Návrhy
  Přejděte přímo na
   Autonomous Mobility and Safety

   Autonomous Mobility and Safety

   SensePlanAct
   Inteligentní řízení mobility dneška a zítřka.

   Cíl je jasný: budoucnost mobility směřuje k plně automatickému řízení. Integrované aktivní a pasivní bezpečnostní technologie a produkty podporující dynamiku vozidla zajišťují ještě vyšší úroveň bezpečnosti a komfortu. Prostřednictvím „Integrované bezpečnosti“ vylepšujeme dnešní systémy pasivní bezpečnosti integrací vozidla a informací o jeho okolí do našeho souboru informací o pasivní bezpečnosti.

   Výsledkem je zlepšení ochrany posádky vozidla a zranitelných účastníků silničního provozu na základě údajů o reálné dopravní situaci. Elektronická zařízení jsou stále inteligentnější, a vytvářejí tak ideální podmínky pro uskutečnění naší Vize Nula, vize silničního provozu bez nehod. V obchodní jednotce Podvozek & bezpečnost chápeme náš příspěvek tak, jak jej shrnuje motto „Bezpečná a dynamická jízda směrem k Vizi Nula“.

   Pro nás v divizi Podvozek & bezpečnost je tak klíčové zvažovat při vývoji nových produktů veškeré možnosti připojení k síti. To platí nejen pro produkty, nýbrž i pro nutnou kooperaci a týmovou práci v obchodních jednotkách i mimo ně. Díky připojování jednotlivých komponent k síti a z perspektivy našeho systémového přístupu vyvíjíme produkty a systémové funkce podle řetězce efektů řízení, které vytvářejí základ automatického řízení.

   Budeme tak dál pokračovat ve vývoji bezpečnostní technologie směrem k naší vizi budoucnosti bez nehod a s cílem učinit bezpečnost dostupnou pro kohokoli na světě. Jedna věc je totiž jistá: pouze široké využívání aktivních bezpečnostních technologií může pomoci k uskutečnění cílů EU spočívajících ve snížení počtu úmrtí při silničních nehodách do roku 2020 na poloviční hodnotu. 

   Divize Podvozků & bezpečnosti a Pneumatik společnosti Continental navázaly spolupráci s informační kampaní Global NCAP „Stop nehodám“ s cílem dosáhnout dalších zlepšení celkové bezpečnosti silniční dopravy a dalších snížení počtu úmrtí a zranění při dopravních nehodách a počtu těchto nehod.

   Divize Podvozku & bezpečnosti je jednou z divizí koncernu Continental se zaměřením na vývoj a výrobu inteligentních a integrovaných systémů pro bezpečnější automobilovou budoucnost. Naše struktura odráží naše jádrové kompetence: dynamika vozidel pro automobily, které jsou bezpečné a přinášejí požitek z jízdy, to je integrální součást našeho myšlení. Globalizace, růst a perfekcionismus představují hlavní strategické tahy v naší divizi, která je organizována do čtyř obchodních jednotek:

   • Dynamika vozidla
   • Hydraulické brzdné systémy
   • Pasivní bezpečnost & senzorická technologie
   • Pokročilé asistenční systémy řízení

   Pro více informací o této divizi společnosti Continental navštivte prosím naši webovou stránku.