Continental Tagline
Návrhy
Fahnen
© Continental AG

Hospodářské výsledky společností Continental v Otrokovicích za rok 2018 jsou již známé

  • Společnosti skupiny Continental v Otrokovicích zveřejnily v obchodním rejstříku auditované hospodářské výsledky roku 2018.
  • Tržby zaznamenaly drobný propad oproti výsledkům roku 2017.
  • Skupina Continental v České republice patří mezi TOP 10 největších plátců daně z příjmů právnických osob.

Otrokovice, 20. června 2019. Auditované hospodářské výsledky firem skupiny Continental v Otrokovicích za rok 2018 jsou již k dispozici v obchodním rejstříku. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.


Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb společnosti Continental Barum s.r.o. činily 55,8 mld. Kč a zisk před zdaněním u této společnosti byl ve výši 3,79 mld. Kč. Další společnost – Continental výroba pneumatik, s.r.o. dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb 10,38 mld. Kč se ziskem před zdaněním 1,93 mld. Kč. A třetí ze společností Continental, Continental HT Tyres, s.r.o., měla tržby ve výši 10,95 mld. Kč. Zisk před zdaněním této společnosti je ve výši 5,08 mld. Kč. Celkové tržby jsou asi o 4 % nižší než tomu bylo o rok dříve.


„Nižší ziskovost je dána jak přetrvávajícím tlakem trhu na prodejní ceny, tak také i postupným nárůstem cen vstupů, a to jak materiálových, tak také mzdových. Zvyšujícímu se tlaku konkurence, především asijských výrobců pneumatik, se daří čelit postupnou optimalizací všech provozních procesů“, okomentoval hospodářské výsledky jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek.
Od ledna 2019 vstoupila v platnost nová kolektivní smlouva, která obsahuje řadu novinek především v harmonogramových příplatcích. Došlo k celkovému nárůstu mzdových tarifů o 8 % v tarifní a nadtarifní části včetně individuální prémie a ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.


Rok 2018 přinesl i významný milník – za 25 let trvajícího spojení otrokovického závodu s koncernem Continental bylo na podzim 2018 ve společnosti vyrobeno již 400 milionů osobních pneumatik.

Již po sedmnácté Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo začátkem června vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Mezi TOP 10 nejvýznamnějších plátců daně patří i skupina Continental v České republice. V letošním roce, s výplatou 2,8 mld. Kč daně z příjmů, se skupina Continental umístila na šesté příčce mezi českými firmami. Jan Černošek jako ocenění převzal broušenou skleněnou plaketu. Celý slavnostní večer se nesl v duchu poděkování oceněným společnostem za to, že plní své daňové povinnosti a mají velký podíl na stále se zvyšujícím výběru daně z příjmů právnických osob. Jak i poznamenala mistryně financí Alena Schillerová: „Jen v minulém roce zaplatilo 20 nejvýznamnějších plátců dohromady více než 40 miliard korun.“

Kontakt:

Regina Feiferlikova

Regina Feiferlikova Communication Coordinator Continental Barum s.r.o. Objizdna 1628 765 02 Otrokovice Telefon: +420 57 751 2100 Email