Návrhy
  Přejděte přímo na
   Kariérní cesty se společností Continental

   Kariérní cesta každého člověka je jedinečná, stejně jako jejich ambice, možnosti a okolnosti. Záleží pouze na vás, jakou kariérní cestu si zvolíte. Ve společnosti Continental se snažíme všem zaměstnancům nabídnout kariérní cestu šitou na míru, která splňuje jejich přání a co nejlépe podporuje rozvoj jejich potenciálu. Začněte svou cestu s námi.

   Přejděte přímo na kariérní portál

   Najít cestu k úspěchu a neztratit se

   Jsme největším fanouškem našich zaměstnanců a dlouhodobě při nich stojíme na jejich cestě rozvoje. Neustálý růst je přirozenou součástí naší kultury. Stejně jako možnost budovat a využívat rozsáhlou síť kontaktů v mezinárodní společnosti, která může nabízet nespočet příležitostí.

   Naše programy profesního i osobnostního rozvoje jsou často pro naše zaměstnance rozhodujícím impulsem k dalšímu kariérnímu postupu. Sturkturovaný přístup k talent managementu cíleně identifikuje a rozvíjí osobní talenty a silné stránky. Školení a rozvojové programy dispozice zaměstnanců podporují a připravují je na větší výzvy. Získané dovednosti mohou mít významný dopad na lokální tým nebo mohou být aplikovány například na mezinárodním pracovním vyslání. Pro zaměstnance, kteří mají motivaci získat větší zodpovědnost za týmy nebo produkty, je k dispozici řada manažerských a exekutivních programů.

   Objevte své nové možnosti ve společnosti Continental.

   • Váš nový začátek

    Chceme, aby vás nový začátek s námi bavil.  Náš propracovaný onboardingový program Continental Entry Program (CEP) vám pomůže se snadno a rychle seznámit s firemním prostředím, pracovními postupy i komplexními procesy. S orientací v nové firmě vám pomůže e-learningový kurz C.OnBoard a nové kontakty budete moci navázat při oblíbené vstupní konferenci Continental Entry Conference (CEC).

   • Váš talent 

    Rozvoj talentů ve společnosti Continental stojí na identifikaci schopností a kompetencí zaměstnanců a jejich uplatnění ve firmě. Zaměstnanci pravidelně diskutují se svými nadřízenými o svých cílech, očekáváních a dovednostech. Kariérní kroky jsou zaměřeny na Individuální potřeby rozvoje předpřipravují další kariérní kroky. V našem interním talentovém systému máte také možnost zviditelnost svůj potenciál v rámci celého koncernu, což otevírá nové kariérní možnosti.

   • Vaše školení 

    Vývoj digitálních řešení a technických inovací je součástí naší hlavní činnosti. Klíčem k úspěchu v tomto ohledu je neustálé sdílení znalostí a podpora tvrdých i měkkých dovedností. Tyto dovednosti můžete získat či rozvíjet prostřednictvím naší široké nabídky interních i externích školení a rozvojových programů.

   • Vaše zkušenosti v zahraničí 

    S několika stovkami poboček ve více než 50 zemích světa stojíme v čele nejmodernějších mobilních konceptů po celém světě. To vám nabízí zajímavé příležitosti pracovat v zahraničí na dobu určitou nebo neurčitou. Tyto příležitosti vás nejen profesně a kulturně obohatí, ale také podnítí váš kariérní rozvoj.

   • Vaše odbornost

    Využijte své schopnosti a bohaté zkušenosti, abyste dosáhli ještě více. Prostřednictvím cílených školení, koučování a programů rozvoje managementu vás připravíme nejen po odborné a metodické stránce, ale i po osobní stránce na další odbornou úroveň nebo na kariéru vedoucího pracovníka.