Návrhy
  Přejděte přímo na
   Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle

   Dozorčí rada

   Dozorčí rada jmenuje členy představenstva, dohlíží na jejich činnost ohledně řízení společnosti a v této souvislosti sděluje své názory a doporučení. Dozorčí rada se podílí přímo na rozhodování hmotného a reálného významu pro společnost.

   Předseda dozorčí rady koordinuje aktivity tohoto grémia, které prezentuje prostřednictvím třetích stran. Udržuje pravidelný kontakt s představenstvem společnosti, zejména s jeho předsedou za účelem projednávání záležitostí týkajících se strategie společnosti, rozvoje obchodních aktivit, managementu rizik a compliance.

   Dozorčí rada se stává z 20 členů v souladu s německým zákonem o spolupůsobení v rámci obchodní společnosti (Mitbestimmungsgesetz - MitbestG) a vnitropodnikového řádu o spolupráci. Polovinu členů dozorčí rady si volí akcioví podílníci během valné hromady, druhou polovinu členů si volí zaměstnanci společnosti Continental AG a německých poboček.

   Dozorčí rada

   Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle

   Předseda​​​​​​
   Člen nejrůznějších dozorčích rad

   ​​​​​​​

   ​​​​​​​

   Hasan Allak

   Chairman of the Corporate Works Council of Continental AG and Chairman of the Works Council of Continental Reifen Deutschland GmbH, Stöcken Site

   Zástupce zaměstnanců

   Christiane Benner

   Second Chairperson of IG Metall (Metalworkers' Union)

   Zástupce zaměstnanců

   Dr. Gunter Dunkel

   Předseda European Private Debt, Muzinich & Co​​​​​​​

   Francesco Grioli

   Člen vedení hlavního představenstva IG BCE (Mining Chemical, and
   Energy Industries Union)

   Zástupce zaměstnanců

   Michael Iglhaut

   Závodní rada pro lokalitu Frankfurt  

   Zástupce zaměstnanců

   Satish Khatu

   Management Advisor

   Isabel Corinna Knauf

   Member of the Group Management Committee at the Knauf Group

   Carmen Löffler

   Chairwoman of the General Works Council of Conti Temic microelectronic GmbH

   Sabine Neuß

   Chief Operation Officer při Kelvion Holding GmbH​​​​​​​

   Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

   Certifikovaný účetní, osoba samostatně výdělečně činná, Berg

   Dirk Nordmann

   Předseda rady zaměstnanců podniku Vahrenwald, ContiTech Antriebssysteme GmbH

   Zástupce zaměstnanců

   Lorenz Pfau

   Chairman of the Central Works Council of Continental Automotive GmbH​​​​​​​

   Zástupce zaměstnanců

   Klaus Rosenfeld

   Generální ředitel společnosti Schaeffler AG, Herzogenaurach

   Georg F. W. Schaeffler

   Společník INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG a jednatel společnosti IHO Verwaltungs GmbH​​​​​​​

   Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann

   Společnice INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG a jednatelka společnosti IHO Verwaltungs GmbH​​​​​​​

   Jörg Schönfelder

   Předseda rady zaměstnanců pro závod v Korbachu a předseda Evropské rady zaměstnanců  

   Zástupci zaměstnanců

   Stefan Scholz

   Vedoucí finanční správy

   zástupce zaměstnanců

   Elke Volkmann

   Druhý zmocněný zástupce pro IG Metall, administrativní úřad pro severní Hesensko, Kassel

   Zástupce zaměstnanců

   Prof. KR Ing. Siegfried Wolf

   Podnikatel

   Pro více informací navštivte naše mezinárodní stránky: International Site.

   Výkonná rada a dozorčí rada
   2 z 3