Návrhy
  Přejděte přímo na
   Gesellschaft

   Společenské angažování

   Jako aktivní člen globální společnosti se dlouhodobě angažujeme v oblasti společenských zájmů.  

   Jsme hrdí na mnohé naše kolegyně a kolegy, kteří se jménem společnosti Continental pravidelně pracují pro svou obec nebo pro různé obecně prospěšné společnosti a spolky.

   Především se angažujeme v regionech a na trzích, na nichž působíme jako výrobní a obchodní společnost nebo které jsou naší činností bezprostředně ovlivněny. Z dlouhodobého hlediska se zaměřujeme na veškeré pozitivní změny životních podmínek lidí a životního prostředí. Obecně prospěšné projekty, dary nebo dobročinné aktivity se iniciují přímo v tom regionu, kde působí náš závod a ten je za ně zcela odpovědný. Jde zejména o dary (odkaz na dokument darovací politika - pdf (226KB) v angličtine), podporu dobrovolnické činnosti (Corporate Volunteering) a stejně tak partnerství s veřejnými a neziskovými organizacemi, školami a univerzitami. Obzvláště důležité jsou pro nás projekty v oblasti vzdělávání, diverzity, rovnosti příležitostí, ochrany životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu.

   Všude, kde je to možné, zapojujeme hlavní aspekty našeho podnikání do regionální praxe, abychom ještě více zefektivnili odborné dovednosti našich zaměstnanců v sociálním kontextu – například formou mentorských programů.

   V naší korporátní občanské síti podporujeme mezinárodní výměnu mezi podniky a dále rozvíjíme metody a způsoby společenského angažování s ohledem na účinnost podniknutých opatření.

   Na centrální úrovni jsou koordinovány nadregionální dary, například pomoc v případě katastrof, nebo opatření a kampaně, jako je založení fondu „For One Another Fund“ pro dlouhodobou pomoc v boji s koronavirem.