Návrhy
  Přejděte přímo na
   Quarter 2
   Zpráva
   03. srpna 2017

   Silný růst: Obchodování s elektronikou pro automobily znamená pro společnost Continental dobrý vítr v zádech

   • Celkové tržby v prvním pololetí roku 2017 vzrostl o 10 procent na 22 miliard eur.
   • Očekávaný obrat za celý rok se zvýší na více než 44 miliard eur, což potvrzuje odhad výsledku.
   • Nové objednávky skupiny Automotive po prvních 6 měsících dosáhly úrovně více než 19,5 miliard eur.
   • Operativní výsledek ve výši 2,3 miliardy eur těsně pod úrovní předchozího roku v důsledku výrazně zvýšených nákladů na suroviny skupiny Rubber

   Hannover, 3. srpna 2017. Technologický společnost Continental znovu navyšuje na základě dobrých pololetních čísel svoji prognózu celkového obratu pro aktuální obchodní rok. „Naše obchodování s inovativními technologiemi pro asistovanou a automatizovanou efektivní jízdu znovu roste rychleji než globální trh pro osobní vozidla a lehké užitkové automobily. To znamená růst tržeb v tomto sektoru o 10 procent. Proto zvyšujeme náš odhad výsledku na úroveň koncernu o 500 milionů eur na více než 44 miliard eur“, řekl předseda předsednictva společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart ve čtvrtek při předložení obchodních čísel po prvních šesti měsících. Ve stejném období se zvýšil objem nových objednávek skupiny Automotive celkem na více než 19,5 miliard eur.

   „Naše divize Pneumatiky a ContiTech byly také schopny zvýšit svůj obrat dohromady o více než 9 procent, k tomu také od března přispěla skupina Hornschuch konsolidovaná v divizi ContiTech. Na druhou stranu obě divize musely čelit strmému nárůstu cen surovin, což zatížilo půlroční výsledek skupiny Rubber 300 miliony eury“, vysvětloval Degenhart pololetní výsledek skupiny Rubber. Nicméně Degenhart si myslí, že zvýšené ceny přírodního a syntetického kaučuku v průběhu druhého pololetí z větší části zase poklesnou. V součtu technologická společnost počítá na konci roku se zatížením v celkové výši asi 450 milionů eur. Je to o 50 milionů eur méně, než bylo odhadováno ještě na začátku roku.
    


   Očekávání na aktuální obchodní rok jsou pololetními výsledky z pohledu Degenharta potvrzena: „Potvrzujeme náš odhad výsledku a jsme rádi, že můžeme zvýšit prognózu obratu na základě dynamického růstu v automobilovém průmyslu. Jsme přesvědčeni, že výsledky skupiny Rubber ve druhém pololetí opět překonají výsledky za stejné období předchozího roku.“ Tržní prostředí hodnotí pan Degenhart jako stále velmi náročné. „Ekonomické a politické nejistoty citelně zasahují dění na trhu. V posledních letech jsme dále zlepšovali naši agilitu a flexibilitu, z čehož nyní těžíme“, dodal.


   Finanční ředitel Wolfgang Schäfer vyjádřil spokojenost s ohledem na solidní růst obratu a finanční situaci společnosti. „Naše zvýšené investiční výdaje mají na zřeteli náš silný růst“, vysvětlil Schäfer navýšení investic do hmotného majetku a softwaru. Ty se v prvních šesti měsících 2017 zvýšily o 26 procent na 1,16 miliardy eur. Tím činí investiční kvóta 5,3 procent po 4,6 procentech ve srovnatelném období minulého roku.

   Volné hotovostní prostředky před akvizicemi se za prvních šest měsíců zvýšily na 531 milionů eur, a tím byly o 510 milionů eur nižší než v předchozím roce. „Důvody pro zhoršení představují zvýšené investice do rozšíření kapacit pro vývoj a výrobu jakož i struktura provozního kapitálu provázená silným růstem. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsme u provozního kapitálu zaznamenali nárůst o 300 milionů eur. K tomu přispělo i vyplacení požadavků plynoucích z garančních nároků ve výši více než 120 milionů eur, na které však byly vytvořeny rezervy už v roce 2016“, vysvětlil Schäfer. Co se týče ročního výhledu, dodal: „Dále pro aktuální obchodní rok potvrzujeme náš cíl: volné hotovostní prostředky před akvizicemi ve výši přibližně 2 miliardy eur“.

   Výdaje na výzkum a vývoj se v prvním pololetí roku 2017 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 9,5 procent. Nárůst téměř odpovídal procentuálnímu růstu obratu. Pokud jde o obrat koncernu, vzrostly náklady na výzkum a vývoj v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 7,2 procent.

   Na konci prvního pololetí činily čisté finanční dluhy koncernu Continental 3,47 miliardy eur. Důvod pro nárůst oproti prvnímu kvartálu 2017 je nutno vidět v podstatné míře ve vyplacení dividend ve výši 850 milionů eur v květnu 2017 pro obchodní rok 2016. Ve srovnání s koncem roku 2016 se zvýšily čisté finanční dluhy o 671 milionů eur. Stupeň zadluženosti, gearing ratio, se na konci června 2017 snížil na 22,8 procent (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku: 25,8 procent). Kvóta vlastního kapitálu činila přibližně 41 procent. K 30. červnu 2017 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity ve výši 4,9 miliard eur, z toho 1,8 miliardy eur použitelné platební prostředky, jakož i přislíbené nevyužité úvěrové linky o objemu 3,1 miliardy eur.

   Na konci druhého čtvrtletí roku 2017 pracovalo v koncernu více než 230 000  zaměstnanců, tedy zhruba o 10 000 více než na konci roku 2016. Ve skupině Automotive stoupl počet zaměstnanců především v divizích výroby, výzkumu a vývoje. Celkově se počet zaměstnanců zvýšil o více než 4 700. Ve skupině Rubber vedla další výstavba produkčních kapacit a distribučních kanálů jakož i získání skupiny Hornschuch ke zvýšení počtu zaměstnanců o více než 5 600. V porovnání s rozhodným dnem zprávy v minulém roce se počet zaměstnanců koncernu zvýšil o více než 15 600.

   Skupina Automotive (automobilový průmysl) dosáhla v prvních šesti měsících tohoto roku obratu 13,4 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 8,4 procent (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku: Obrat 12,2 miliard eur, očištěná marže EBIT na 8,0 procent).

   Skupina Rubber v prvním pololetí 2017 dosáhla obratu 8,6 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 15,1 procent (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku: Obrat 7,9 miliard eur, očištěná marže EBIT na 18,5 procent).

   Dostupné dokumenty