Návrhy
  Přejděte přímo na
   Weltkugel

   Životní prostředí

   Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší podnikové politiky. Ekonomii a ekologii nevnímáme jako protiklady, nýbrž jako základ pro udržitelnou přidanou hodnotu Continentalu.

   Ve středu naší strategie ochrany životního prostředí stojí ochrana klimatu a energetická účinnost. Všechny naše produkty mají aktivně přispívat k ochraně našeho životního prostředí a zdrojů.

   Ve výrobě chceme průběžně snižovat spotřebu energie a vody a emise CO 2 a tvorbu odpadu. Kvótu opětovného využití provozních odpadů chceme navýšit.

   Ekologický management Continentalu proto zahrnuje celý životní cyklus našich produktů, tj. od výzkumu a vývoje přes nákup, logistiku a výrobu až po užívání a další využití. Vzhledem ke stále omezenějšímu množství surovin je naším cílem vyvíjet produkty a řešení, které spotřebují méně energie a chrání naše přírodní zdroje – jak při výrobě, tak při používání našich produktů.

   Zpráva o životním prostředí společností koncernu Continental v Otrokovicích - pdf (3,79MB)