Návrhy
  Přejděte přímo na
   Ergebnisse 9M | 9M results
   Zpráva
   08. listopadu 2018

   Continental potvrzuje prognózu hospodářského výsledku pro tento obchodní rok

   • Obrat ve třetím čtvrtletí navzdory silnému oslabení trhu činí 10,8 miliard eur
   • Objem nových zakázek: téměř 30 miliard eur, skoro na velmi vysoké loňské úrovni
   • Očištěný provozní výsledek 772 milionů eur (marže: 7,2 procent)
   • CEO Dr. Degenhart: „Nárůst obratu a objem nových zakázek na elektroniku do automobilů představují dobré znamení vzhledem ke slabému tržnímu prostředí.“

   Hannover, 8. listopad 2018. Předložením údajů za devět měsíců potvrzuje společnost Continental upravenou prognózu hospodářského výsledku a cash flow pro současný hospodářský rok. Ve třetím čtvrtletí dosáhl technologický podnik se sídlem v Hannoveru obratu 10,8 miliardy euro. Očištěný provozní výsledek činil ve stejném období 772 milionů eur. To odpovídá očištěné provozní marži přibližně 7 procent. Free cashflow očištěný o nákupy a dotování amerických penzí činí po devíti měsících přibližně 370 milionů eur (3. čtvrtletí: 74 milionů eur). Do konce roku má očištěný free cashflow beze změn dosáhnout přibližně 1,6 miliard eur.

   „I přes značně zakalené tržní prostředí jsme si ponechali naposledy změněné cíle,“ vysvětlil předseda představenstva Continental, Dr. Elmar Degenhart, obchodní údaje předložené dnes v Hannoveru. „Zejména v Evropě a v Číně poklesla značně produkce osobních a lehkých užitkových vozů ve třetím čtvrtletí,“ objasnil pan Degenhart. „Čína a Evropa společně mezitím představují více než polovinu globální produkce automobilů. S ohledem na slabý trh v obou regionech náš lehký nárůst obratu tedy představuje dobré znamení. Rovněž objem nových zakázek na automobilovou elektroniku: s téměř 30 miliardami eur po devíti měsících jsou skoro na velmi vysoké loňské úrovni a zdůvodňují naše strategické zaměření,“ doplnil.

   Obrat skupiny Automotive vzrostl organicky o 1,7 % – a tedy více než 4 procenta silněji než trh, resp. celosvětová produkce vozidel, která po předběžných datech klesla přibližně o 2,5 %. Pokud by tento negativní trend v posledním čtvrtletí vzrostl, vidí společnost Dax rizika při dosažení prognostikovaného obratu koncernu pro hospodářský rok 2018 ve výši přibližně 44,5 miliard eur po dopadu směnného kurzu.

   K aktuální situaci technologického podniku řekl pan Degenhart: „Jak jsme oznámili, ve všech oblastech společnosti jsme přijali rozsáhlá opatření ke zvýšení účinnosti. Patří sem mimo jiné optimalizace našeho dodavatelského řetězce a výrobních procesů a důkladné ověření nákladů.“ V této souvislosti zdůraznil: „Naši zákazníci po celém světě si cení našich produktů a řešení, protože je díky nim mobilita vždy bezpečnější, čistší a inteligentnější. S agilitou a flexibilitou, kterou bude umožňovat naše nová organizační struktura, si vybudujeme ještě dále úspěšnou pozici.“

   S ohledem na automobilový průmysl zdůraznil pan Degenhart enormní technické výzvy: Digitalizace, automatizace, propojení a elektrifikace jsou samy o sobě největší revoluční změny, jaké průmysl za svou 100letou historii zažil. Zejména u nyní diskutovaných budoucích cílů CO2 záleží na tom, abychom ochranu klimatu a konkurenceschopnost jednoho z nejdůležitějších průmyslů Evropy uvedli do rozumného souladu. „Příležitosti, které vyplývají z propojené a ke klimatu šetrné mobility pro naše společnosti, jsou značné. Obchodní modely mohou být tedy trvale udržitelné pouze tehdy, pokud se prosadí ve volné konkurenci. Konzumenti mají mít možnost se i zítra libovolně rozhodnout pro nejúčinnější řešení.“

   Continental roste nadále navzdory snížené produkci v Evropě a v Číně

   Ve třetím čtvrtletí dosáhl technologický podnik obratu 10,8 miliardy euro. To odpovídá avizovanému nárůstu obratu téměř o 1 procento. Vlastními silami, tedy bez změn rozsahu konsolidace a směnných kurzů, dosáhla společnost růstu 2,1 procenta.

   Ve vykazovaném čtvrtletí dosáhl očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT) 772 milionů eur, očištěná provozní marže činila přibližně 7 %.
   „Očištěný EBIT třetího čtvrtletí přesahuje poněkud prognózu z konce srpna,“ vysvětlil člen finančního představenstva, Wolfgang Schäfer.

   Důvodem je, že ve třetím čtvrtletí ještě nepřipadly všechny náklady na rezervy a záruky, které byly oznámeny 22. srpna 2018. Dochází k přesunu mimo rozhodný den čtvrtletí. „Za celý rok počítáme beze změn s očištěnou marží EBIT více než 9 %,“ zdůraznil pan Schäfer výhled.

   Očištěný EBIT byl v uplynulém čtvrtletí přibližně o 80 milionů eur pod uvedeným EBITem (marže EBIT: 7,9 procent). Důvodem je již v prvním pololetí roku 2018 avizovaný pozitivní účinek založení joint ventures s Osram na uvedený EBIT.

   „Tržní prostředí je nyní obtížnější. Po téměř deseti letech jsme v uplynulém čtvrtletí poprvé viděli zásadní pokles celosvětové produkce automobilů,“ klasifikoval pan Schäfer současné tržní prostředí. V Číně činil pokles produkce osobních a lehkých užitkových vozů ve třetím čtvrtletí 5 % ve srovnání se čtvrtletím předchozího roku, v Evropě 6 %. Produkce vozidel v Severní Americe se naproti tomu zvýšila o 2 %. Ohledně slabého trhu v Evropě vysvětlil pan Schäfer: „Nižší poptávka v Německu, ve Velké Británii a v Turecku a účinek přechodu na novou metodiku měření emisí WLTP přispěly k poklesu produkce v Evropě. Přesný podíl WLTP nedokážeme vyčíslit.“

   Společnost Continental vychází z toho, že tržní prostředí zůstane i v tomto čtvrtletí letošního roku slabé. Pro poslední čtvrtletí vychází společnost dále ze snížené produkce, pro celý rok se celkově nyní očekává boční trend globální produkce osobních a lehkých užitkových vozidel.

   Skupina Automotive dokázala svůj obrat v uplynulém čtvrtletí i přes celosvětově klesající produkci automobilů navýšit o 1 % v porovnání s předchozím čtvrtletím. Organicky činil nárůst 1,7 %. Obrat činil v tomto období v součtu 6,4 miliard eur. Očištěná provozní marže činila 4 procenta (předchozí rok: 7,8 procent).

   Skupina Rubber dosáhla ve třetím čtvrtletí obratu přibližně 4,4 miliard eur, což znamená lehké plus v porovnání s příslušným obdobím v předchozím roce. Organický nárůst ve třetím čtvrtletí 2018 činil 2,7 %. S ohledem na kladný průběh prodeje zimních pneumatik uvedl pan Schäfer: „Mimo jiné na základě velkého výkonu našich zimních pneumatik a jejich opakovaně vynikajících výsledků v testech počítáme s tím, že v roce 2018 budeme moci ještě jednou překonat loňskou rekordní úroveň odbytu v Evropě.“

   V prvních devíti měsících roku investovala společnost Continental více než 1,9 miliard eur do věcných investic a softwaru. Investiční kvóta tedy činila 5,9 procent (předchozí rok: 5,5 procent). Na výzkum a vývoj technologický podnik vynaložil více než 2,5 miliard eur čistého. To odpovídá kvótě 7,6 % vztažené k obratu společnosti. Ve srovnatelném období loňského roku to bylo 7,2 %.

   Na konci třetího čtvrtletí roku 2018 zaměstnávala společnost Continental více než 244 000 pracovníků. To odpovídá více než 9 000 dalších zaměstnanců ve srovnání s koncem předchozího roku. Téměř tři čtvrtiny přírůstku lze odvodit z posílení celosvětového výzkumného a vývojářského týmu a zvýšeného objemu produkce skupiny Automotive. Přibližně jedna čtvrtina dodatečného personálu byla rozdělena do skupiny Rubber. Tito pracovníci jsou přiděleni především v rozšířené produkci a v rostoucím odbytu.

   Dostupné dokumenty