Návrhy
  Přejděte přímo na

   OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   CONTINENTAL AG zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s tím, že využíváte tuto webovou stránku v souladu s platnými právními předpisy.

   1. Obecná ustanovení

   Osobní údaje, které jste zadali, jsou zpracovávány společností Continental AG za účelem uvedeným níže. Pokud je to nezbytné pro naplnění účelu, mohou být údaje předány společnostem, které jsou se společností CONTINENTAL AG podle § 15 a násl. (německého) zákona o akciových společnostech ve skupině, a to v souladu se závaznými korporátními pravidly společnosti Continental.
    

   2. Zpracování osobních údajů

   Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (právní základ):

   Zpracování údajů (účel)

   Právní základ

   Doba uchování

   Kontaktování společnosti Continental

   (např. kontaktní formulář atd.)

   Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas)

   Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy)

   Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (právní povinnost)

   Vaše osobní údaje budou na základě vašeho souhlasu zpracovávány až do odvolání, v opačném případě budou, neexistují-li žádné zákonné požadavky na uchovávání, po zpracování vašeho požadavku odstraněny. Pokud lze z okolností odvodit, že záležitost, pro kterou byly údaje zpracovány, se naplnila, předpokládá se, že bude zpracování ukončeno.

   Zpravodaj/reklamní a marketingové účely/zákaznické průzkumy

   Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas)

   Dokud nebude souhlas odvolán nebo nezanikne účel, k jakému byl udělen.

    

   Za účelem zajištění výše uvedeného zpracování osobních údajů předáváme údaje následujícím poskytovatelům služeb (dále jen POSKYTOVATELÉ SLUŽEB):

   Poskytovatel služeb

   Adresa

   Leuchtfeuer Digital Marketing GmbH 

   Immengarten 16-18

   30177 Hannover

   Německo

   AWS

   Amazon Web Services EMEA SARL, Lucembursko

   POSKYTOVATELÉ SLUŽEB shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

   3. Práva subjektu poskytujícího údajů

   Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt poskytující údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

   • Práva na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR
   • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
   • Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR
   • Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
   • Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
   • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR
   • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle článku 21 EU GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

   Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

   Máte-li k tomuto nějaké dotazy, obraťte se prosím na našeho vedoucího ochrany údajů Zdeňka Nováka e-mailem na adrese: gdpr@barum.cz.

   V souladu s článkem 7 (3) EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů. Souhlas musí být odvolán písemně zasláním na adresu Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice nebo zasláním e-mailu na adresu gdpr@barum.cz.

   Vždy můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů písemně (včetně e-mailem) s otázkami nebo stížnostmi. E-mail: gdpr@barum.cz. Můžete také kontaktovat příslušné orgány pro ochranu osobních údajů, pokud jsou k dispozici.
    

   4. Ochrana uložených osobních údajů

   Naše společnost a naši POSKYTOVATELÉ SLUŽEB přijímají bezpečnostní opatření technické a organizační povahy zajišťující ochranu vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem ze strany neoprávněných osob. Tato bezpečnostní opatření budou průběžně zdokonalována a upravována, aby odpovídala aktuálnímu stavu technologií. U nezašifrovaných přenosů dat hrozí, že k nim získá přístup třetí osoba. Proto upozorňujeme, že při přenášení dat přes internet (např. v rámci nezašifrované e-mailové komunikace) není zajištěn jejich bezpečný přenos. Citlivá data by se proto buď neměla vůbec přenášet, nebo by se mělo k jejich přenosu používat bezpečné připojení (SSL). Bezpečné připojení SSL lze v prohlížeči zjistit v adresním řádku („https“).

   Soubory cookie

   Při návštěvě naší webové stránky/aplikace mohou být informace uloženy ve vašem počítači formou souborů cookie (malých textových souborů). Tyto soubory cookie slouží pouze k zajištění fungování webových stránek. Jiné soubory cookie (například týkající se používání webových stránek) se vytvářejí pouze na základě vašeho souhlasu (viz Zásady pro používání souborů cookie). V nastavení prohlížeče si také můžete zvolit, že soubory cookie přijímat nebudete. Mějte však prosím na paměti, že v případě, že tak učiníte, nebudete moci plně využívat několik funkcí těchto webových stránek/aplikace.  

    „Google Analytics“

   Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání těchto internetových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány.

   Pokud je však na těchto internetových stránkách povolena anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrátí. Úplná IP adresa bude odeslána pouze ve výjimečných případech na server společnosti Google v USA, kde dojde k jejímu zkrácení. Na těchto internetových stránkách je anonymizace IP adresy povolena. Na objednávku provozovatele těchto internetových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto internetových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli internetových stránek v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu.

   IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude propojena s jinými údaji u společnosti Google. Soubory cookie jsou na našich stránkách ukládány pouze na základě vašeho souhlasu. Kromě toho můžete trvale zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného programu prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Shromažďování údajů, které vytvoří soubory cookie a které se týkají vašeho používání těchto internetových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Mouseflow

   Tyto webové stránky používají nástroj Mouseflow společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dánsko („Mouseflow“).  Služby Mouseflow používají na naší stránce soubor cookie, který je využíván pouze na základě vašeho souhlasu. Tyto cookies se používají ke shromažďování a ukládání dat pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto dat mohou být vytvořeny anonymní uživatelské profily. Služba Mouseflow náhodně vybírá a zaznamená jednotlivé návštěvy. Tím se vytvoří protokol pohybů myši a kliknutí s úmyslem náhodně reprodukovat jednotlivé návštěvy webových stránek a odvozovat potenciální zlepšení pro webovou stránku. Vaše IP adresa je přitom přenášena pouze anonymně. Neexistuje tedy v žádném okamžiku možnost jednoznačné identifikace návštěvníka webové stránky.

   Funkce sdílení na sociálních sítích:

   Pokud použijete funkci sdílení na našem webu, nebudou na danou sociální síť přenášeny žádné osobní údaje. Pokud sdílíte obsah naší webové stránky prostřednictvím vašeho osobního profilu, nemáme žádný vliv na obsah a rozsah údajů, které sítě shromažďují. V tomto ohledu platí podmínky používání a ustanovení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

    

   Další textový modul při používání nástroje iFraming:

   iFraming:

   Videa na našich webových stránkách vkládáme pomocí nástroje iFraming. Prostřednictvím nástroje iFraming lze ve vymezených oblastech na našich webových stránkách vkládat a zobrazovat externí obsah z webových stránek třetích stran.

   Na našich webových stránkách jsou vložena videa z následujících webových stránek třetích stran:


   YouTube:

   Tyto webové stránky, z nichž jsou videa vložena prostřednictvím nástroje iFraming, provozuje služba YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Kliknutím na externí obsah/video dojde k jejich označení logem YouTube. Informace o ochraně osobních údajů společnosti YouTube naleznete zde.
    

   Pokud navštívíte některou z našich webových stránek s vloženými videi, nenaváže váš prohlížeč automaticky spojení s výše uvedeným serverem. Kliknutím na vložené video udělujete svůj souhlas s komunikací s výše uvedeným webem a ukládáním souborů cookie tímto webem. Kliknutím na vložené video budou informace týkající se vaší návštěvy našich webových stránek předány výše uvedenému provozovateli webových stránek a výše uvedené webové stránky do vašeho počítače uloží soubory cookie.
   Pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke svému účtu na výše uvedené webové stránce, budou přenesené údaje přiřazeny k tomuto vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li zabránit tomu, aby provozovatel webových stránek informace s vaším uživatelským účtem tímto způsobem propojil, před kliknutím na příslušné video se z výše uvedeného webu odhlaste.
   I pokud jste se na výše uvedené webové stránce nezaregistrovali nebo nejste aktuálně přihlášeni, může se stát, že poté, co kliknete na upozornění, budou vaše údaje provozovatelem výše uvedeného webu uloženy. Nemáme žádný vliv na ukládání souborů cookie ze strany poskytovatelů výše uvedené webové stránky ani na obsah a rozsah údajů, které tato webová stránka shromažďuje a zpracovává. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů výše uvedené webové stránky.

   Glassdoor

   Prostřednictvím nástroje iFraming je na našich webových stránkách vložena webová stránka společnosti Glassdoor.

   Webové stránky, z nichž je prostřednictvím nástroje iFraming vkládán obsah třetích stran, je provozován společností Glassdoor, Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, California, 94941, USA. Zobrazený externí obsah je označen logem „powered by glassdoor“. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Glassdoor naleznete zde.

   Pokud navštívíte některou z našich webových stránek s vloženými obsahy třetích stran, nenaváže váš prohlížeč spojení se serverem výše uvedené webové stránky automaticky. Obsah týkající se třetích stran se pouze zobrazí.