Návrhy
  Přejděte přímo na
   Continental Otrokovice
   Zpráva
   11. června 2020

   Finanční situace a výsledky hospodaření roku 2019 společností Continental v Otrokovicích

   • V obchodním rejstříku byly zveřejněny auditované výsledky hospodaření společností skupiny Continental v Otrokovicích.
   • Celkový zisk všech společností po zdanění zaznamenal pokles z důvodu nárůstu vstupních nákladů, především mzdových.
   • Dokončeny ovšem byly loni mnohé investiční akce ve výrobě osobních i nákladních plášťů, ale i ve výrobě forem.

   Otrokovice, 11. června 2020 - Každoročně v druhém kvartálu roku dochází ke zveřejnění auditovaných hospodářských výsledků společností Continental v Otrokovicích v obchodním rejstříku. Do skupiny Continental Otrokovice patří společnosti Continental Barum s.r.o., Continental výroba pneumatik, s.r.o. a Continental HT Tyres, s.r.o.

   Hospodářský výsledek společností za rok 2019 ovlivňoval především nárůst vstupních nákladů, ať už materiálových, mzdových, tak i nákladů na energie, Aktivity konkurence pak vytvářely a nadále vytváří tlak na prodejní ceny výrobků. Podpisem nové kolektivní smlouvy na 2019 – 2023 došlo od ledna 2019 k dalšímu nárůstu mzdových tarifů o 8 % v tarifní a nadtarifní části včetně individuální prémie a také ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, čímž neustále rostou mzdové náklady. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím aktuální ekonomické výsledky je i vývoj měnových kurzů, neboť společnosti jsou výrazně proexportně orientovány.

   Za předchozí rok došlo k finalizaci mnoha investičních akcí, například k dokončení rekonstrukce míchacích linek, výstavbě modulární nadstavby IT kanceláří, výstavbě skladu forem a rekonstrukce parovodu z Teplárny Otrokovice. Dále se pokračovalo v instalacích vytlačovacích linek, konfekčních modulů, dopravního systému pro robotický sklad, rentgenu hotových pneumatik, vulkanizačních lisů a pro výrobu forem obráběcích a gravírovacích strojů.

    

   V roce 2019 byl vývoj základních ekonomických ukazatelů oproti roku 2018 mírně odlišný. Výroba osobních a nákladních plášťů stagnovala díky významnému poklesu celosvětové poptávky po osobních pláštích, ale navýšení bylo zaznamenáno u průmyslových plášťů. Z těchto důvodů dosáhly tržby společnosti Continental Barum ve srovnání s rokem 2018 obdobné úrovně, a to 55,8 mld. Kč.

   Jednatel společnosti odpovědný za oblast financí a controllingu Jan Černošek k tržbám doplnil: „Společnost se zaměřila na optimalizaci všech složek provozních nákladů, nicméně personální náklady dále významně rostly. Celkový hospodářský výsledek společnosti po zdanění tak meziročně poklesl na 2,5 mld. Kč.“

   Druhá ze společností, Continental výroba pneumatik, s.r.o., dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve výši 10,8 mld. Kč se ziskem po zdaněním 1,8 mld. Kč. Continental HT Tyres, s.r.o. měla tržby ve výši 10,9 mld. Kč a zisk po zdaněním 4,1 mld. Kč.

   Nejdůležitějšími tržními segmenty otrokovického závodu jsou globální obchod s výrobci osobních, nákladních a průmyslových vozidel a trh s pneumatikami náhradní potřeby. Množství prodaných, respektive vyrobených osobních a komerčních plášťů ovlivňovaly v loňském roce externí vlivy trhu a aktivity konkurenčních výrobců zaměřené na prodejní ceny.

   Jan Černošek ještě k tématu finančních výsledků dodal: „Celkově pozitivních výsledků by nebylo možno dosáhnout bez inovativních výrobků, dodaných včas a na správné trhy, ale hlavně bez lidí, kteří jsou ochotni dávat ze sebe to nejlepší a aktivně se podílet na růstu a zlepšování firmy.“

   Veškerá očekávání, které mělo vedení společnosti ještě v lednu 2020, se mění díky výrobním a obchodním omezením v důsledku epidemie nemoci COVID-19 ve světě. Dopady pandemie budou mít vliv na celkové hospodářské výsledky roku 2020.

    

   Dostupné dokumenty