhlas).
Při zajišťování poskytování technické podpory předáváme údaje našim poskytovatelům služeb, Materna GmbH, Voßkuhle 47, 44141 Dortmund a Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Straße 9, 10997 Berlin.  Tito poskytovatelé služeb shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje v našem zastoupení pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (na základě dohody o zpracování osobních údajů, nebo pokud je poskytovatel služeb mimo EU, na základě standardních smluvních ustanovení EU). 

V souladu se zákonnými ustanoveními jsou všechny Vaše osobní údaje považovány za přísně důvěrné.

Shromažďování a zpracování údajů

Společnost Continental AG uchovává osobní údaje týkající se uživatelů svých webových  sránek  pouze tehdy, pokud jí k tomu byl poskytnut souhlas. Jediné údaje, které se ukládají,  se týkají data a času návštěvy, navštívených stránek, použití kurzoru na webu, použitých funkcí stránek a názvu webových stránek, ze kterých uživatel přišel na webové stránky společnosti Continental. IP adresa je přenášena anonymně a používá se pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni města. Continental AG tyto informace používá k měření aktivity na webu, k vytváření statistik a ke zlepšení služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek.

Osobní údaje uživatele se používají výlučně k vyřizování dotazů v rámci uděleného souhlasu nebo v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. Na základě právních požadavků společnost Continental zavedla globální, jednotná a vnitřní pravidla ochrany osobních údajů (Závazná firemní pravidla (PDF, 268,4 KB) ) upravující ochranu Vašich osobních údajů. 

Společnost Continental AG ukládá údaje vložené do webových stránek a/nebo údaje poskytnuté pro daný proces, například jméno, společnost, e-mail, adresu a telefon pouze pro účely osobní komunikace s Vámi. Údaje jsou uchovávány a/nebo používány výhradně za účelem zpracování dotazu / zájmu / účasti v soutěži. Vaše údaje jsou vymazány po dokončení zpracování Vašeho dotazu/zájmu, pokud toto vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.

Práva subjektu poskytujícího údaje

Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt poskytující údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

  • Práva na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR 
  • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
  • Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR
  • Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
  • Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR

Máte-li k tomuto nějaké dotazy, obraťte se prosím na našeho vedoucího ochrany údajů Zdeňka Nováka e-mailem na adrese: gdpr@barum.cz.

V souladu s článkem 7 (3) EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů. Souhlas musí být odvolán písemně zasláním na adresu Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@barum.cz.

Vždy můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů písemně (včetně e-mailem) s otázkami nebo stížnostmi. E-mail: gdpr@barum.cz. Můžete také kontaktovat příslušné orgány pro ochranu osobních údajů, pokud jsou k dispozici.

Ochrana uložených osobních údajů

Naše společnost a Materna GmbHa Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována a přizpůsobována v souladu s nejnovějšími technologiemi. Za předpokladu, že údaje jsou nešifrované, mohou být potenciálně prohlíženy třetími stranami. Z tohoto důvodu bychom rádi zdůraznili, že pokud jde o přenos údajů prostřednictvím internetu (např. e-mailem), bezpečný přenos nelze zaručit. Citlivé údaje by tedy neměly být přenášeny vůbec nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL). Pokud přistupujete ke stránkám a souborům a budete požádáni o zadání osobních údajů, upozorňujeme, že přenos těchto údajů přes internet nemusí být bezpečný a že existuje nebezpečí, že je mohou prohlížet a manipulovat jimi neoprávněné osoby.

Soubory cookie (malé textové soubory)

Při návštěvě naší webové stránky  mohou být informace uloženy ve Vašem počítači formou souborů cookie. Tyto soubory cookie slouží pouze k zajištění fungování webových stránek. Jiné soubory cookie (například týkající se používání webových stránek) se vytvářejí pouze na základě Vašeho souhlasu (viz Zásady pro používání souborů cookie). V nastavení prohlížeče si také můžete zvolit, že soubory cookie přijímat nebudete. Mějte však prosím na paměti, že v případě, že tak učiníte, nebudete moci plně využívat několik funkcí těchto webových stránek. 

Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Služba Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání těchto internetových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

Pokud je však na těchto internetových stránkách povolena anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrátí. Úplná IP adresa bude odeslána pouze ve výjimečných případech na server společnosti Google v USA, kde dojde k jejímu zkrácení. Na těchto internetových stránkách je anonymizace IP adresy povolena. Na objednávku provozovatele těchto internetových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto internetových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji u společnosti Google. Soubory cookie jsou na našich stránkách ukládány pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného programu prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Shromažďování údajů, které vytvoří soubory cookie a které se týkají vašeho používání těchto internetových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mouseflow

Tyto webové stránky používají nástroj Mouseflow společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dánsko („Mouseflow").  Služby Mouseflow používají na naší stránce soubor cookie, který je využíván pouze na základě Vašeho souhlasu. Tyto cookies se používají ke shromažďování a ukládání dat pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat mohou být vytvořeny anonymní uživatelské profily. Služba Mouseflow náhodně vybírá a zaznamená jednotlivé návštěvy. Tím se vytvoří protokol pohybů myši a kliknutí s úmyslem náhodně reprodukovat jednotlivé návštěvy webových stránek a odvozovat potenciální zlepšení pro webovou stránku. Vaše IP adresa je přitom přenášena pouze anonymně. Neexistuje tedy v žádném okamžiku možnost jednoznačné identifikace návštěvníka webové stránky.

Použití nástroje iFraming

Videa na našich webových stránkách jsou vkládány  pomocí iFramingu. Externí obsah z webových stránek třetích stran může být vložen a zobrazen ve vymezených oblastech na našich webových stránkách prostřednictvím iFramingu.

Videa z následujících webových stránek třetích stran jsou vložena na našich webových stránkách:

YouTube:
Tyto webové stránky, z nichž jsou videa vložena prostřednictvím iFramingu, provozuje služba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Kliknutím na videa toto bude označeno logem YouTube. Oznámení o ochraně osobních údajů YouTube naleznete zde.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek s vloženými videi, Internet Explorer nevytvoří automaticky odkaz na server v příslušné síti. Kliknutím na vložené video udělujete svůj souhlas s komunikací s výše uvedeným webem a umístěním souborů cookie tímto webem. Kliknutím na vložené video budou informace, které jste navštívili na našich webových stránkách, automaticky předány výše uvedenému provozovateli webových stránek a výše uvedenou webovou stránkou budou umístěny soubory cookie. 

Pokud jste přihlášeni na výše uvedené webové stránky při návštěvě našich webových stránek, přenášená data budou přidružena k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li zabránit tomu, aby síť tímto způsobem spojila informace s Vaším uživatelským účtem, odhlaste se z příslušné sítě před kliknutím na příslušné video.

I když nejste zaregistrováni jako člen výše uvedené webové stránky nebo momentálně nejste přihlášeni, mohou být Vaše osobní údaje po kliknutí na příslušné video uloženy provozovatelem výše uvedeného webu. Nemáme žádný vliv na umístění souborů cookies třetích stran a na rozsah a obsah údajů shromážděných výše uvedenými webovými stránkami nebo na to, jak jsou tyto údaje používány. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů výše uvedených webových stránek.