Návrhy
  Přejděte přímo na
   Chaffeur
   Zpráva
   28. února 2017

   Continental vítá mezinárodní iniciativy podporující vznik právního rámce pro automatizovanou automobilovou dopravu

   • Vysoce automatizovaná automobilová doprava  na dálnici bude technicky možná do roku 2020 – chybí ale mezinárodní právní rámec a dlouhodobě dostupné rádiové kanály
   • Technologická společnost Continental se snaží urychlit a podpořit další kroky při vzniku právního rámce, který by umožnil zavedení automatizace v automobilové dopravě.
   • Přijetí je především založeno na srozumitelných normách v dialogu mezi řidičem a vozidlem

   Hannover, 26. února 2017. Žádné nehody, pohodlná jízda, čistý vzduch – mobilita budoucnosti přináší významné příležitosti. Technologická společnost Continental s vysokým nasazením pracuje na možnostech, jakým způsobem dát řidičům na pomoc řidiče elektronického. Vysoce automatizovaná jízda má řidiči při jízdě na dálnici umožnit věnovat se krátkodobě jiným činnostem než řízení a nabídnout mu tak volný čas za volantem. Kvůli celosvětově aktuálně platným zákonům však toto z větší části možné není. Continental vítá krok ze strany zemí G7 směrem k jednotnému právnímu rámci a varuje před setrváním u národních předpisů. Odborníci této technologické společnosti také doporučují spolehlivou bezdrátovou síť pro výměnu dat mezi vozidly a infrastrukturou a jasná pravidla pro jednoznačný dialog mezi vozidlem a řidičem při náročných dopravních situacích.

   „Další technický vývoj se neobejde bez aktuálního právního rámce“, varuje Kurt Lehmann, Corporate Technology Officer (CTO) ve společnosti Continental, před zastaralými právními předpisy. A i když „Vision Zero“ usiluje o nulový počet úmrtí v silničním provozu do roku 2050, nejsou v dnešních právních textech otázky okolo inteligentního využívání automobilů zohledněny. „Nehody patří do muzea. Toto bude pouhou utopií, pokud pravidla silničního provozu nebudou brát v úvahu využití moderních technologií nebo pokud budou technické možnosti příliš silně omezeny“, zdůrazňuje Lehmann.

   Automatizovaná jízda rozšiřuje možnosti řidičů vozidel

   „Automatizovaná automobilová doprava  nabídne řidiči větší pohodlí  bez omezení bezpečnosti.  Nová technologie tak bude zvyšovat atraktivitu silničního provozu“, vysvětluje Lehmann. „Navíc díky nové technologii satelitního propojení vozidel doslova vytváříme  šestý smysl automobilů.“

   S dopravními informacemi od jiných vozidel nebo z infrastruktury je možné včas odhalit účastníky silničního provozu za zatáčkou nebo skryté za vrcholem vozovky. „Může vzniknout nebezpečná změť údajů, pokud by důležitý rádiový kanál pro rychlý přenos dat pro silniční provoz byl využíván také jinými službami“, říká Lehmann. Continental proto usiluje o vyšší mobilní bezpečnost a včasnou implementaci specifického pásma o šířce 5,9 gigahertzu pro silniční provoz.

   Řidič a pasažéři zůstávají i nadále v centru pozornosti

   Při automatizované automobilové jízdě  musí být především  definováno, kdo nese odpovědnost za případnou autonehodu. Nedorozumění u částečně automatizovaných funkcí může  v případě pochyb končit tragicky. “Vzhledem k tomu, že vozidlo nebude zcela autonomní, musí mít řidič možnost převzít kdykoliv kontrolu nad vozidlem,“ vysvětluje Guido Meier-Arendt, přední odborník společnosti Continental pro komunikaci mezi řidičem a vozidlem. Technologická společnost se kromě vlastní práce na těchto scénářích předání také opírá o právní rámec. Ten by měl zajistit, aby byl řidič minimálně dvěma smysly – například zrakem a sluchem – informován o tom, že probíhá opětovné převzetí řízení. Aby byl řidič včas informován během automatizované jízdy, musí elektronika vozidla vědět, v jakém stavu se řidič aktuálně nachází. V závislosti na činnosti, kterou nemusí být řízení, je pak možné dialog s řidičem upravit tak, aby  byl včas schopen znovu řízení převzít.

   Města se musí dlouhodobě připravovat

   V dlouhodobém horizontu se musí na automatizaci připravovat i města. „Inteligentní automobily nejlépe fungují s inteligentními dopravními signály,“ říká Lehmann. Prostřednictvím výměny dat s vozidly bude možné například nastavit „chytré“ semafory podle hustoty provozu. Vzájemně propojená dopravní infrastruktura komunikující s vozidly pomůže zvýšit bezpečnost provozu nebo dokonce přispěje ke snížení emisí.

   Pomyslný míč je na straně zákonodárců, zatímco inženýři po celém světě pracují na plné obrátky.

   Rychlý celosvětový vývoj v oblasti automatizovaných technologií pro silniční provoz znamená stále naléhavější úkoly pro legislativu. Vyjasnění otázek odpovědnosti, vytvoření moderních struktur a schválení otestovaných produktů jsou poslední překážky automatizované jízdy. Jakmile bude vypracován mezinárodní právní základ s jasnými a jednoznačnými pravidly, který bude použitelný v jednotlivých národních jurisdikcích, budou si motoristé moci vychutnat automatizovanou jízdu svého vozidla.  Předpokládá se, že by k takové situaci mohlo dojít od roku 2025. Plně automatizovaná jízda by umožnovala motoristům na přání zcela předat kontrolu nad vozidlem novému systému, například při jízdě po dálnici.

   Dostupné dokumenty