Continental Tagline
Návrhy
Testování protipachových technologií
© Continental AG

Ve společnosti Continental Barum probíhá testování protipachových technologií

  • V létě 2019 probíhalo testování protipachové technologie Biothys na bázi gelových plátů v provozu ContiSeal.
  • Provedené měření neprokázalo očekávanou účinnost, proto se tato technologie nebude instalovat.
  • Naopak pokračujeme v testování filtrů na bázi nanočástic, které zachycují nejen prach, ale i organické a pachové látky.
  • Nově byla vytvořena e-mailová adresa pro přímé kontaktování společnosti a možnosti upozornění oddělení životního prostředí na obtěžující zápach.

Otrokovice, 17. prosince 2019. Problematika obtěžování obytných zón zápachem trápí řadu obcí v České republice. Pach odborníci definují jako subjektivní negativní čichový vjem člověka, který bývá velmi rozličný a vyvolává dráždění čichových receptorů různých typů. Čichové vnímání má schopnost velmi rychlé adaptace či snížení citlivosti vůči tomuto podnětu. Existují ale i látky, které zabraňují čichovému vnímání jiných látek, a to jejich chemickou přeměnou nebo kombinací chemické přeměny s parfemací.


Posledně jmenovaná technologie byla ve spolupráci s firmou Regitas s.r.o. testována v červenci letošního roku ve výrobě ContiSeal.


Uvedená technologie pracuje na principu řízeného proudění vzduchu přes polymerní gely Gelactiv®, který strhává z jeho povrchu aktivní látky a ty pak po smísení se znečištěnou vzdušinou neutralizují pachové látky. V rámci zkoušky tylo provedeno testování pěti kombinací gelů s cílem nalézt nejlepší poměr pro eliminaci pachů. Provedené testování a následné měření nezávislou autorizovanou společností však nepotvrdilo očekávanou účinnost. 

S ohledem na tuto zásadní skutečnost a na strategii koncernu Continental v oblasti redukce pachových látek nebude tato technologie v Continental Barum instalována.


Během podzimu 2019 probíhalo v otrokovickém závodě testování filtrů na bázi nanočástic k zachytávání pachových látek na třech rozdílných technologiích výroby. V toto oblasti spolupracuje společnost Continental Barum se společností Ekotech ochrana ovzduší s.r.o., která vyvíjí tyto moderní filtrační materiály v rámci vědeckého projektu s Univerzitou Pardubice. Provedené provozní zkoušky umožnily vytipovat vhodné technologie k využití filtrů na bázi nanovláken. V tomto testování bude firma pokračovat i nadále, neboť na určitých technologiích dosahuje až 50% záchytu pachových látek.


Mimo provedené testování pracuje otrokovický závod ve spolupráci s hannoverskou centrálou na přípravě projektu k eliminaci pachové zátěže z vulkanizace plášťů a přípravy kaučukových směsí. Tyto projekty budou našimi stěžejními aktivitami v oblasti eliminace pachové zátěže z naší výroby.


„Nově jsme vytvořili e-mailovou adresu: zivotniprostredi@continental.com, na kterou je možné zasílat podněty vztahující se k problematice životního prostředí, a to nejen na obtěžující zápach,“ informoval Jan Pavlíček, ředitel divize ESH.
Veškeré zmíněné aktivity jsou prováděny nad rámec stanovených legislativních požadavků s cílem zlepšit životní prostředí v Otrokovicích a jejich blízkém okolí.

Kontakt:

Regina Feiferlikova

Regina Feiferlikova Communication Coordinator Continental Barum s.r.o. Objizdna 1628 765 02 Otrokovice Telefon: +420 57 751 2100 Email