Návrhy
  Přejděte přímo na
   Firemní kultura a hodnoty

   Co znamená firemní kultura?

   Firemní kultura demonstruje to, čím firma je a za čím stojí. Označuje hodnoty a normy, kterými se řídí rozhodování v organizaci a které určují, jakým způsobem je vedena.

   Naše firemní kultura je založená na čtyřech hodnotách. Jsme přesvědčení, že naše hodnoty pomáhají vytvářet pracovní atmosféry vzájemného uznání s prostorem pro iniciativu a osobní odpovědnost. Více informací o naší firemní filozofii najdete zde.

   Přejděte rovnou na pracovní portál

   Naše hodnoty

   Důvěru dáváme, a tím získáváme.

   Důvěra je zárukou čestného a sebevědomého jednání i konstruktivní spolupráce. Důvěřujeme sami sobě a s důvěrou se chováme také ke kolegům, obchodním partnerům a dalším stranám, se kterými spolupracujeme.

   Společně můžeme dosáhnout nejvíc.

   Sounáležitost je multiplikátor, který přetváří individuální dovednosti a zkušenosti v kolektivní řešení a inovace. Spojujeme své síly po celém světě a čerpáme z rozmanitosti našich zaměstnanců jako zdroje inspirace a kreativity.

   Rosteme díky zodpovědné svobodě.

   Svoboda zastřešuje každou naši činnost a novou myšlenku. Individuální tvůrčí svoboda nám pomáhá se rozvíjet a vzít za své svou osobní odpovědnost. Obohacuje jak nás osobně, tak i celou společnost.

   Hrajeme, abychom vyhráli.

   Myšlení vítězů je palivem, které nás pohání k maximálnímu výkonu. Chceme být nejlepší v tom, co děláme. Proto vytváříme udržitelné hodnoty pro revoluci v dopravě, blaho naší planety a naší společnosti.

   Jsme různorodí a ukazujeme svou pravou tvář. hh4h: Jsme různorodí a ukazujeme svou pravou tvář.

   Diverzita

   Právě malé i větší rozdíly nám jako týmu umožňují dosahovat stále větších výšin. Jsme vděční za naši rozmanitost a chráníme ji.

   Zjistěte více

   Jaké další hodnoty jsou pro nás důležité

   Kromě našich čtyř základních firemních hodnot přikládáme velký význam atraktivním pracovním podmínkám pro naše zaměstnance, udržitelnému využívání zdrojů a bereme vážně naši společenskou odpovědnost.

   Základ pokroku

   Kultura zpětné vazby

   Jsme vděční za upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu od našich zaměstnanců při jejich každodenní práci a při hodnocení. Jen tak se naši zaměstnanci mohou profesně i osobnostně rozvíjet a společnost Continental jako zaměstnavatel může mezi své zaměstnance dlouhodobě počítat ty nejlepší světové talenty. V rámci programu NAŠE ZÁKLADY se pravidelně ptáme zaměstnanců, jak můžeme jejich práci ještě více zpříjemnit a zefektivnit. Vítáme také jakoukoli formu zpětné vazby na externích hodnotících portálech.

   Zjistěte více

   Od vynalézavosti k inovacím

   Continental Správa nápadů

   Věříme, že potenciál pro inovace a zlepšení je ve všech našich zaměstnancích. Už od roku 1930 využíváme strukturovaný a jednoduše použitelný systém pro podávání nových návrhů na zlepšení, a díky tomu dokážeme udržovat svou inovační sílu a konkurenceschopnost. Každý rok naši kolegové podají několik set tisíc nových zlepšovacích návrhů. Jejich realizace nám pomáhá ušetřit stovky milionů eur. Pomocí naší digitální platformy Contivation podporujeme také dialogy o nápadech, které přesahující hranice jednotlivých států a firemních divizí.