Návrhy
  Přejděte přímo na
   H1
   Zpráva
   02. srpna 2018

   Hospodářské výsledky za první pololetí: Continental zrychluje svůj růst

   • Díky organickému růstu se za prvních šest měsíců zvýšil obrat o 5,4 % na 22,4 miliardy €
   • Rekordní úroveň přijatých objednávek: z automobilové divize přesahují 20 miliard €, divize elektrické mobility zaznamenala objednávky za více než miliardu eur
   • Výsledek hospodaření před odpočtem úroků a daní (EBIT) dosáhl 2,2 miliardy €, rentabilita tržeb činí 10 %
   • Čistý zisk vzrostl o 4,3 % na 1,6 miliardy €

   Hannover – 2. srpna 2018.

   Hannover – 2. srpna 2018. Společnost Continental oznámila hospodářské výsledky za první pololetí roku 2018. Firma zapsaná na německém burzovním indexu DAX zrychlila v druhém čtvrtletí svůj rozvoj a znovu vykázala rychlejší růst než trh. Za prvních šest měsíců společnost zaznamenala organický růst o 5,4 %, na čemž se podílelo všech pět divizí firmy. Automobilová část vykázala ve stejném období růst 6,6 %. Zároveň to představuje o téměř pět procentních bodů lepší výsledek, než kterého dosáhl světový trh s osobními a lehkými užitkovými automobily, jehož nárůst činí přibližně 2 %. Společnost Continental očekává růst světového trhu s osobními a lehkými užitkovými automobily za celý rok 2018 na úrovni vyšší než 1 %.

   Odbyt společnosti Continental vzrostl v prvním pololetí na 22,4 miliardy eur a výsledek hospodaření dosáhl 2,2 miliardy eur. To odpovídá rentabilitě tržeb ve výši 10 %.

   „Zdrojem našeho velkého růstu a ziskovosti je technologická síla firmy. Díky ní se stává doprava po celém světě bezpečnější, čistší a také inteligentní. Jsme průkopníkem v dopravě budoucnosti a úspěch v této oblasti je důležitý pro náš růst v dlouhodobém horizontu, zvláště s přihlédnutím k značně proměnlivé a nejisté situaci v tomto odvětví,“ řekl ředitel společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart na tiskové konferenci při příležitosti zveřejnění hospodářských výsledků za první pololetí roku 2018.

   „Nárůst odbytu a zisku v druhém čtvrtletí je dalším důkazem naší síly. Vysoké objednávky v oblasti elektrické mobility jsou také příznivé a dokládají, že portfolio našich výrobků je připraveno na budoucnost,“ dodal Degenhart. Během prvního pololetí překonaly objednávky systémů pro hybridní a elektrické automobily hranici miliardy eur. Celkové objednávky přesáhly za prvních šest měsíců objem 20 miliard eur a jsou opět na rekordní úrovni v rámci automobilového sektoru.

   Výrazný nárůst zaznamenala ve druhém čtvrtletí především divize Pohonných jednotek. „Změny vnitřní struktury otvírají nejen této divizi, ale i ostatním částem naší společnosti, nové možnosti, jak i v budoucnu vykazovat lepší výsledky než celkový trh, což je součást strategie pro vytváření co nejvyšší přidané hodnoty,“ připomněl Degenhart nedávno oznámenou restrukturalizaci společnosti.

   Degenhart také ocenil čtvrtletní výsledky divize Pneumatik, která byla zasažena negativním vývojem měnových kurzů během prvních tří měsíců roku 2018. Rentabilita tržeb vzrostla z 15,2 % v prvním čtvrtletí na 17,8 % v druhém čtvrtletí. „V druhém čtvrtletí jsme se v oblasti pneumatik vrátili zpět a udrželi jsme si ziskovost na celosvětovém trhu,“ řekl Degenhart během shrnutí pozitivního vývoje hospodářských ukazatelů.

   Významný růst všech divizí a další důležité investice do dopravy budoucnosti

   „Jak jsme očekávali, všech pět divizí společnosti dosáhlo dobrého růstu. Díky tomu jsme s odbytem za první pololetí letošního roku spokojení,“ prohlásil finanční ředitel Wolfgang Schaefer. „Průmysl v současnosti prochází radikální technologickou proměnou. Přináší s sebou automatizaci, digitální propojení a elektrifikaci. Ukazuje se, že naše investice do vývoje nových technologií odpovídají celkovému trendu. Nárůst objednávek ovšem také zvýšil náklady na zavedení těchto technologií do výroby.“ Za poslední půlrok investovala společnost Continental 2,9 miliardy eur do výzkumu a vývoje. Podle Schaefera je na světě jen několik málo společností, které věnují na vývoj v oblasti dopravy tak vysoké částky.

   Ve výhledu na zbytek roku Schaefer zdůraznil tradiční vliv třetího čtvrtletí: „V tomto období automobiloví výrobci obvykle zastavují výrobu kvůli celozávodním dovoleným. Navíc tentokrát bude další čtvrtletí negativně ovlivněno zaváděním nového zkušebního protokolu WLTP.“ Společnost Continental v současnosti očekává silné čtvrté čtvrtletí, a proto potvrzuje své dřívější vyhlídky na rok 2018.

   Po prvních šesti měsících dosáhl čistý zisk, rozdělitelný mezi akcionáře, nárůstu o 4,3 % na přibližně 1,6 miliardy eur. Ve stejném období loňského roku činil 1,5 miliardy eur.

   V prvním pololetí roku 2018 dosáhl čistý peněžní tok 122 milionů eur, zatímco vloni činil 292 milionů. Důvodem je zvýšení pracovního kapitálu jako důsledek značného růstu společnosti. Čistý peněžní tok před akvizicemi představoval v prvním pololetí 296 milionů eur.

   Divize Automotive Group zvýšily v prvním pololetí tržby o 2,8 %, tzv. organický růst (bez akvizic) dosáhl 6,6 %. Tržby činily 13,8 miliardy eur, rentabilita tržeb 8,1 %.

   Divize Rubber Group zaznamenaly tržby ve výši 8,6 miliardy eur, což představovalo v meziročním srovnání mírný pokles. Organický růst za první pololetí roku 2018 činil 3,6 %.

   Společnost Continental v prvním pololetí investovala 1,2 miliardy eur do majetku, výrobních závodů a jejich vybavení a také do softwaru. To odpovídá poměru investičních nákladů 5,2 % (o rok dříve 5,3 %). Čisté výdaje na výzkumavývoj činily 1,7 miliardy eur, tedy 7,7 % z konsolidovaných tržeb. Vloni tento ukazatel vykázal hodnotu 7,2 %.

   K 30. červnu 2018 byla čistázadluženost těsně pod hranicí 2,9 miliardy eur, to je o 811 milionů eur více než na konci roku 2017. Nárůst čisté zadluženosti ve sledovaném období byl způsoben vyplacením dividend za poslední fiskální rok ve výši 900 milionů eur.

   Podílcizíchzdrojů, což je indikátor zadluženosti, vzrostl z 12,6 % na konci roku 2017 na 16,8 % ke konci zmíněného období. Společnost Continental má likvidnírezervu dosahující k reportovanému datu 5,8 miliardy.

   Na konci prvního pololetí roku 2018 měla společnost Continental více než 243 000 zaměstnanců. To představuje nárůst o přibližně 8 000 osob ve srovnání s koncem roku 2017. Téměř dvě třetiny z tohoto počtu přibyly do oddělení výzkumu a vývoje a do výroby v rámci Automotive Group. Přibližně třetina nových zaměstnanců byla přijata do Rubber Group kvůli nárůstu výroby a rozšíření distribuční sítě.

   Here you can download the "Financial Report as of June 30, 2018 - pdf (4,17MB)".

   Dostupné dokumenty