Návrhy
  Přejděte přímo na

   Continental Integrity Hotline

   Neetické a protizákonné chování poškozuje společnost Continental a všechny, kdo se na jejím podnikání podílejí. Aby společnost Continental mohla potírat neetické a nezákonné jednání, je pro ni důležité, aby se o takovém jednání dozvěděla. Nahlašování postřehů týkajících se bezúhonnosti je důležitým příspěvkem k povědomí společnosti Continental a k odhalení a prevenci nepřijatelného chování. Společnost Continental netoleruje jakoukoliv formu odvety namířenou proti těm, kdo nahlásí uvedená zjištění. Podněty jsou zpracovávány v souladu s Pravidly procedury - pdf (167KB).

   Můžete oznámit (mimo jiné) záležitosti z následujících oblastí:

   • Manipulace účetnictví
   • Soutěžní právo/právo hospodářské soutěže
   • Nespravedlivé a neetické jednání, konflikt zájmů
   • Korupce/podplácení (např. korupční provize, jiné úplatky)
   • Ochrana osobních údajů, bezpečnost IT/kybernetický zločin
   • Diskriminace, (sexuální) obtěžování, psychologický nátlak
   • Životní prostředí
   • Vývozní a dovozní pravidla vč. sankcí
   • Lidská práva (vč. dětské práce)
   • Práva zaměstnanců
     
   • Manipulace trhu vč. insider trading
   • Neoprávněné užívání majetku společnosti
   • Praní špinavých peněz/financování terorismu
   • Fyzický nátlak
   • Sabotáž/vandalismus
   • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
   • Daňové úniky/podvody
   • Technická compliance (shoda výrobku s technickými pravidly)
   • Krádež, zpronevěra, neoprávněné osobní obohacení
   • Požadavky/návrhy týkající se potenciálně závažných záležitostí
     

   Hlásit můžete anonymně

   Vybízíme Vás k uvedení Vaší identity při nahlašování Vašeho podnětu. Jsme si ale vědomi, že někdy můžete mít obavu uvést své jméno. Proto máte vždy možnost nahlásit Váš podnět anonymně.

   Společnost Continental chrání nahlašovatele

   Společnost Continental netoleruje jakoukoliv odvetu proti nahlašovatelům.

   Váš podnět je důvěrný

   Můžete se spolehnout na to, že s Vašim podnětem a jeho vyšetřováním bude nakládáno důvěrně v souladu s právními požadavky.

   Váš podnět bereme vážně, bez výjimky

   Společnost Continental prošetří každý nahlášený podnět.

   Váš podnět je prošetřen oddělením, které se věnuje přímo šetření podnětů

   Nahlašte Váš podnět – naše oddělení vyčleněné pro šetření jej důkladně prověří.

   Potřebujeme Vás

   Naše odpovědné oddělení se vynasnaží zůstat s Vámi v kontaktu v průběhu šetření Vašeho podnětu. Vaše úsilí zůstat rovněž v kontaktu s tímto oddělením zvýší šanci na úplné vyšetření Vašeho podnětu.

   Důležité oznámení:

   Naše Integrity Hotline neslouží k hlášení nespokojenosti s výrobky splečnosti. V takových případech laskavě kontaktujte zákaznickou linku na čísle - USA: +1 800 847 3349 / ostatní země: +49 511 976 3524.
    

   Integrity Platform

   Odeslat písemný podnět

   Klikněte sem k online nahlášení krok za krokem.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vybízíme vás

   podat nám podnět.

    

   Integrity Hotline

   Nahlásit podnět telefonicky (mezinárodní linka)

   +49 1802 73 76 78                         nebo +49 1802 REPORT

   EUR 0,06 za hovor z německé pevné linky; účtovaná částka může být jiná při volání z mobilního telefou či pevné linky odjinud.

   Klikněte sem pro vaše místní telefonní číslo.

    

   Ombudsman (ochránce práv)

   Mimo naši Integrity Hotline nabízíme také službu ombudsmana (ochránce práv). Tato služba umožňuje hovořit s někým, kdo zodpoví obecné otázky. Náš ochránce nepodává právní rady. Můžete kontaktovat Dr. Rainer Buchert nebo Dr. Caroline Jacob. Oba mají řadu let zkušeností v poskytování služeb ochránce jménem různých společností. Pro další informace klikněte sem: https://ombudsperson-frankfurt.de/cs/kontaktni-formular/