Návrhy
  Přejděte přímo na
   Mitarbeiter

   Zaměstnanci

   V dialogu s našimi zaměstnanci jsme řadou opatření posílili podnikovou kulturu a zakotvili ji do našeho koncernu. Charakteristické jsou pro ni tyto naše čtyři hodnoty – důvěra, touha vítězit, svoboda a soudržnost.

   Zaměstnanci pro nás nejsou zdroje, nýbrž individuální osobnosti, jejichž schopnosti a dovednosti naše organizace uznává jako největší hodnoty. To je důvod, proč svou personální práci vnímáme nikoliv jako „lidské zdroje“, nýbrž jako „lidské vztahy“. Tento přístup zdůrazňuje naši personální práci, při níž lidé stojí ve středu našeho zájmu.

   Kromě možností dalšího vzdělávání a rozvoje a spravedlivých mezd a platů poskytujeme svým zaměstnancům atraktivní sociální příspěvky. Důležité místo v našem žebříčku hodnot zaujímá také zdraví našich zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti.

   Continental znamená rovnost šancí všech zaměstnanců – bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, náboženské vyznání, barvu pleti nebo sexuální orientaci. Rozhodné je pro nás, co lidé umí a jaký mají potenciál. U Continentalu tak po celém světě spolupracují lidé s různými pohledy na věc a nacházejí kreativní řešení pro získávání nových trhů a zákazníků.