Návrhy
  Přejděte přímo na
   Sabatikl s Continentalem

   Sabbatical nebo česky řečeno sabatikl je přestávka v kariéře, během níž jsou zaměstnanci na dohodnutou dobu uvolněni ze svých činností a povinností. Během sabatiklu se zaměstnanci mohou svobodně rozhodnout, jak tento volný čas využijí. Důvody a motivace pro čerpání tohoto volna se mohou značně lišit. Mnozí lidé jej využívají k uskutečnění dříve nesplněných snů, například k cestování, zatímco jiní pokračují ve vzdělávání nebo se starají o rodinné příslušníky. Po skončení pracovního volna se zaměstnanci mohou snadno vrátit na své původní místo.

   Mohou si všichni zaměstnanci vzít volno?

   Všichni naši zaměstnanci mají možnost udělat si pauzu ve své kariéře. V takových případech je zásadní otevřená komunikace s nadřízeným, aby bylo možné se na pracovní volno včas a náležitě připravit.

   Jak funguje sabatikl ve společnosti Continental?

   Jakmile zaměstnanci projednají své přání využít možnost sabatiklu se svým nadřízeným a personálním oddělením, začíná tzv. fáze úspor. Během tohoto období budou zaměstnanci i nadále pracovat ve svých smluvně dohodnutých hodinách za sníženou mzdu. V následujícím volném období - tj. v období sabatiklu - pak dostanou naspořený plat. Kolegové tak mají výhodu pokračujícího pracovního poměru, včetně průběžných příspěvků na sociální zabezpečení.

   Užívejte si stejné jistoty zaměstnání, a zároveň nové svobody.

   Dr. Christopher Schierholz, vedoucí oddělení analýzy kvality, během svého pracovního volna několik měsíců podporoval neziskovou organizaci v Tanzanii, a poté svou zkušenost doplnil cestou napříč kontinentem.