Návrhy
  Přejděte přímo na
   Pohled na novou technologii studené plazmy instalovanou na střeše otrokovického závodu Continental Barum.
   Zpráva
   30. dubna 2024

   Technologie studené plazmy výrazně snižuje pachovou zátěž z gumárenské výroby

   • Společnost Continental Barum za posledních dvanáct let prováděla mnoho studií či testovala různé technologie vedoucí ke snížení pachových emisí z výroby pneumatik.
   • V loňském roce byl finalizován systém odsávání vzdušiny a ventilace z lisovny a konfekce přes textilní filtry. 
   • Pro eliminaci pachu z míchárny kaučukových směsí byly nově instalovány tři jednotky na bázi studené plazmy, které zástupci vedení společnosti představili veřejnosti začátkem dubna 2024.

   Otrokovice, 30. dubna 2024. Každá výrobní a průmyslová činnost s sebou nese určité charakteristické pachy. Jedná se o subjektivní čichový vjem člověka a každý tak vnímá pachy individuálním způsobem. 

   Společnost Continental Barum jako součást města Otrokovice velmi citlivě vnímá reakce obyvatel v rámci monitoringu zápachu, který zavedla otrokovická radnice v roce 2017. 

   Při výrobě pneumatik v otrokovické pneumatikárně vznikají pachy v různých technologických fázích výroby. Nejvýznamnějším zdrojem pachových emisí jsou technologie provozu míchání kaučukových směsí a lisovny plášťů. Za posledních dvanáct let firma Continental Barum realizovala mnoho aktivit v oblasti snižování pachové zátěže pro blízké okolí. Jednotlivé aktivity shrnuje Jan Pavlíček, ředitel divize Životního prostředí a bezpečnosti práce: „Například se jednalo o vyhotovení studie proveditelnosti likvidace pachových emisí z lisovny, testování mnoha technologií vedoucí ke snižování pachové zátěže, jako například kombinace UV záření a generátoru ozónu, záchyt pachů na nanofiltrech či technologie gelových kapslí či pilotní instalace technologií k eliminaci pachových látek na bázi jejich oxidace.“ 

   V roce 2018 společnost provedla rozsáhlý monitoring pachových emisí z výroby včetně zpracování detailní pachové rozptylové studie. 

   Na základě všech těchto provedených testů a zkoušek bylo rozhodnuto o realizaci technologie na bázi studené plazmy v provozu přípravy kaučukových směsí.

   V rámci zmíněného projektu došlo k propojení vzduchotechnických potrubí všech míchacích linek a chladiček směsí a jejich napojení ke třem jednotkám studené plazmy. Všechny tři instalované jednotky jsou schopny vyčistit během jedné hodiny až 860 000 m3 znečištěné vzdušiny. Principem technologie čistění vzduchu studenou plazmou je zejména tvorba kyslíkových radikálů, které jsou vstřikovány do proudu odpadních plynů a rozkládají přítomné molekuly pachových látek, a tím eliminují jejich pachovou stopu.

   Tato technologie je plně v provozu od ledna 2024. Libor Láznička, jednatel společnosti Continental Barum dodává: „Společnost Continental Barum provádí veškeré aktivity v oblasti snižování pachové zátěže z vlastní iniciativy nad rámec zákonných povinností. Zprovoznění technologie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí v Otrokovicích a jejich blízkém okolí. Na základě autorizovaného měření pachových látek, v závislosti na vstupní koncentraci, nám byla potvrzena až 76% účinnost instalované technologie k eliminaci zápachu.“

   Všechny doposud provedené kroky představili souhrnně i na střeše míchárny (válcovna směsí) Libor Láznička, Jan Pavlíček a Lukáš Kostka, vedoucí oddělení životního prostředí a havarijního plánování zástupcům měst Otrokovice, Napajedla, pracovníkům České inspekce životního prostředí, pracovníkům krajského úřadu Zlínského kraje a novinářům v dubnu 2024. 

   Dostupné dokumenty