Návrhy
  Přejděte přímo na
   Nachhaltige Unternehmensführung

   Udržitelné řízení podniku

   Udržitelné hospodaření a společenská odpovědnost mají v našem žebříčku hodnot své pevné místo. Na jejich základě pracujeme a strategicky směřujeme a vedeme do budoucna své podnikání.

   Udržitelně a odpovědně jednat pro nás znamená: dodržovat právní předpisy a zákony, chránit zdroje a podporovat ochranu klimatu, jakož i dostát své odpovědnosti vůči našim zaměstnancům a společnosti. Jako signatář Global Compact OSN se zasazujeme o dodržování lidských práv, pracovních norem, ochranu životního prostředí a boj proti korupci.

   Continental je přesvědčen, že: udržitelné a odpovědné hospodaření zvyšuje naše inovační schopnosti a udržitelnost – a vytváří tím hodnotu podniku. Umožňuje nám včas poznat rizika a šance a otevírá nám nutné procesy změn. Proto je udržitelnost nedílnou součástí naší podnikové strategie a vývoje. Propojení finančních a nefinančních indikátorů do celistvé vize představuje pozitivní přínos pro naše zaměstnance, životní prostředí i společnost jako celek.

   Zásady firemní společenské zodpovědnosti - pdf (1,76MB)