Continental Tagline
Návrhy
Evropská Unie
© Evropská Unie

Projekty pod záštitou Evropské unie

Společnosti Continental Automotive s.r.o. a Continental Barum s.r.o. realizují tyto projekty

Zvýšení inovačního potenciálu laboratoří Trutnov a Adršpach

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci výzkumných a vývojových kapacit a celkové zvýšení možností výzkumu a vývoje v závodech Continental Trutnov a Continental Adršpach. Cílem projektu je zajištění adekvátního VaV zázemí pro vývoj nových produktů pro automobilový průmysl. V některých laboratořích dojde v rámci projektu k instalaci zařízení pro zcela nové typy zkoušek, které byly doposud prováděny v zahraničních laboratořích.

Lokace:
Adršpach a Trutnov

Realizace:
18. 8. 2015 – 31. 1. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


V rámci projektu Zvýšení inovačního potenciálu laboratoří Adršpach a Trutnov byly pořízeny následující technologie, na nichž je možné provádět uvedené testy:


Lokace Adršpach:


Pořízená technologieNabízené testy
Klimatické komory 1000l a 300l
Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
Update software CT Zeiss Metrotom 800
Rentgenové tomografické analýzy a rozměrová měření
Konturograf Mahr Marsurf CR20 modernizace řízení + update software
Konturografická měření
3D měřící přístroj Zeiss Prismo 5 – Modernizace řízení
Rozměrová měření
Laboratorní nábytek
Pomocné vybavení pro zkouškyLokace Trutnov:


Pořízená technologieNabízené testy
Elektronový mikroskop s vysokým rozlišením ZEISS Sigma VP 

uživatel: Hladík Tomáš

umístění: Materiálová analýza

Komplexní vyšetřování materiálových vad, pozorování povrchů a jejich poškození, analýzy struktury materiálů a chemického složení ve vysoké rozlišovací schopnosti, vysoké hloubce ostrosti topografického zobrazování a možnosti lokální chemické (prvkové) analýzy.

Elektronový mikroskop Phenom XL Desktop SEM

 

Uživatel: Serbousek Michal

Umístění: TES FA

Komplexní vyšetřování materiálových vad, pozorování povrchů a jejich poškození, analýzy struktury materiálů a chemického složení.

Digitální měřící mikroskop Zeiss SmartZoom 5

 

Uživatel: Serbousek Michal

Umístění: TES FA

Vizuální analýza s možností měření.

Mikroskop pro metalografické výbrusy svarů Struers WeldingExpert-5

 

Uživatel: Janeček David

Umístění: Nox FA

Vizuální metalografická analýza.

Laboratorní rozbrušovací pila Struers Secotom-50

 

Uživatel: Janeček David

Umístění: Nox FA

Příprava vzorků pro materiálovou analýzu.

Infračervený mikroskop Olympus BXFM IR

 

Uživatel: Půlkrábek Richard

Umístění: TES production

Materiálová analýza.

Trhací stroj

 

Uživatel: Půlkrábek Richard

Umístění: TES production

Zátěžové zkoušky materiálů v tahu a tlaku.

Oplachové zařízení pro kontrolu zůstatkového znečištění

 

Uživatel: Tripkovičová Marcela

Umístění: TES analýza čistoty

Analýza zůstatkového znečištění.

Na této podpoře výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumným účelům a podle našich kapacitních možností.

 

Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte:

 

lokace Adršpach: Jaromír Prokop


tel: +420 491 589 263


e-mail: jaromir.prokop@continental-corporation.com

 

lokace Trutnov: Roman Tyšer


tel: +420 499 908 136


e-mail: roman.tyser@continental-corporation.com

Laboratoře Brandýs nad Labem - Implementace technické čistoty

Popis projektu:
Předmětem projektu je rozšíření vývojových a testovacích kapacit laboratoří Continental v Brandýse nad Labem v souvislosti s novými požadavky na tzv. technickou čistotu. Technická čistota jsou nové velmi přísné normy a standardy stanovené německými automobilkami pro celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. V důsledku jejich zavedení je nutné adekvátně rozšířit a modernizovat VaV kapacity, aby bylo možno zajistit vývoj produktů i výrobních procesů, které budou splňovat požadavky těchto norem.

 

Lokace:
Brandýs nad Labem

 

Realizace:
1. 9. 2015 – 31. 1. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


V rámci projektu Laboratoře Brandýs nad Labem – Implementace technické čistoty byly pořízeny následující technologie, na nichž je možné provádět uvedené testy:


Pořízená technologieNabízené testy
Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky ITestování výrobků vibracemi
Klimatická zkušební komora 1Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
Laboratorní váhyAnalýza technické čistoty
SušárnaTestování výrobků v různých teplotách
Šokovací teplotní komoraTestování výrobků teplotním šokem
Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářenímSimulace slunečního svitu pro lakované díly
Klimatická zkušební komora 2Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
CAN karta full verze pro nové projektyFunkční zkoušky elektronických výrobků
DrsnoměrMěření drsnosti povrchu
Mikroskop Jomesa HFD4Analýza technické čistoty
Ramanův spektrální mikroskop NicoletMateriálová analýza pevných a kapalných vzorků
Elektronový mikroskop s analyzátorem TESCANObrazová a EDX analýza vzorků
Klimatická zkušební komora 4Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
Vlhkostní komora s orosenímTestování výrobků z plastických hmot
Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky IITestování výrobků vibracemi
Klimatická zkušební komora 3Testování výrobků v různých teplotách a vlhkostech
SW analogové vstupy k vibračnímu zařízeníTestování výrobků vibracemi
Vibrační přípravkyTestování výrobků vibracemi
Příslušenství pro vibrační zařízeníTestování výrobků vibracemi
Čistička na výbrusyPříprava vzorků pro výbrusy materiálů
VakuovačPříprava vzorků pro výbrusy materiálů
Vysokoohmová dekádaKalibrace elektronických měřících systémů
Kapacitní dekádaKalibrace elektronických měřících systémů
Kalibrační teplotní pecKalibrace teplotních senzorů


Na této podpoře výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumným účelům a podle našich kapacitních možností.


Využívání této infrastruktury třetími osobami se řídí interní směrnicí č. CAP0600001.


Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte: Ladislava Herce


tel: +420 326 931 268


e-mail: ladislav.herc@continental-corporation.com

Ultrasonické měření výšky hladiny a koncentrace urea kapaliny

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj nové generace inteligentního senzoru pro automobilové aplikace na principu ultrasonického měření hladiny kapaliny a koncentrace. Mezi hlavní cíle patří zvýšení rychlosti, přesnosti a spolehlivosti měření senzoru. V rámci výzkumné části projektu bude řešena problematika ultrasonického děje. V rámci vývojové části projektu budou implementovány nové poznatky z výzkumné části, bude navržen a realizován prototyp ultrasonického UREA senzoru nové generace.

 

Lokace:
Ostrava

 

Realizace:
1. 1. 2017 – 30. 9. 2019

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Rozšiření VaV kapacit Continental v Moravskoslezském kraji

Popis projektu:
Předmětem projektu je rozšíření vývojových kapacit R&D centra v Ostravě. Cílem projektu je zajistit adekvátní zařízení pro vývoj nových produktů pro automobilový průmysl. Projekt je realizován závodem Continental Ostrava, který se zabývá vývojem a výrobou senzorů pro automobilový průmysl.

 

Lokace:
Ostrava

 

Realizace:
2. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


V rámci projektu Rozšíření VaV kapacit Continental v Moravskoslezském kraji byly pořízeny následující technologie, na nichž je možné provádět uvedené testy:


Pořízená technologieNabízené testy
Teplotní komoraTestování výrobků v různých teplotách
Vybíjecí modul ESDSimulace chování objektu vhledem k elektrostatickému náboji
Databáze softwarových projektů Worldwidevytvoření seznamu softwarových projektů s kompletními informacemi o nich
CANoe 7 Osciloskopická funkcionalita pro tool CANoeOsciloskopické sledování signálu na sběrnicích jako CAN, CAN FD, LIN. Analýza chyb protokolů s časovou synchronizací
Dynamická mechanická analýzaStudium viskoelastických vlastností polymerních materiálů
Diferenční skenovací kalorimetrieStudium závislosti tepelných kapacit na teplotě a fázových skupenství
Plazmová komoraČistění povrchů plazmou a současně jejich následná aktivace
Trhací strojProvedení trhacích zkoušek
Manuální dispenzní zařízení s ventilačním systémemManuální nanášení polymerních materiálů
Vytvrzovací pec včetně řízeného teplotního profiluVytvrzování po dispenzním procesu
ReometerStudium reologických vlastností
Vytvrzovací UV světloVytvrzování UV zářením po dispenzním procesu
Zařízení k analýze průtoku vzduchuZařízení slouží k regulaci průtoku vzduchu
Vakuová pumpaZdroj podtlaku
Klimatická komoraZařízení slouží pro testování v různých teplotách a vlhkosti
DielektrometrMěření izolačního odporu a průrazného napětí
Přenosný počítač s příslušenstvímPočítač s příslušenstvím sloužící pro minotorování testů
Šoková komoraZařízení slouží k nastavení dvou teplot a následnému přejíždění koše z jedné teploty do druhé
Metalografická řezačkaRozřez vzorků pro metalografickou analýzu
Metalografická leštička 2-kotoučová 300mmBroušení a leštění vzorků pro metalografickou analýzu
Pájecí stanice s odsávánímPájení elektronických součástek na DPS
EMC - modul pro rychlé pulsyGenerátor elektromagnetických pulzů pro EMC zkoušky
SW - LavView developmentSW aplikace, ke které je možné připojovat SW i HW zařízení pro automatizaci měření
Automatické dispenzní zařízení3D dispenzní (nanášecí) systém s pohyblivou hlavou
Rotační osa pro svařování laserem TruLaserCell300Přípravek pro upínání vozků válcového tvaru pro svařování laserem
3D skenovací hlava ATOS CORESkenování materiálů, vykreslování vnitřní struktury materiálů, výrobků apod. ve 3D
Úprava Zeiss mikroskopu Axioimager A1mOdhalování mikroskopických prasklin, kazů materiálů
Metalografická leptačkaStrojní leptání kovových povrchů vzorků pro metalografickou analýzu
Radiační standartní emitorGenerátor elektromagnetického vlnění využívaný při EMC testování
SIBO 4Q zesilovačGenerátor elektromagnetického vlnění využívaný při EMC testování
Vysokorychlostní kameraÚprava (zesilování a pohlcování) rychlých napěťových pulsů v rámci testování EMC
Optický tenziometr Theta LiteVizuální videoanalýza výrobního procesu ve zpomalené sekvenci 
Řídící počítač k Optickému tenziometru Theta LiteMěření povrchového napětí materiálů a jejich adheze
Proudová sonda k osciloskopuSledování průběhu el. proudu na osciloskopu
OsciloskopSledování časových průběhů elektrického napětí
ExtensometrProdloužení materiálu na základě aplikovaného napětí a jeho měření


Na této podpořené výzkumné infrastruktuře poskytujeme výše uvedené zkoušky třetím stranám na komerční bázi, a to pouze k výzkumných účelům a podle našich kapacitních možností.

Využívání této infrastruktury třetími osobami se řídí interní směrnicí č. CA 1014185-01


Pro bližší informace o podmínkách využívání a poskytovaných službách kontaktujte: Romana Polocha


tel: + 420 556 881 574


e-mail: roman.poloch@continental-corporation.com

Výzkum a vývoj optických a vláknově optických senzorů teploty pro automobilové aplikace

Popis projektu:
Cílem projektu je vývoj produktu, který na základě nové technologie, založené na optických a vláknově optických metodách, umožní měření vysokých teplot. Nová technologie přinese vylepšení stávajících vlastností vysokoteplotních senzorů a to především zvýšení rychlosti odezvy, přesnosti a spolehlivosti měření, ale také vyšší životnost senzorů a snížení technologické náročnosti výroby oproti stávajícím vysokoteplotním senzorům založených na principu termokaplového měření.

 

Lokace:
Ostrava

 

Realizace:
1. 10. 2016 – 31. 12. 2019

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Modernizace centrální výměníkové stanice a parovodu

Popis projektu / operace:
Předmětem projektu je komplexní modernizace výměníkové stanice pro centrální vytápění v Continental Barum s.r.o. Otrokovice vč. přívodního parovodu z TOT, který zásobuje výměníkovou stanici primární energií. Stávající výměníková stanice je fyzicky i morálně zastaralá a nesplňuje aktuální požadavky na účinnost užití energie. Po modernizaci bude zajištěno velmi účinné vytápění průmyslových prostor žadatele s dlouhou dobou životnosti.


Hlavní cíl projektu / operace:
Rekonstrukce si klade za cíl efektivnější využití elektrické energie využívané pro provoz stanice a snížení potřeby primární tepelné energie (páry) a to díky lepší regulací topného výkonu parních výměníků a intenzivnějším využitím odpadního tepla beztlakého a tlakového kondenzátu. Dále je naplánována účinnější regulace výkonu pomocí "zaplavovacích ventilů" oproti nynější regulaci na straně páry. Pro snížení spotřeby elektrické energie se počítá s osazením frekvenčních měničů jak na oběhová čerpadla topné vody, tak i na čerpadla kondenzátu a vlastní technologie kondenzátu. Dále bude zcela modernizováno přívodní izolované potrubí přivádějící páru do výměníkové stanice.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.