Návrhy
  Přejděte přímo na
   Website 2025
   Zpráva
   12. ledna 2016

   Continental zve k celosvětovému dialogu o automatizované jízdě na 2025AD.com

   NAIAS 2016

   • „Budoucnost řízení má nyní neutrální, veřejnou adresu“
   • Debata o právních a společenských aspektech mobility budoucnosti

   Detroit, 12. ledna 2016. Technologická společnost Continental nyní prostřednictvím webové stránky 2025AD.com spustila veřejnou a nezávislou platformu pro dialog na internetu o automatizované jízdě. Odborníci i spotřebitelé rovněž díky 2025AD.com získají možnost diskutovat o všech technických, právních a společenských aspektech mobility budoucnosti. Stránka nabízí na producentech nezávislé informace, lehce srozumitelnou grafiku a poutavá fakta o automatizované jízdě.

   „Budoucnost řízení má nyní neutrální, veřejnou adresu,“ říká předseda představenstva společnosti Continental dr. Elmar Degenhart. „Podle našeho odhadu závisí úspěch automatizované jízdy podstatnou měrou na lidech. Je třeba, aby přijali základní koncept a aby důvěřovali použité technologii. Poté bude automatizovaná jízda tvořit bezpečnější, účinnější a pohodlnější mobilitu budoucnosti. Portálem 2025AD.com tedy společnost Continental spouští trvalé opatření, které má všem pomoci se získáním důvěry: Veřejná, neutrální internetová stránka, která zpracovává informace a zprávy o tématech automatizované jízdy transparentně, rychle je zpřístupňuje a současně zve k otevřené diskuzi mezi uživateli a skupinami uživatelů.“

   Již od svého spuštění stránka 2025AD.com poskytuje mnoho údajů k tématu automatizované jízdy. Hostující autoři z celého světa sdílí své názory v zajímavých příspěvcích. Multimediální časová osa ukazuje, kdy můžeme počítat s kterými funkcemi a která technika se již dnes používá v sériové výrobě. 2025AD.com poskytuje informace o nejnovějším vývoji na vlastní internetové stránce a zve k dialogu také na ostatních online kanálech, jako jsou Facebook, Twitter a LinkedIn.

   „Společnost Continental sází na intenzivní dialog s partnery z průmyslu, politiky a sociální sféry, z vědy, výzkumu a v neposlední řadě s uživateli moderní mobility,“ vysvětluje dr. Felix Gress, vedoucí firemní komunikace společnosti Continental AG. „Pomocí 2025AD.com podporujeme tolik potřebný dialog o mobilitě budoucnosti v reálném čase. Nabízíme zde prostor pro kontroverzní i plodné veřejné diskuze. Můžeme tak společně pracovat na vhodnějším a spolehlivějším vytyčení budoucích rámcových podmínek pro automatizovanou jízdu.“

   Název platformy 2025AD.com, která cílí na celý svět a je proto v angličtině, vychází z primárního vývojového cíle automobilového odvětví ve vztahu k automatizované jízdě (Automated Driving). Od roku 2025 bude plně automatizovaná jízda možná na dálnicích od nájezdu až po sjezd. Automatizovaná jízda poskytne řidičkám a řidičům čas v tom nejopravdovějším smyslu slova. Čas pro vyřízení jiných věcí během jízdy. Vedle scénáře pro dálnice pracuje již společnost Continental na automatizovaném parkování a plánuje systémy pro automatizovanou jízdu ve městě. Pro plně automatizovanou jízdu od dveří ke dveřím vidí společnost Continental vývojový horizont, který sahá daleko za rok 2025.

   „Automatizovaná jízda od dveří ke dveřím bude za současných rámcových podmínek proveditelná přibližně od roku 2030. Dřívější použitelnost by byla myslitelná za předpokladu, že se nejen auto přizpůsobí městu, ale i město se přizpůsobí automatizované jízdě, například použitelností oddělených pruhů. A kdo se u plné automatizace obává o svou svobodu řidiče, tomu je třeba říct: Vždy tu bude vypínací tlačítko,“ říká Degenhart.

   Šest výzev pro automatizovanou jízdu

   Po celém světě vyvíjí společnost Continental komponenty a systémy nutné pro automatizovanou jízdu. Inženýři se tak musí vypořádat s šesti velkými výzvami současně: senzorikou, sítěmi typu swarm, dialogem člověk-stroj, systémovou architekturou, zabezpečením a přijatelností automatizované jízdy. Diskuzní platforma 2025AD.com je pro společnost Continental pilířem pro vývoj na zákazníky orientovaných, automatizovaných jízdních funkcí a jejich širší přijatelnosti.

   Dostupné dokumenty