Návrhy
  Přejděte přímo na
   Diverzita, inkluze a sounáležitost

   Naším cílem je vytvářet hodnoty pro lepší budoucnost - pro každého a s každým. Věříme, že každý je jedinečný, že každý má jiný pohled na věc a vlastní nápady. Naše odlišnosti nás obohacují o mnoho různých zkušeností, silných stránek a schopností. Naše firemní filozofie umožňuje potenciál všech těchto rozdílů využít a tvořit tak udržitelný základ pro rozvoj a osobní růst. Naším cílem je vytvářet firemní kulturu, kde každý cítí sounáležitost, kde je všem umožněno naplno využít svůj potenciál, a společně tak vytvářet hodnoty pro lepší budoucnost.

   Náš závazek

   Věříme v jedinečnost každého člověka a je pro nás zásadní vytvářet takové firemní prostředí, ve kterém každý může být sám sebou a má rovné příležitosti k rozvoji – a to bez ohledu na věk, pohlaví, genderovou identitu, národnost, etnický původ, náboženství a víru, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení.

   MULTIKULTURALITA

   Jako mezinárodní společnost s celosvětovou působností usilujeme o vyvážený vztah mezi domácími a mezinárodními vedoucími pracovníky všude na světě.

   Náš pokrok

   Poměr místních a zahraničních manažerů se v jednotlivých regionech liší. V roce 2022 pocházelo přibližně 49 % vedoucích pracovníků skupiny Continental z jiných zemí než z Německa.

    

    

   GENDER

   Rozmanitost žen a mužů je pro náš obchodní úspěch klíčová. Naším cílem je do roku 2025 zvýšit podíl žen ve vrcholovém managementu na 25 %.

   Náš pokrok

   Podíl žen ve vedoucích pozicích se celosvětově stále zvyšuje. V roce 2022 se nám podařilo zvýšit tento podíl na přibližně 19 %.

   Inkluze a sounáležitost

   Naším cílem je soustavně pracovat na tématech inkluze a sounáležitosti tak, aby se každý cítil zapojen, oceněn a mohl přispět k vytváření lepší budoucnosti.

   Náš pokrok

   Náš index inkluze a sounáležitosti z roku 2022, který je součástí každoročního průzkumu mezi zaměstnanci, ukazuje, že 71 % našich zaměstnanců se cítí být zapojeno ve svém týmu a má pocit sounáležitosti.

   Naše iniciativy - PŘÍKLADY

   Jak tuto filozofii kotvíme v našich procesech, mentalitě, kultuře a obchodní strategii? Jsme si vědomi, že tato práce nemá cílovou rovinku a vyžaduje aktivní každodenní nasazení každého jednotlivce.  Zde uvádíme několik příkladů iniciativ a opatření, na kterých neustále stavíme a které rozšiřujeme.

   Jasné cíle pro genderovou diverzitu

   Naším cílem je, aby do roku 2025 bylo 25 % všech vedoucích pozic obsazeno ženami. Aby se to nejevilo jako vzdálený, abstraktní cíl, definovali jsme pětiletý plán s jasnými cíli.

   Jednotné a transparentní personální procesy

   Díky našim harmonizovaným procesům a systémům pro nábor a řízení talentů jsme schopni zajistit transparentnost a srovnatelnost talentů po celém světě a sledovat realizaci našich opatření v oblasti diverzity.

   Zviditelnění ženských talentů

   Zviditelňujeme naše ženské talenty a podporujeme jejich globální propojení. Jednotlivé iniciativy zahrnují mentoringové programy, ženské networky a akce, jako například Women@Work.

   Podpora rozmanitosti

   Pořádáme různé akce, kterými máme možnost zviditelnit význam rozmanitosti v kontextu digitální transformace a jako katalyzátor inovací. Patří mezi ně například akce jako Dny diverzity, které motivují zaměstnance, aby se kreativně zabývali tímto tématem a pochopili jeho význam.

   Komplexní poradenství

   Integrace naší strategie do konkrétních procesů umožňuje systematicky zajistit rovné příležitosti. Naše závazky v této oblasti lze tedy vidět specificky v našich procesech, zásadách a pokynech, jsou také viditelnou součástí onboardingu a v neposlední řadě nedílnou součástí našeho programu rozvoje vedoucích pracovníků.

   Flexibilní pracovní doba

   Flexibilní práce v naší společnosti znamená možnost pracovat na dálku, využívat částečné úvazky a pružnou pracovní dobu nebo si vzít volno formou sabatiklu. Našim zaměstnancům tak nabízíme prostředí, ve kterém mohou individuálně sladit svůj pracovní a soukromý život a aktivně utvářet svůj životní styl.

   Vzdělávání a učení

   Nabízíme různé vzdělávací formáty, jako například workshopy nebo microlearningy, na nejrozmanitější témata. Jsou například témata rozmanitosti či nevědomých předsudků, abychom našim zaměstnancům umožnili překonávat systémové předsudky a praktikovat integrující styl práce a vedení.

   Náš network pro diverzitu

   Globální network

   Globální network pro diverzitu je zastřešující sítí pro 37 místních komunit z celého světa. Účast v komunitách je skvělým způsobem, jak získat přehled o kulturních rozdílech, výzvách a úspěších, kterým se těchto skupin po celém světě týkají. Při setkáních se navzájem inspirují a předávají si zkušenosti, aby tak mohli například upozornit na některé společné oblasti, které je třeba zlepšit. Naše komunity posilují hlasy zaměstnanců a pomáhají vytvářet inkluzivnější kulturu, kde je viděn a oceněn a cítí, že může přispět k utváření lepší budoucnosti.

   USA

   Women‘s Network
   Clinton
   Deer Park
   Detroit Area
   Fort Mill
   Hoosier Racing
   Sumter

   LGBTIQ+ Network
   Regional

   Aisan American and Pacific IslanderNetwork
   Regional

   HOLA Network
   Regional

   Diversity Network
   Clinton
   Valparaiso

   Black & African American Network
   Fort Mill
   Detroit Area
   Clinton

   Veteran Network
   Sumter

   Young Professionals
   Clinton
   Detroit Area

   Mexico

   Diversity Network
   Country Level

   Women‘s Network
   Santa Anita

   Brazil

   Diversity Network
   Country

   Women‘s Network
   Camacari

   United Kingdom

   Women‘s Network
   Lichfield
   West Drayton

   France

   Women‘s Network
   Toulouse

   Benelux

   Diversity Network
   Regional

   Germany

   Women‘s Network
   Aachen
   Hannover
   Karben
   Northeim
   Regensburg
   Rhein-Main

   LGBTQ+ Network
   Global
   Frankfurt
   Hannover

   Diversity Network
   Hannover

   India

   Women‘s Network
   Country

   China

   Diversity Network
   Shanghai

   Malaysia

   Diversity Network
   Country
   Tires Sector

   Singapore

   Diversity Network

   Korea

   Women‘s Network
   Country

   Náš závazek

   V roce 2018 jsme se jako první společnost DAX připojili k nadaci PROUT-AT-WORK-Foundation, čímž jsme ještě více zdůraznili náš závazek k diverzitě jako součásti naší firemní DNA. Nadace PROUT-AT-WORK-Foundation se zavázala kmá za cíl popularizovat pracovní prostředí, které je otevřené všem bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

   Další informace: PROUT AT WORK | anders.zusammen.arbeiten

   Charta diverzity

   Podpisem Charty diverzity jsme se zavázali k firemní kultuře bez předsudků, která si váží každého jednotlivce a neponechává prostor pro vědomou ani nevědomou diskriminaci. Tento závazek plníme nejen uvnitř společnosti Continental, ale komunikujeme jej i navenek. V roce 2008 společnost Continental podepsala Chartu diverzity, iniciativu na podporu rozmanitosti ve společnosti, podporu pracovního prostředí bez předsudků a zajištění rovných práv a příležitostí pro všechny zaměstnance.

   Naše podpora

   "Ve společnosti Continental věříme v transformační sílu rozmanitosti, inkluze a sounáležitosti. Pouze hledáním nových perspektiv a upřímnými rozhovory jsme schopni zpochybnit naše myšlení, obohatit zkušenosti našich kolegů a umožnit všem vytvářet hodnoty pro lepší budoucnost." 
    
   Ariane Reinhardt, CHRO

   "Rozmanitost je společenskou a ekonomickou nutností. Každý ekosystém na naší planetě je udržitelný pouze tehdy, pokud je postaven na rozmanitých základech. Posiluje inovace a je trvalým zdrojem úspěchu. Proto podporujeme rozmanitost ve všech dimenzích a uznáváme různé perspektivy. Pouze s různorodými týmy jsme schopni splnit očekávání našich globálních zákazníků a trhů."

   Nikolai Setzer, CEO

   "Diverzita je klíčem k obchodnímu úspěchu ve společnosti Continental. Zapojením jedinečných perspektiv každého jednotlivce uvolňujeme náš plný potenciál. Různorodost, začlenění a sounáležitost jsou hnací silou našeho růstu a dodávají nám impuls potřebný k rozvoji převratných myšlenek, inovativních produktů a nových obchodních modelů.

   Katja Dürrfeld, CFO