Návrhy
  Přejděte přímo na
   Two men and three women talking and laughing at a networking event

   Firemní kultura a hodnoty

   Firemní kultura demonstruje to, čím firma je a za čím si stojí. Označuje hodnoty a normy, kterými se řídí rozhodování v organizaci a které určují, jakým způsobem je společnost vedena.

   Naše firemní kultura je založená na čtyřech hodnotách. Jsme přesvědčení, že naše hodnoty pomáhají vytvářet pracovní atmosféru plnou vzájemného uznání s prostorem pro iniciativu a osobní odpovědnost. Více informací o naší firemní filozofii najdete právě zde.

   Přejděte na mezinárodní pracovní portál

   Naše hodnoty

   Důvěru dáváme, a tím získáváme.

   Důvěra je zárukou čestného a sebevědomého jednání i konstruktivní spolupráce. Máme důvěru v sebe sama a s důvěrou se chováme také ke svým kolegům, obchodním partnerům a dalším stranám, se kterými spolupracujeme.

   Společně můžeme dosáhnout nejvíc.

   Sounáležitost je multiplikátor, který přetváří individuální dovednosti a zkušenosti v kolektivní řešení a inovace. Spojujeme své síly po celém světě a čerpáme z rozmanitosti našich zaměstnanců jako zdrojů inspirace a kreativity.

   Rosteme díky zodpovědné svobodě.

   Svoboda zastřešuje každou naši činnost a novou myšlenku. Individuální tvůrčí svoboda nám pomáhá se rozvíjet ale také brát vážně naši osobní odpovědnost. Obohacuje jak nás osobně, tak i celou naši společnost.

   Hrajeme, abychom vyhráli.

   Myšlení vítězů je palivem, které nás pohání ke špičkovým výkonům. Chceme být nejlepší v tom, co děláme. To je také důvod, proč vytváříme udržitelné hodnoty pro revoluci v dopravě, blaho naší planety a naší společnosti.

   Jsme různorodí a ukazujeme svou pravou tvář

   Diverzita

   Právě malé i větší rozdíly nám jako týmu umožňují dosahovat stále větších výšin. Jsme vděční za naši rozmanitost a chráníme ji.

   Zjistěte více

   Jaké další hodnoty jsou pro nás důležité

   Kromě našich čtyř základních firemních hodnot přikládáme velký význam atraktivním pracovním podmínkám pro naše zaměstnance, udržitelnému využívání zdrojů a bereme vážně i naši společenskou odpovědnost.

   Základ pokroku

   Kultura zpětné vazby

   Jsme vděční za upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu od našich zaměstnanců při jejich každodenní práci a při hodnocení. Jen tak se naši zaměstnanci mohou profesně i osobnostně rozvíjet a společnost Continental jako zaměstnavatel může mezi své zaměstnance dlouhodobě počítat ty nejlepší světové talenty. V rámci programu OUR BASICS se pravidelně ptáme zaměstnanců, jak můžeme jejich práci ještě více zpříjemnit a zefektivnit. Vítáme také jakoukoli formu zpětné vazby na externích hodnotících portálech.

   Od vynalézavosti k inovacím

   Continental Ideas Management

   Věříme, že potenciál pro inovace a zlepšování je ve všech našich zaměstnancích. Už od roku 1930 využíváme strukturovaný a jednoduše použitelný systém pro podávání nových návrhů na zlepšení, a díky tomu dokážeme udržovat svou inovační sílu a konkurenceschopnost. Každý rok naši kolegové podají několik set tisíc nových zlepšovacích návrhů. Jejich realizace nám pomáhá ušetřit stovky milionů eur. Pomocí naší digitální platformy Contivation podporujeme také dialogy o nápadech, které přesahující hranice jednotlivých států a firemních divizí.