Návrhy
  Přejděte přímo na
   H1
   Zpráva
   07. srpna 2019

   Společnost Continental dosahuje solidních výsledků a připravuje se na změnu tržního prostředí a průmyslu

   • Vývoj trhu i po šesti měsících nadále výrazně klesá
   • Obrat ve druhém čtvrtletí ve výši 11,3 miliardy EUR, upravená marže EBIT 7,8 %
   • Dozorčí rada poskytuje poradenství v oblasti změn prostředí a průmyslu
   • Představenstvo schvaluje opatření v oblasti pohonů zaměřená na elektromobilitu
   • Výroba polovodičových bateriových článků se nestává součástí strategie

   V Hannoveru, 7. srpna 2019. Společnost Continental dosáhla solidního celkového výsledku ve druhém čtvrtletí roku 2019. A to i navzdory silně klesajícímu trhu. V posledním čtvrtletí se totiž snížila celosvětová produkce osobních a lehkých užitkových vozidel přibližně o 7 % ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku. Naproti tomu obrat skupiny byl o 1,0 % nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku a činí přibližně 11,3 miliardy EUR. Organický růst tržeb po upravení o vlivy konsolidace a směnného kurzu činil ve stejném období -3,7 %. Upravený EBIT ve druhém čtvrtletí činil 868 milionů EUR. To odpovídá marži 7,8 % (předchozí rok: 10,2 %). Technologická společnost tím potvrzuje své předběžné obchodní údaje za první pololetí roku 2019, které zveřejnila 22. července 2019. Pro současný hospodářský rok počítá s poklesem celosvětové produkce osobních a lehkých užitkových vozů přibližně o 5 % ve srovnání s předchozím rokem.

   „V současné době je tržní prostředí velmi náročné. Klíčové automobilové trhy v Evropě, Severní Americe a zejména v Číně klesají,“ uvedl předseda představenstva společnosti Continental, Dr. Elmar Degenhart. Dodal: „Na klesající trh reagujeme striktní nákladovou kázní a zvyšováním naší konkurenceschopnosti.“ Pan Degenhart vyjádřil obavy z akutně rostoucího tlaku na průmyslové lokality, jako je Německo, s relativně vysokými náklady na energie, daňovými a sociálními náklady.

   Kromě toho automobilový průmysl v současnosti prochází po celém světě hlubokou, dramaticky se zrychlující a zčásti zlomovou proměnou. Dozorčí rada společnosti tyto výzvy projednala. Vedení společnosti vysvětlilo svou strategii, pomocí níž si společnost Continental trvale udržuje finanční sílu, zvyšuje konkurenceschopnost a zajišťuje budoucí životaschopnost. Výsledná potřeba akce je projednávána se zástupci zaměstnanců. Cílem je dohodnout se v následujících týdnech na plánovaném společném postupu. Představenstvo a zástupci zaměstnanců podají zprávu o případných výsledcích, jakmile bude dosaženo takové dohody.

   Divize pohonů sází na elektrifikaci, společnost Continental nezahájí produkci článků

   Představenstvo již rozhodlo o dalších krocích v oblasti pohonů, která bude v budoucnu přejmenována na Vitesco Technologies. Především kvůli zpřísnění politických požadavků divize pohonů Continental působí ve stále rušivějším tržním prostředí. Nyní provádí nezbytné úpravy portfolia a v budoucnu se ještě více zaměří na podnikání v oblasti elektromobility. „Na to soustavně zaměřujeme divizi pohonů, protože trh se jednoznačně vyvíjí tímto směrem. Těší nás, že máme v této oblasti dlouhodobě technologicky vedoucí postavení s rozsáhlými systémovými zkušenostmi,“ řekl E. Degenhart.

   Současně se společnost Continental distancuje od zvažování vstupu do výroby polovodičových bateriových článků. Zatím to společnost ponechává otevřeno. Společnost DAX vždy vylučovala zahájení výroby dnešních standardních lithium-iontových baterií. Po intenzivním ověřování dospěla společnost Continental k závěru, že neinvestuje do výroby bateriových článků. Zejména politické požadavky určují technologické zaměření u energetických akumulátorů pro elektromobilitu. Jejich expanze je nyní nuceně urychlena pomocí lithium-iontových bateriových článků. Podíly na trhu ve výrobě článků pro automobilový průmysl by tak byly uděleny mnohem dříve a na základě této stávající technologie, vysvětlil pan Degenhart motivy. „Tím byly položeny základy. Vzhledem k tomu, že technologie pevných látek bude k dispozici pravděpodobně až po roce 2030, nebude už společnost Continental schopna vybudovat atraktivní obchodní model,“ dodal. 

   Úpravy v oblasti pohonů v důsledku nižší poptávky po spalovacích motorech

   Velmi rychle se měnící vývoj trhu je doprovázen klesající poptávkou po spalovacích motorech. To vedlo společnost Continental k ukončení činnosti v oblasti hydraulických komponent. Mimo jiné to zahrnuje činnost divize vstřikovačů a čerpadel pro benzinové a naftové motory. Toto rozhodnutí znamená, že stávající smlouvy budou splněny, ale nové objednávky budou hrát stále menší roli.

   Kromě toho společnost Continental přezkoumává svou činnost v oblasti komponent pro zpracování výfukových plynů a dodávku paliva. Hlavní důvody jsou intenzivní cenový tlak a velká závislost na dalším vývoji trhu.

   Další informace o uvedených opatřeních jsou k dispozici v samostatné tiskové zprávě, kterou dnes zveřejnila divize Powertrain.

   Druhé čtvrtletí probíhalo solidně v silně klesajícím tržním prostředí

   „Naše podnikání je v současné době charakterizováno zpomalením celosvětové produkce automobilů. Negativnímu vývoji na trzích jsme se dokázali vyhnout mírným poklesem obratu ve druhém čtvrtletí,“ okomentoval Wolfgang Schäfer, člen finančního představenstva společnosti Continental, průběh druhého čtvrtletí roku 2019. Dodal: „Pro druhou polovinu roku neočekáváme, že se zpomalí protivítr.“ Společnost v současné době nepočítá s oživením tržního prostředí v krátkodobém až střednědobém horizontu.

   Společnost například nedávno snížila tržní očekávání pro tento rok. Ve srovnání s předchozím rokem společnost Continental nyní očekává pokles produkce osobních a lehkých užitkových vozů v USA o 2 %, v Evropě o 3 % a v Číně o 10 %. Celkově společnost vychází v roce 2019 z poklesu celosvětové produkce automobilů přibližně o 5 %. Tyto předpoklady tvoří základ nedávno upravené prognózy z 22. července 2019.

   Výsledek koncernu připočítaný podílníkům ve druhém čtvrtletí roku 2019 se snížil o 41 % na 485 milionů eur po 822 milionech eur ve stejném období předchozího roku.

   Volné hotovostní prostředky (Free Cashflow) ve druhém čtvrtletí roku 2019 činily -262 miliony eur po 82 milionech eur ve stejném období předchozího roku. Volné hotovostní prostředky před akvizicemi, které zahrnují zejména odliv na akvizici specialisty na tlumení vibrací Cooper Standard, jakož před účinky související s právním oddělením divize Powertrain, činil -29 milionů eur.

   Obrat Automotive Group se snížil v uplynulém čtvrtletí ve srovnání se stejným období předchozího roku o 3,1 % na 6,8 miliard eur. Organicky činil růst -4,9 %. Ve stejném období se snížila produkce osobních a lehkých užitkových vozů přibližně o 7 %. Očištěná provozní marže Automotive Group činila 5,5 procenta.

   Rubber Group realizovala ve druhém čtvrtletí roku 2019 4,5 miliardy eur, což představuje nárůst o 2,5 % ve stejném období předchozího roku. Organický růst činil ve stejném období -1,8 %. Očištěná EBIT marže Rubber Group ve druhém čtvrtletí roku 2019 činila 12,3 procenta.

   Ve druhém čtvrtletí roku 2019 investovala společnost Continental 785 milionů eur do dlouhodobého hmotného majetku a softwaru, což je o 70 milionů eur více než v příslušném čtvrtletí předchozího roku. Investiční kvóta činila 7,0 procent (před. r.: 6,3 procent). Na výzkum a vývoj vynaložila technologická společnost ve stejném období čistých 917 milionů eur. To odpovídá kvótě 8,1 % vzhledem k obratu společnosti. Ve stejném období předchozího roku to bylo 7,6 procent.

   K 30. červnu 2019 činilo čisté finanční zadlužení přibližně 5,7 miliard eur. To odpovídá nárůstu o 1,4 miliardy eur ve srovnání s rozhodným datem v prvním čtvrtletí roku 2019. Nárůst čistého finančního zadlužení během účetního období je způsoben především odlivem dividendy za minulý hospodářský rok ve výši 950 milionů eur. Gearing Ratio, míra zadlužení, vzrostla na 31,3 % ke dni podání zprávy (před. r.: 16,8 %). Na přelomu roku činilo čisté finanční zadlužení přibližně 1,7 miliardy eur, což odpovídalo gearing ratio ve výši 9,1 %. Na konci prvního čtvrtletí roku 2019 se tato hodnota zvýšila na 22,6 %. Souvisí to se standardem IFRS 16, který se musí používat od hospodářského roku 2019, což vedlo k celkové prezentaci všech leasingů v rozvaze, a tím k výraznému nárůstu leasingových závazků. V důsledku tohoto nového předpisu se rovněž zvýšil ukazatel investice do dlouhodobého hmotného majetku a softwaru. Rezerva likvidity, jíž společnost Continental disponuje, činila k rozhodnému dni vykazovaného období přibližně 4,8 miliardy eur.

   Na konci prvního pololetí roku 2019 zaměstnávala společnost Continental 244 615 zaměstnankyň a zaměstnanců (stav ke konci roku 2018: 243 226, stav ke konci března roku 2019: 245 686). Obzvláště velká je potřeba vývojářů softwaru. Již dnes zaměstnává technologická společnost po celém světě přibližně 49 000 inženýrů. Více než třetina z nich má softwarové zázemí. Globální firemní softwarová akademie zajišťuje zvyšování kvalifikace, jen v roce 2019 pro více než 5000 zaměstnanců.

   Dostupné dokumenty