Návrhy
  Přejděte přímo na
   Evropská Unie
   Komplexní snížení energetické náročnosti objektu výroby forem SO 01

   Popis projektu: Podstatou předkládaného projektu je na základě komplexní analýzy současného stavu spotřeby energií průmyslového objektu SO 01 dosáhnout optimalizace a snížení spotřeby energií pro provoz tohoto objektu (tj. pro vytápění, vzduchotechniku a osvětlení). Objekt slouží pro zajištění strojírenské výroby forem s následným využitím pro výrobu automobilových pneumatik společností žadatele o dotaci - Continental Barum s.r.o.

   Hlavní cíl projektu: Projekt řeší současný stav obálky objektu a energetických prvků pro vytápění a větrání a osvětlení průmyslového objektu Continental Barum s.r.o. Cílem projektu je realizace energeticky úsporného, ekologického a ekonomicky optimálního projektu, který povede ke snížení energetické náročnosti vytápění a osvětlení rozsáhlého objektu v průmyslovém areálu žadatele vč. zvýšení možností a optimalizace regulace vytápění.

   Přínosy projektu pro firmu spočívají ve snížení energetické náročnosti pro provozování objektu strojírenské výroby.

   Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   Rozvoj laboratoří Brandýs nad Labem pro zintenzivnění VAV činností v oblasti hybridních a elektrických automobilů

   Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit (VIK) žadatele v rámci lokace Brandýs n. L. Cílem je dále akcelerovat stávající růst počtu i podílu vývojových úkolů směřujících do segmentu hybridních a elektro automobilů.

   Lokace: Brandýs nad Labem

   Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte: Ladislava Herce

   tel: +420 326 931 268

   e-mail: ladislav.herc@continental-corporation.com

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

    

   Zvýšení inovačního potenciálu laboratoří Trutnov a Adršpach

   Popis projektu:
   Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci výzkumných a vývojových kapacit a celkové zvýšení možností výzkumu a vývoje v závodech Continental Trutnov a Continental Adršpach. Cílem projektu je zajištění adekvátního VaV zázemí pro vývoj nových produktů pro automobilový průmysl. V některých laboratořích dojde v rámci projektu k instalaci zařízení pro zcela nové typy zkoušek, které byly doposud prováděny v zahraničních laboratořích.

   Lokace:
   Adršpach a Trutnov

   Realizace:
   18. 8. 2015 – 31. 1. 2018

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   V rámci projektu Zvýšení inovačního potenciálu laboratoří Adršpach a Trutnov byly pořízeny následující technologie, na nichž je možné provádět uvedené testy:

   Lokace Adršpach:

   Pořízená technologieNabízené testy
   Klimatické komory 1000l a 300lTestování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
   Update software CT Zeiss Metrotom 800Rentgenové tomografické analýzy a rozměrová měření
   Konturograf Mahr Marsurf CR20 modernizace řízení + update softwareKonturografická měření
   3D měřící přístroj Zeiss Prismo 5 – Modernizace řízeníRozměrová měření
   Laboratorní nábytekPomocné vybavení pro zkoušky

    

   Lokace Trutnov:

   Pořízená technologieNabízené testy
   Elektronový mikroskop s vysokým rozlišením ZEISS Sigma VP 

   uživatel: Hladík Tomáš

   umístění: Materiálová analýza

   Komplexní vyšetřování materiálových vad, pozorování povrchů a jejich poškození, analýzy struktury materiálů a chemického složení ve vysoké rozlišovací schopnosti, vysoké hloubce ostrosti topografického zobrazování a možnosti lokální chemické (prvkové) analýzy.

   Elektronový mikroskop Phenom XL Desktop SEM

    

   Uživatel: Serbousek Michal

   Umístění: TES FA

   Komplexní vyšetřování materiálových vad, pozorování povrchů a jejich poškození, analýzy struktury materiálů a chemického složení.

   Digitální měřící mikroskop Zeiss SmartZoom 5

    

   Uživatel: Serbousek Michal

   Umístění: TES FA

   Vizuální analýza s možností měření.

   Mikroskop pro metalografické výbrusy svarů Struers WeldingExpert-5

    

   Uživatel: Janeček David

   Umístění: Nox FA

   Vizuální metalografická analýza.

   Laboratorní rozbrušovací pila Struers Secotom-50

    

   Uživatel: Janeček David

   Umístění: Nox FA

   Příprava vzorků pro materiálovou analýzu.

   Infračervený mikroskop Olympus BXFM IR

    

   Uživatel: Půlkrábek Richard

   Umístění: TES production

   Materiálová analýza.

   Trhací stroj

    

   Uživatel: Půlkrábek Richard

   Umístění: TES production

   Zátěžové zkoušky materiálů v tahu a tlaku.

   Oplachové zařízení pro kontrolu zůstatkového znečištění

    

   Uživatel: Tripkovičová Marcela

   Umístění: TES analýza čistoty

   Analýza zůstatkového znečištění.

   Na této podpoře výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumným účelům a podle našich kapacitních možností.

    

   Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte:

    

   lokace Adršpach: Jaromír Prokop

   tel: +420 491 589 263

   e-mail: jaromir.prokop@continental-corporation.com

    

   lokace Trutnov: Roman Tyšer

   tel: +420 499 908 136

   e-mail:roman.tyser@continental-corporation.com

   Laboratoře Brandýs nad Labem - Implementace technické čistoty

   Popis projektu:
   Předmětem projektu je rozšíření vývojových a testovacích kapacit laboratoří Continental v Brandýse nad Labem v souvislosti s novými požadavky na tzv. technickou čistotu. Technická čistota jsou nové velmi přísné normy a standardy stanovené německými automobilkami pro celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. V důsledku jejich zavedení je nutné adekvátně rozšířit a modernizovat VaV kapacity, aby bylo možno zajistit vývoj produktů i výrobních procesů, které budou splňovat požadavky těchto norem.

    

   Lokace:
   Brandýs nad Labem

    

   Realizace:
   1. 9. 2015 – 31. 1. 2018

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   V rámci projektu Laboratoře Brandýs nad Labem – Implementace technické čistoty byly pořízeny následující technologie, na nichž je možné provádět uvedené testy:

   Pořízená technologieNabízené testy
   Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky ITestování výrobků vibracemi
   Klimatická zkušební komora 1Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
   Laboratorní váhyAnalýza technické čistoty
   SušárnaTestování výrobků v různých teplotách
   Šokovací teplotní komoraTestování výrobků teplotním šokem
   Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářenímSimulace slunečního svitu pro lakované díly
   Klimatická zkušební komora 2Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
   CAN karta full verze pro nové projektyFunkční zkoušky elektronických výrobků
   DrsnoměrMěření drsnosti povrchu
   Mikroskop Jomesa HFD4Analýza technické čistoty
   Ramanův spektrální mikroskop NicoletMateriálová analýza pevných a kapalných vzorků
   Elektronový mikroskop s analyzátorem TESCANObrazová a EDX analýza vzorků
   Klimatická zkušební komora 4Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
   Vlhkostní komora s orosenímTestování výrobků z plastických hmot
   Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky IITestování výrobků vibracemi
   Klimatická zkušební komora 3Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
   SW analogové vstupy k vibračnímu zařízeníTestování výrobků vibracemi
   Vibrační přípravkyTestování výrobků vibracemi
   Příslušenství pro vibrační zařízeníTestování výrobků vibracemi
   Čistička na výbrusyPříprava vzorků pro výbrusy materiálů
   VakuovačPříprava vzorků pro výbrusy materiálů
   Vysokoohmová dekádaKalibrace elektronických měřících systémů
   Kapacitní dekádaKalibrace elektronických měřících systémů
   Kalibrační teplotní pecKalibrace teplotních senzorů

   Na této podpoře výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumným účelům a podle našich kapacitních možností.

   Využívání této infrastruktury třetími osobami se řídí interní směrnicí č. CAP0600001.

   Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte: Ladislava Herce

   tel: +420 326 931 268

   e-mail:ladislav.herc@continental-corporation.com

   Ultrasonické měření výšky hladiny a koncentrace urea kapaliny

   Popis projektu:
   Cílem projektu je vývoj nové generace inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace. Mezi hlavní cíle patří zvýšení rychlosti, přesnosti a spolehlivosti měření senzoru. V rámci výzkumné části projektu bude řešena problematika ultrasonického děje. V rámci vývojové části projektu budou implementovány nové poznatky z výzkumné části, bude navržen a realizován prototyp ultrasonického UREA senzoru nové generace.

    

   Lokace:
   Ostrava

    

   Realizace:
   1. 1. 2017 – 30. 9. 2019

    

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   Rozšiření VaV kapacit Continental v Moravskoslezském kraji

   Popis projektu:
   Předmětem projektu je rozšíření vývojových kapacit R&D centra v Ostravě. Cílem projektu je zajistit adekvátní zařízení pro vývoj nových produktů pro automobilový průmysl. Projekt je realizován závodem Continental Ostrava, který se zabývá vývojem a výrobou senzorů pro automobilový průmysl.

    

   Lokace:
   Ostrava

    

   Realizace:
   2. 1. 2017 – 31. 12. 2018

    

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   V rámci projektu Rozšíření VaV kapacit Continental v Moravskoslezském krajibyly pořízeny následující technologie, na nichž je možné provádět uvedené testy:

   Pořízená technologieNabízené testy
   Teplotní komoraTestování výrobků v různých teplotách
   Vybíjecí modul ESDSimulace chování objektu vhledem k elektrostatickému náboji
   Databáze softwarových projektů Worldwidevytvoření seznamu softwarových projektů s kompletními informacemi o nich
   CANoe 7 Osciloskopická funkcionalita pro tool CANoeOsciloskopické sledování signálu na sběrnicích jako CAN, CAN FD, LIN. Analýza chyb protokolů s časovou synchronizací
   Dynamická mechanická analýzaStudium viskoelastických vlastností polymerních materiálů
   Diferenční skenovací kalorimetrieStudium závislosti tepelných kapacit na teplotě a fázových skupenství
   Plazmová komoraČistění povrchů plazmou a současně jejich následná aktivace
   Trhací strojProvedení trhacích zkoušek
   Manuální dispenzní zařízení s ventilačním systémemManuální nanášení polymerních materiálů
   Vytvrzovací pec včetně řízeného teplotního profiluVytvrzování po dispenzním procesu
   ReometerStudium reologických vlastností
   Vytvrzovací UV světloVytvrzování UV zářením po dispenzním procesu
   Zařízení k analýze průtoku vzduchuZařízení slouží k regulaci průtoku vzduchu
   Vakuová pumpaZdroj podtlaku
   Klimatická komoraZařízení slouží pro testování v různých teplotách a vlhkosti
   DielektrometrMěření izolačního odporu a průrazného napětí
   Přenosný počítač s příslušenstvímPočítač s příslušenstvím sloužící pro minotorování testů
   Šoková komoraZařízení slouží k nastavení dvou teplot a následnému přejíždění koše z jedné teploty do druhé
   Metalografická řezačkaRozřez vzorků pro metalografickou analýzu
   Metalografická leštička 2-kotoučová 300mmBroušení a leštění vzorků pro metalografickou analýzu
   Pájecí stanice s odsávánímPájení elektronických součástek na DPS
   EMC - modul pro rychlé pulsyGenerátor elektromagnetických pulzů pro EMC zkoušky
   SW - LavView developmentSW aplikace, ke které je možné připojovat SW i HW zařízení pro automatizaci měření
   Automatické dispenzní zařízení3D dispenzní (nanášecí) systém s pohyblivou hlavou
   Rotační osa pro svařování laserem TruLaserCell300Přípravek pro upínání vozků válcového tvaru pro svařování laserem
   3D skenovací hlava ATOS CORESkenování materiálů, vykreslování vnitřní struktury materiálů, výrobků apod. ve 3D
   Úprava Zeiss mikroskopu Axioimager A1mOdhalování mikroskopických prasklin, kazů materiálů
   Metalografická leptačkaStrojní leptání kovových povrchů vzorků pro metalografickou analýzu
   Radiační standartní emitorGenerátor elektromagnetického vlnění využívaný při EMC testování
   SIBO 4Q zesilovačGenerátor elektromagnetického vlnění využívaný při EMC testování
   Vysokorychlostní kameraÚprava (zesilování a pohlcování) rychlých napěťových pulsů v rámci testování EMC
   Optický tenziometr Theta LiteVizuální videoanalýza výrobního procesu ve zpomalené sekvenci 
   Řídící počítač k Optickému tenziometru Theta LiteMěření povrchového napětí materiálů a jejich adheze
   Proudová sonda k osciloskopuSledování průběhu el. proudu na osciloskopu
   OsciloskopSledování časových průběhů elektrického napětí
   ExtensometrProdloužení materiálu na základě aplikovaného napětí a jeho měření

   Na této podpořené výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumných účelům a podle našich kapacitních možností.

   Využívání této infrastruktury třetími osobami se řídí interní směrnicí č. CA 1014185-01

   Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte: Romana Polocha

   tel: + 420 556 881 574

   e-mail: roman.poloch@continental-corporation.com

   Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace

   Popis projektu:
   Cílem projektu je vývoj produktu, který na základě nové technologie, založené na optických a vláknově optických metodách, umožní měření vysokých teplot. Nová technologie přinese vylepšení stávajících vlastností vysokoteplotních senzorů a to především zvýšení rychlosti odezvy, přesnosti a spolehlivosti měření, ale také vyšší životnost senzorů a snížení technologické náročnosti výroby oproti stávajícím vysokoteplotním senzorům založených na principu termokaplového měření.

    

   Lokace:
   Ostrava

    

   Realizace:
   1. 10. 2016 – 31. 12. 2019

    

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

   Modernizace centrální výměníkové stanice a parovodu

   Popis projektu / operace:
   Předmětem projektu je komplexní modernizace výměníkové stanice pro centrální vytápění v Continental Barum s.r.o. Otrokovice vč. přívodního parovodu z TOT, který zásobuje výměníkovou stanici primární energií. Stávající výměníková stanice je fyzicky i morálně zastaralá a nesplňuje aktuální požadavky na účinnost užití energie. Po modernizaci bude zajištěno velmi účinné vytápění průmyslových prostor žadatele s dlouhou dobou životnosti.

   Hlavní cíl projektu / operace:
   Rekonstrukce si klade za cíl efektivnější využití elektrické energie využívané pro provoz stanice a snížení potřeby primární tepelné energie (páry) a to díky lepší regulací topného výkonu parních výměníků a intenzivnějším využitím odpadního tepla beztlakého a tlakového kondenzátu. Dále je naplánována účinnější regulace výkonu pomocí "zaplavovacích ventilů" oproti nynější regulaci na straně páry. Pro snížení spotřeby elektrické energie se počítá s osazením frekvenčních měničů jak na oběhová čerpadla topné vody, tak i na čerpadla kondenzátu a vlastní technologie kondenzátu. Dále bude zcela modernizováno přívodní izolované potrubí přivádějící páru do výměníkové stanice.

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.