Návrhy
  Přejděte přímo na
   Press
   Zpráva
   10. června 2024

   Finanční výsledky společností Continental v Otrokovicích vykazují dobrou ekonomickou stabilitu

   • Finanční situace a výsledky hospodaření společností Continental v Otrokovicích byly zveřejněny v Obchodním rejstříku.
   • Společnost Continental Barum se i za rok 2023 zařadila mezi TOP20 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob.
   • Všechny české společnosti Continental Tires zaznamenaly jak růst v ročních tržbách, tak i v souhrnném hospodářském výsledku ve srovnání s předchozím fiskálním rokem.

   Otrokovice, 10. června 2024. Společnostmi Continental Tires v Otrokovicích jsou myšleny tři firmy vyrábějící prémiové pneumatiky značek Continental, Barum, Matador, Uniroyal a podobně. Jedná se o společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o. 

   Výkonnost společností Continental Tires v Otrokovicích dokazuje i fakt, že již mnoho let jména otrokovických firem zaznívají při vyhlašování ocenění TOP20 plátců daně z příjmů právnických osob za nejvýznamnější příspěvky do státního rozpočtu. I v loňském roce firma Continental Barum odvedla do veřejných rozpočtů více než jednu miliardu korun. Z rukou ministra financí Zbyňka Stanjury převzal ocenění jednatel společnosti odpovědný za oblast financí Jan Černošek.

   K hodnocení finanční situace doplňuje Jan Černošek: „Rok 2023 můžeme nazvat rokem začínající stability. Dodavatelsko-odběratelské řetězce, narušené geopolitickou situací, se vrátily na úroveň předcovidové doby, ceny základních surovin a energií se také ustálily a vysoká míra inflace, která kulminovala v březnu minulého roku, začala postupně klesat.“

   Roční tržby společnosti Continental Barum s.r.o. se i přes celosvětovou stagnaci poptávky po osobních, nákladních a průmyslových pláštích udržely v úrovni roku 2022, když dosáhly 70,5 miliard korun. Celkový hospodářský výsledek společnosti po zdanění tak i díky přijatým úsporným opatřením meziročně vzrostl o 12,3 % na 4,132 miliardy korun. Celková ekonomická situace společnosti zůstává nadále velmi dobrá.

   Další z otrokovických společností, Continental výroba pneumatik, s.r.o., se roční tržby zvýšily o 11,5 % na hodnotu 12,9 miliard korun. Celkový hospodářský výsledek této společnosti po zdanění tak dosáhl téměř 938 milionu korun. Také společnosti Continental HT Tyres, s.r.o. za loňský rok zvýšila své tržby o 5 % na 12,8 miliard korun a celkový hospodářský výsledek této společnosti pak dosáhl 2,8 miliard korun.

   „Naše společnost je silně proexportně orientovaná, a proto její ekonomické výsledky budou i v budoucnu záviset na celosvětovém vývoji v oblasti automobilového průmyslu a poptávce po pneumatikách. Využití výrobních kapacit v kombinaci se situací na trhu práce, odběratelsko-dodavatelskými vztahy, vývojem inflace a měnových kurzů budou určovat a ovlivňovat její letošní výkonnost,“ shrnuje na závěr Jan Černošek.

   Dostupné dokumenty