Návrhy
  Přejděte přímo na
   Zpráva
   29. října 2019

   Continental hodlá vyčlenit společnost Vitesco Technologies a zveřejňuje klíčové údaje za třetí čtvrtletí

   • Valná hromada bude na konci dubna 2020 schvalovat vyčlenění aktivit zaměřených na pohonné jednotky; nebude se pokračovat v krocích k první veřejné nabídce části akcií
   • Klíčové údaje za třetí čtvrtletí roku 2019 jsou v souladu s očekáváními; platí také výhled na celý rok
   • Tržby ve třetím čtvrtletí ve výši přibližně 11,1 miliardy eur, provozní výsledek hospodaření (EBIT, tj. před odečtením daní a úroků) na úrovni asi 5,6 procenta tržeb
   • Upravené odhady tržního vývoje dosáhly ve třetím čtvrtletí nepeněžního snížení hodnoty ve výši kolem 2,5 miliardy eur
   • Opravné položky a rezervy mají dopad na negativní vykázaný EBIT a čistý výnos za třetí čtvrtletí stejně jako na negativní čistý výnos za rok 2019
   • Klíčové údaje pro rok 2019 potvrzeny
   • Neočekává se žádný podstatný vliv na stanovení výše dividend za fiskální rok 2019

   Praha, 29. října 2019. Představenstvo společnosti Continental na jednání rozhodlo o kompletním vyčlenění aktivit společnosti Vitesco Technologies zaměřených na pohonné jednotky (dříve obchodní jednotka Powertrain) a o krocích ohledně uvedení na burzu. Společnost tímto způsobem odpovídá na zrychlující se požadavky v oblasti elektrifikace pohonných jednotek. Je to také reakce na v současnosti značně nepředvídatelné podmínky pro případnou první veřejnou nabídku části akcií v roce 2020. Společnost Continental proto nebude pokračovat v původně zamýšlených přípravách na první veřejnou nabídku akcií společnosti zaměřené na pohonné jednotky. Vyčlenění společnosti Vitesco Technologies bude po potvrzení dozorčí radou koncernu Continental AG předloženo ke schválení valné hromadě 30. dubna 2020. V platnost by mělo vstoupit v průběhu téhož roku.

   „V příštím roce hodláme našim aktivitám v oblasti pohonných jednotek dát více nezávislosti a flexibility, která je nezbytná pro další rozvoj. Pevně věříme, že tímto způsobem může společnost Vitesco Technologies pokračovat ve slibném a profitabilním kurzu a zaujmout vedoucí roli na dynamicky se měnícím trhu s technologiemi pro pohonné jednotky,“ vysvětlil rozhodnutí představenstva Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental.

   „Naším cílem je čistá a ekologicky trvale udržitelná doprava. Je proto zcela přirozené, že upravujeme srdce každého vozidla – tedy jeho pohonné ústrojí – na elektřinu. Po schválení dozorčí radou budeme moci uplatnit naši jasnou představu o dalším rozvoji a budeme schopni se plně koncentrovat na budoucnost. Vitesco Technologies je již dnes průkopníkem v oblasti elektrifikace pohonných ústrojí. Jsme velmi dobře připraveni na to, abychom přechod od spalovacích motorů k elektrickému pohonu vyžili jako další příležitost k růstu,“ řekl Andreas Wolf, generální ředitel společnosti Vitesco Technologies.

   Předběžné klíčové údaje za třetí čtvrtletí roku 2019 v souladu s očekáváními

   Společnost Continental kótovaná na burzovním indexu DAX Frankfurtské burzy dále zveřejnila předběžné klíčové údaje za třetí čtvrtletí roku 2019, které odpovídají současným očekáváním analytiků. Konsolidované tržby dosáhly ve třetím čtvrtletí výše přibližně 11,1 miliardy eur a provozní výsledek (EBIT) představoval zhruba 5,6 procenta. Tržby skupiny Automotive Group byly ve výši asi 6,6 miliardy eur, EBIT tvořil přibližně 1,6 procenta. Tento výsledek zahrnuje rezervy na záruční opravy ve výši 187 milionů eur, jak bylo oznámeno v červenci 2019. Tržby skupiny Rubber Group dosáhly 4,6 miliardy eur a EBIT představoval přibližně 12,3 procenta.

   Klíčové údaje za třetí čtvrtletí, koncern Continental a hlavní obchodní činnosti

   „S ohledem na neuzavřené obchodní spory, nejistou situaci ohledně brexitu a klesající výkonnost trhů se nám ve třetím čtvrtletí podařilo dosáhnout slušného výsledku. Díky tomu můžeme potvrdit náš výhled na celý rok v oblasti tržeb, provozního výsledku i peněžního toku bez započtení akvizic,“ prohlásil k zveřejněným údajům Wolfgang Schäfer, finanční ředitel společnosti Continental. „Nepředpokládáme, že by během příštích pěti letech mělo dojít k významnému zlepšení v celosvětové výrobě osobních a lehkých užitkových vozidel, a proto jsme odpovídajícím způsobem upravili naše očekávání pro vývoj trhu ve střednědobém horizontu.“

   Předpoklady učiněné a upravené v rámci pravidelného procesu plánování vedly ve třetím čtvrtletí 2019 k nepeněžnímu snížení tzv. goodwillu firmy a dalšího nehmotného majetku v celkové výši kolem 2,5 miliardy eur. Hlavním důvodem změny ocenění, kterou vyžadují účetní předpisy, je nově nastavené očekávání dalšího vývoje trhu. Kromě toho došlo ke změnám u řady dalších hledisek, včetně odhadované dlouhodobé míry růstu a platné diskontní sazby.

   Společnost Continental navíc za prvních devět měsíců roku 2019 vytvořila rezervy ve výši 97 milionů eur v souvislosti s programem „Transformace 2019–2029“, který byl oznámen 25. září 2019. Očekává se, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 budou vytvořeny další rezervy na náklady související s transformací firmy, ale jejich výše zatím není stanovena.

   „Společnost Continental má rozvahu s velmi vyváženými položkami, a tak by to mělo zůstat i v budoucnosti. Pomůže nám k tomu i ohlášený program upravující firemní strukturu. Nepředpokládáme, že by účetní snížení hodnoty a zvýšené náklady měly významný dopad na stanovení výše dividendy za fiskální rok 2019. Tyto dva mimořádné efekty nebudou mít vliv na hlavní prvky našeho výhledu v čele s hospodářským výsledkem, který odráží naši výkonnost,“ řekl Schäfer.

   Významná část snížení hodnoty firmy jde na vrub snížení goodwillu, který pramenil především z akvizic provedených před rokem 2008. Snížení hodnoty podle divizí je následující: Chassis & Safety 724 milionů eur, Interior 1,537 miliardy eur a Powertrain 244 milionů eur.

   Opravné položky a tvorba rezerv na restrukturalizaci firmy jsou klasifikovány jako mimořádné položky. Vykazovaný hospodářský výsledek před zdaněním a úroky, čistý zisk připadající na jednotlivé akcionáře mateřské společnosti stejně jako podíl závazků a vlastního kapitálu nejsou těmito úpravami ovlivněny. Výše záporných mimořádných položek očekávaných za celý rok 2019 vzroste nejméně na 2,8 miliardy eur. Očekávaná sazba daně bude ve výši kolem 27 procent a nezahrnuje vliv snížení hodnoty společnosti, ale obsahuje daňové dopady související s vyčleněním společnosti Vitesco Technologies. Všechny ostatní položky z předchozího výhledu zůstávají beze změny.

    

   Dostupné dokumenty