Návrhy
  Přejděte přímo na

   Continental Integrity Hotline

   Neetické a protizákonné chování poškozuje společnost Continental a všechny, kdo se na jejím podnikání podílejí. Hlášení těchto skutečností významně přispívá k informovanosti společnosti Continental a k odhalování a prevenci pochybení. Společnost Continental netoleruje odvetná opatření vůči oznamovatelům. Všechna hlášení jsou zpracovávána v souladu s Jednacím řádem - pdf (184KB).

   Můžete oznámit (mimo jiné) záležitosti z následujících oblastí:

   • Manipulace s účetnictvím a financemi
   • Protimonopolní ochrana​
   • Korektní a etické jednání (ve vztahu k obchodním partnerům), střet zájmů​
   • Korupce/úplatkářství​
   • Diskriminace, obtěžování, psychická újma​
   • Environmentální práva​
   • Regulace vývozu a dovozu vč. sankcí
   • Lidská práva
   • Ochrana informací a obchodního tajemství​
   • Integrita systému oznamovatelů (whistleblowing)​
   • Odvetná opatření, porušení mlčenlivosti nebo porušení oznamovací povinnosti​
   • Pracovní právo
   • IT bezpečnost / kyberkriminalita​
   • Pracovně-právní vztahy vč. individuálních a kolektivních práv​
   • Manipulace s trhem včetně insider tradingu​
   • Zneužití majetku/služeb společnosti a krádež​
   • Praní peněz / financování terorismu​
   • Dodržování předpisů v oblasti osobních údajů​
   • Fyzická újma​
   • Sabotáž a vandalismus​
   • Terorismus, extremismus, organizovaný zločin​
   • Bezpečnost a ochrana zdraví​
   • Sexuální obtěžování​
   • Daňové úniky a podvody​
   • Technická shoda (shoda produktu)​
   • (Kybernetické) podvody, zpronevěra a jiné trestné činy obohacování

   Hlásit můžete anonymně

   Vybízíme Vás k uvedení Vaší identity při nahlašování Vašeho podnětu. Jsme si ale vědomi, že někdy můžete mít obavu uvést své jméno. Proto máte vždy možnost nahlásit Váš podnět anonymně.

   Společnost Continental chrání nahlašovatele

   Společnost Continental netoleruje jakoukoliv odvetu proti nahlašovatelům.

   Váš podnět je důvěrný

   Můžete se spolehnout na to, že s Vašim podnětem a jeho vyšetřováním bude nakládáno důvěrně v souladu s právními požadavky.

   Váš podnět bereme vážně, bez výjimky

   Společnost Continental prošetří každý nahlášený podnět.

   Váš podnět je prošetřen oddělením, které se věnuje přímo šetření podnětů

   Nahlašte Váš podnět – naše oddělení vyčleněné pro šetření jej důkladně prověří.

   Potřebujeme Vás

   Naše odpovědné oddělení se vynasnaží zůstat s Vámi v kontaktu v průběhu šetření Vašeho podnětu. Vaše úsilí zůstat rovněž v kontaktu s tímto oddělením zvýší šanci na úplné vyšetření Vašeho podnětu.
    

   Integrity Platform

   Odeslat písemný podnět

   Klikněte sem k online nahlášení krok za krokem.

   Integrity Hotline

   Nahlásit podnět telefonicky (mezinárodní linka)

   +49 1802 73 76 78

   nebo +49 1802 REPORT

   EUR 0,06 za hovor z německé pevné linky; účtovaná částka může být jiná při volání z mobilního telefonu či pevné linky odjinud.

   Klikněte sem pro vaše místní telefonní číslo.

   Integrity E-mail

   Poslat e-mail

   integrity@continental.com

   Náš tým Continental Compliance Case Management s vámi bude po obdržení vašeho e-mailu ve spojení.

    

   Vybízíme vás podat nám podnět.

    

   Důležité:
   Naše Integrity Hotline a e-mail se nepoužívají k hlášení nespokojenosti s produkty společnosti Continental. V takových případech vás žádáme, abyste kontaktovali zákaznický servis v USA: +1 800 847 3349 / ostatní země: +49 511 976 3524.​