Návrhy
  Přejděte přímo na
   FY
   Zpráva
   09. března 2021

   Společnost Continental dosáhne za rok 2020 kladného volného peněžního toku (FCF) a pro rok 2021 očekává významný růst trhu

   • Obrat 37,7 mld. eur (2019: 44,5 mld. eur)
   • Vývoj trhu: −16 % / organický vývoj obratu: −12,7 %
   • Volný peněžní tok (FCF) před akvizicemi a dopady vyčlenění: 1,1 mld. eur (2019: 1,3 mld. eur)
   • Očištěný provozní výsledek: 1,3 mld. eur (2019: 3,2 mld. eur / očištěná marže EBIT: 3,5 % (2019: 7,3 %)
   • Provozní výsledek (−718 mil. eur) a výsledek po zdanění (−962 mil. eur) v záporných hodnotách kvůli již vykázaným odpisům hodnoty a výdajům 
   • Představenstvo společnosti Continental navrhuje nevyplácet za obchodní rok 2020 dividendy
   • Předseda představenstva Nikolai Setzer: „Z provozního hlediska jsme v situaci, jaká je, obstáli dobře. Rok 2020 jsme celkově uzavřeli lépe, než jsme se na jaře obávali.“
   • V jubilejním roce 2021 (výročí 150 let od založení) společnost Continental nadále neočekává významné oživení trhu. S návratem na rekordní úroveň z roku 2017 nelze počítat dříve než v roce 2025
   • Prognóza na obchodní rok 2021: Obrat koncernu ca 40,5 až 42,5 mld. eur / očištěná marže EBIT ca 5 až 6 %
   • Společnost Continental sdružuje a zvyšuje investice v rozvojové oblasti asistovaného a automatizovaného řízení (přibližně 200 až 250 mil. eur navíc v roce 2021)

   V Hannoveru, 9. března 2021. Na historicky slabém trhu prokázala společnost Continental v obchodním roce 2020 solidní provozní a finanční kondici a dosáhla upravených ročních cílů. Podle předběžných čísel činil obrat společnosti zahrnuté do indexu DAX v uplynulém obchodním roce 37,7 mld. eur (2019: 44,5 mld. eur). Organický vývoj obratu odpovídá −12,7 %, přičemž výroba osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel klesla oproti předchozímu roku o 16 %. V tomto extrémně náročném tržním prostředí společnost dosáhla očištěné EBIT marže ve výši 3,5 % (2019: 7,3 %). Odpovídá to očištěnému provoznímu výsledku 1,3 mld. eur (2019: 3,2 mld. eur). Ekonomické dopady pandemie koronaviru společnost zmírnila vysokou úrovní disciplíny v oblasti výdajů a investic. Výsledkem bylo, že společnost Continental dosáhla volného peněžního toku před akvizicemi a účinky vyčlenění ve výši 1,1 mld. eur (2019: 1,3 mld. eur).

   Při příležitosti výroční tiskové konference společnosti Continental v úterý v Hannoveru řekl předseda představenstva Nikolai Setzer toto: „Z provozního hlediska jsme v roce 2020 vzhledem k situaci, jaké čelíme, obstáli velmi dobře a zejména jsme dosáhli solidního pozitivního volného peněžního toku. Celkově jsme se však museli vyrovnat s citelnými neúspěchy. Platí to jak pro obrat, tak pro výnos. Přesto jsme minulý rok zakončili celkově lépe, než jsme se na jaře obávali.“

   S ohledem na výsledky hospodaření navrhuje představenstvo společnosti Continental nevyplácet dividendu

   Společnost Continental dosáhla v uplynulém obchodním roce provozního výsledku ve výši −718 mil. eur a výsledku po zdanění ve výši −962 mil. eur. Kromě poklesu obratu bylo důvodem zejména snížení goodwillu v důsledku upravených tržních předpokladů vykázané již v říjnu 2020 a zaúčtované ve třetím čtvrtletí, a to ve výši 649 mil. eur (31. prosince 2020: 655 mil. eur), které se neprojevilo v platbách. Dále se k tomu v roce 2020 přidávají i výdaje a snížení hodnoty hmotného investičního majetku v celkové výši 998 mil. eur, které vznikly zejména v rámci strukturálního programu. Na tomto základě a v souladu s firemními zásadami vyplácení dividend (tj. rozdělovat cca 15 až 30 % čistého zisku) se představenstvo – jak již bylo oznámeno – rozhodlo navrhnout letošní valné hromadě, aby dividenda za obchodní rok 2020 vyplacena nebyla.

   Globální tým Continental proplouvá bezpečně krizí

   S ohledem na množství výzev a z toho plynoucí omezení pro zaměstnance na celém světě jim pan Setzer vyslovil vysoké uznání za vše, co dělají: „Rok 2020 byl pro nás všechny bezprecedentně náročný. Pandemie koronaviru, transformace automobilového průmyslu a pokračování našeho strukturálního programu nám daly pořádně zabrat. Tým Continental jednal rychle a rozhodně. Kreativně zvládl mimořádné výzvy a velmi disciplinovaně snížil náklady. Za to bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům na celém světě.“

   V zájmu bezpečné práce i v době koronaviru rozšířila společnost Continental již na začátku pandemie v roce 2020 svou koncepci ochrany svých zaměstnanců. Zaměstnanci ve všech zemích si prostřednictvím interních digitálních platforem vyměňovali nápady a realizovali projekty na pomoc ostatním lidem po celém světě. Tímto způsobem v mnoha případech přispěli cíleně k řešení. Na několika místech na světě například začali okamžitě vyrábět ochranné prostředky pro sebe i své kolegy.

   Společnost Continental překonává cíle v oblasti úspor a udržuje výdaje na výzkum a vývoj na vysoké úrovni

   Společnost Continental snížila své fixní náklady na výdajové straně za rok 2020 oproti stejnému období předchozího roku o více než 860 mil. eur (8 %). To znamená, že dosáhla svého cíle a oproti minulému období ušetřila na výdajové straně více než 5 % fixních nákladů. Společnost navíc v uplynulém obchodním roce zredukovala své investice do hmotného investičního majetku a softwaru meziročně o více než 32 % na 2,2 mld. eur (2019: 3,3 mld. eur).

   K tomuto snížení přispěly všechny divize. Investiční kvóta tak klesla na 5,9 % oproti 7,4 % ve srovnatelném období minulého roku.

   Naproti tomu v roce 2020 udržela společnost Continental náklady na výzkum a vývoj (netto) na úrovni předchozího roku, tedy ve výši 3,4 mld. eur. Kvůli výraznému propadu obratu se poměr nákladů na výzkum zvýšil na 9,0 % oproti 7,6 % za stejné období minulého roku.

   Solidní finanční pozice odolná vůči krizi

   Na konci roku 2020 měla společnost Continental pro své finanční potřeby mimořádně komfortní likvidní polštář v celkové výši 10,7 mld. eur (2019: 8,0 mld. eur), z toho 2,9 mld. eur (2019: 3,3 mld. eur) tvořily likvidní prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky v objemu 7,8 mld. eur (2019: 4,7 mld. eur).

   Finanční závazky netto se oproti konci roku 2019 zvýšily jen lehce o 67 mil. eur na 4,1 mld. eur. Vzhledem k nižšímu vlastnímu kapitálu se míra zadluženosti – tzv. gearing ratio – oproti předchozímu roku zvýšila na 32,7 % (2019: 25,6 %).

   Výhled na vývoj trhu a obchodní prognóza na rok 2021

   „Čtvrté čtvrtletí ukázalo, že dno je za námi. Ekonomické prostředí se rozbíhá,“ prohlásil finanční ředitel společnosti Continental Wolfgang Schäfer a dodal: „Aktuální obchodní rok začínal kvůli váznutí dodávek v oblasti polovodičů jen váhavě. Dopady přetrvávající koronavirové pandemie zůstávají velkou neznámou. Celkově tedy bude rok 2021 i nadále náročný. Přesto však oproti roku 2020 očekáváme výrazné oživení trhu.“ Společnost tak v roce 2021 očekává výrazné zvýšení výroby osobních a lehkých užitkových vozidel ve srovnání s předchozím rokem, a to pravděpodobně o 9 až 12 %. Schäfer zároveň upozornil, že společnost neočekává návrat k rekordní úrovni celosvětové výroby automobilů z roku 2017 dříve než v roce 2025.

   Společnost Continental počítá na základě předpokládaného vývoje na svých trzích a v průmyslových odvětvích pro rok 2021 s obratem koncernu ve výši ca 40,5 až 42,5 mld. eur a s očištěnou EBIT marží ve výši ca 5 až 6 %. Celkový obrat divize Automotive Technologies a bývalé divize Powertrain by tak měl dosáhnout přibližně 24 až 25 mld. eur, očištěná marže EBIT přibližně 1 až 2 %. Obrat divize Rubber Technologies by měl dosáhnout přibližně 16,5 až 17,5 mld. eur, očištěná marže EBIT přibližně 11,5 až 12,5 %.

   Vítěz transformace: nově zaměřená strategie

   Již na konci roku 2020 společnost Continental na Dnech kapitálového trhu představila tři základní kameny své nové strategie: kontinuální posilování provozního výkonu, diferencovanou portfoliovou strategii zaměřenou na tvorbu hodnot a důsledné využívání příležitostí propojené a udržitelné mobility.

   V rámci své strategie usiluje společnost Continental o ambiciózní a zároveň realistické střednědobé cíle: „S růstem globální produkce vozidel opět poroste náš obrat. Ve střednědobém horizontu usilujeme o organický růst na úrovni koncernu v průměru kolem 5 až 8 % ročně. Pro očištěnou EBIT marži jsme si předsevzali zhruba 8 až 11 % a pro výnosnost vloženého kapitálu přibližně 15 až 20 %,“ prohlásil Setzer a zdůraznil: „Na trhu mobility se Continental odlišuje: S naším úspěchem motivovaným globálním týmem, naším portfoliem z oblasti perspektivních technologií a rozsáhlými softwarovými znalostmi a schopnostmi se zařadíme mezi vítěze transformace průmyslového odvětví mobility.“

   Zvýšené investice do globálního technologického prvenství v progresivní oblasti asistovaného a automatizovaného řízení

   V souladu se svou novou strategií se bude společnost Continental do budoucna stále více zaměřovat na progresivní oblasti své činnosti a perspektivní technologie. S nimi si společnost klade za cíl dosáhnout mimořádně vysokého růstu. Současně si společnost Continental zajišťuje výnosy v těch produktových oblastech, které již dosáhly špičkových pozic v nasyceném tržním prostředí.

   „Tím je naše cesta k úspěchu jasně vytyčena. Jsme odhodláni se jí vydat. Příkladem toho jsou naše budoucí aktivity týkající se asistenčních systémů řidiče a systémů pro automatizovanou jízdu. Za tímto účelem provazujeme všechny potřebné zdroje a významně napínáme naše úsilí. Jen v letošním roce plánujeme investovat ca 200 až 250 mil. eur navíc,“ uvedl Setzer a vysvětlil ambiciózní cíle společnosti v této perspektivní oblasti: „Zde máme silnou pozici již dnes. Nadále ji komplexně rozšiřujeme a zvyšujeme rychlost, s jakou se etablujeme jako špičkový hráč na trhu autonomní mobility. Další atraktivní příležitosti, které z vysoké dynamiky trhu v této oblasti vyplynou, budeme energicky a důsledně přetvářet do podoby profitabilního růstu. Zároveň se dále otevíráme spolupráci s technologickými partnery a startupy. Protože globální technologické prvenství pro asistovanou a automatizovanou jízdu je a zůstane naším cílem.“

   Společnost Continental je jedním z průkopníků v oblasti asistované, automatizované jízdy. Již v roce 1999 se technologická společnost podílela na vývoji prvního adaptivního tempomatu na světě (Mercedes třídy S) a dodala radar s dlouhým dosahem. Od té doby se trh s prvky pro asistovanou jízdu razantně rozvinul. Jen v letech 2018 až 2020 získala společnost Continental v této oblasti objednávky od výrobců automobilů po celém světě v hodnotě více než 9 mld. eur.

   Dodavatel mobility hodlá tuto úroveň významně zvýšit, protože hodnota potenciálního objemu dodávek od společnosti Continental v následujících letech s rostoucím stupněm automatizace mnohonásobně poroste.

   Globální aktivity společnosti Continental v oblasti bezemisní mobility jsou klimaticky neutrální

   Automatizované řízení podporuje prediktivní a bezpečnou jízdu, a tím i udržitelnou mobilitu. Zapadá to do ambiciózních cílů, které si společnost stanovila v plánu udržitelnosti již na začátku prosince 2020. Tímto způsobem připravuje půdu pro nový globální průmyslový standard. Část z toho se týká bezemisních vozidel: Od roku 2022 budou globální aktivity společnosti Continental týkající se bezemisních automobilů, autobusů, vlaků a jiných vozidel klimaticky neutrální.

   Svým programem se společnost Continental zaměřuje na nejlepší přínosy pro klima a na jasnou změnu paradigmatu ve správný čas. Společnost se proto rozhodla pro krátkodobou i dlouhodobou strategii: Continental intenzivně pracuje na dalším snižování vlastní uhlíkové stopy v podobě emisí CO2 – například globálním zavedením zelené elektřiny ve všech závodech již od roku 2020. Veškerá elektřina spotřebovávaná společností Continental se tak rázem stala CO2 neutrální. Vypočtená úspora emisí CO2 v rámci továrních limitů činí přibližně 70 %, příp. více než dva mil. tun CO2 za rok. Do roku 2040 by veškerá naše vlastní produkce měla být klimaticky neutrální. Nejpozději do roku 2050 plánuje společnost Continental hospodařit klimaticky neutrálně ze sta procent. Potom bude celý řetězec tvorby hodnot klimaticky neutrální.

   Inovativní síla daleko za superpočítači a vysoce výkonnými počítači

   V obchodním roce 2020 společnost Continental dále posílila své technologické znalosti a schopnosti a přinesla do ulic bezpečnou, propojenou a udržitelnou mobilitu v milionech podob. Dodavatel mobility dokázal v náročných pandemických podmínkách rozběhnout více než 800 sériových výrob po celém světě a jenom v divizi Automotive Technologies dodal více než 1,4 miliardy komponent a systémů. Nadále vysoké výdaje na výzkum a vývoj zajistily posílení technologické pozice.

   Propojením pneumatik se senzory, telemetrickými daty, algoritmy a cloudem vytyčuje společnost Continental cestu, jakou se bude v budoucnu ubírat monitorování pneumatik. Provozovatel sdílených automobilů SHARE NOW již dnes těží z prognóz hloubky dezénu v reálném čase, které jsou na milimetr přesné. Inteligentní digitální řešení v budoucnu umožní preventivní údržbu pneumatik. Potenciál je velký: V roce 2020 společnost Continental prodala celosvětově celkem téměř 130 milionů pneumatik pro osobní a nákladní automobily.

   Expanze a digitalizace služeb probíhá i v oblasti ContiTech. Nabídka služeb týkajících se systémů dopravníkových pásů byla úspěšně rozšířena o inspekční servis s využitím dronů. Jejich algoritmy jsou založeny na umělé inteligenci (AI).

   Srdcem zrychleného vývoje v automobilovém prostředí je nový superpočítač Continental. S nejrychlejším počítačem v branži se výcvik AI asistenčních systémů řidiče značně zrychlí. Novinkou na trhu je první radarový pomocník pro odbočování jako dovybavení nákladních vozidel. U vysoce výkonných počítačů dodavatel mobility rozjel první sériové výroby a zvýšil objem objednávek na více než 4 mld. eur. Úspěšná cesta softwaru společnosti Continental tak pokračuje dále.

   V obchodním roce 2021 bude společnost Continental pokračovat v silničních testech pro automatizovanou a autonomní jízdu v komplexních prostředích a učiní technologické skoky a spustí řadu nových sériových výrob v oblastech, jako jsou brzdové systémy, propojení přes 5G a ultra-širokopásmová technologie (UWB), vývoj materiálu a interakce člověk-stroj, které zvýší komfort, bezpečnost a efektivitu vozidel se všemi typy pohonů.

   Strukturální program „Transformace 2019-2029“: udržitelné perspektivy pro zaměstnance

   Na základě strukturálního programu, který byl spuštěn již v září 2019, si společnost Continental zajišťuje svou budoucnost a konkurenceschopnost také přizpůsobením struktury nákladů podmínkám globálního trhu.

   "Realizace našeho globálního strukturálního programu je na dobré cestě. Na příslušných místech spolupracujeme s našimi sociálními partnery na hledání řešení, abychom vytvořili udržitelné perspektivy pro dotčené zaměstnance a zároveň zajistili životaschopnost naší společnosti do budoucna. Tento proces není všude bezbolestný. Globální konkurence je však stále tvrdší. A pouze vhodnými úpravami zajistíme náš budoucí úspěch, a tím i zaměstnanost,“ uvedl Setzer.

   150 let existence společnosti Continental, 150 let pulzující mobility

   V roce 2021 oslaví společnost Continental své 150. výročí a po celý rok bude v rámci akcí, interaktivního cestování v čase a publikací představovat milníky svého dynamického vývoje v průběhu 15 desetiletí. „Naše srdce bijí pro svobodu stojící na mobilitě. Od svého založení v tom naše organizace člověka podporuje. Slavila při tom mnoho úspěchů a zvládla mnoho pádů. Nyní zažíváme v průmyslovém segmentu hluboký zlom. Využijeme jej pro náš start do nové průmyslové éry. Následovat bude další rozhodující krok: Transformujeme se do podoby globální technologické společnosti pro internetová řešení. Mobilita je základ. Využijeme k tomu zejména naše tradiční silné stránky. Na druhé straně k tomu rozšíříme především oblasti digitalizace, softwaru a senzoriky,“ uvedl Setzer.