Návrhy
  Přejděte přímo na
   CEO Dr. Elmar Degenhart and CFO Wolfgang Schäfer
   Zpráva
   08. března 2018

   Rychle rostoucí a finančně ve skvělé formě: Continental připravuje cestu pro technologickou změnu

   • Předčili jsme roční cíle – společnost Continental rekapituluje ziskový obchodní rok 2017 se silným nárůstem
   • Obrat se zvyšuje o 8,5 procent na 44 miliardy eur při marži očištěného EBIT ve výši 10,9 procent
   • Čistý hospodářský výsledek se zvýšil na 3 miliardy eur / výsledek na 14,92 eur na akcii 
   • Představenstvo navrhuje zvýšení dividend o 25 centů na 4,50 eur
   • Nové zakázky skupiny Automotive Group dosáhly rekordní hodnoty téměř 40 miliard eur
   • Společnost Continental je technologický průkopník a vytváří proměnu v daných průmyslových odvětvích na silném finančním základě
   • CEO Dr. Degenhart: „Naše hodnoty a společný cíl vytvářet hodnotu představují nadále hlavní společné hodnoty Continental“

   Hannover, 8. března 2018. Technologický podnik Continental rekapituluje ziskový obchodní rok 2017 se silným nárůstem. Zvýšil obrat o 8,5 procent na 44 miliardy eur při marži očištěného EBIT ve výši 10,9 procent. Společnost Continental předčila roční cíle. Při příležitosti předložení předběžných obchodních údajů ve čtvrtek v Hannoveru poděkoval předseda představenstva Dr. Elmar Degenhart více než 235 000 zaměstnancům po celém světě za tento vynikající výkon: „Vy všichni jste znovu dokázali, že hodnoty vytváří hodnotu. Finančně jsme ve skvělé formě, technologicky na špičce vývoje a mentálně nadále plně orientovaní na budoucnost. Z pozice síly tak spoluutváříme převratně technologickou přeměnu v daných průmyslových odvětvích.“ V roce 2017 se tak zvýšil čistý výsledek technologického podniku na 3 miliardy eur. To odpovídá zvýšení 6,5 procent oproti loňskému roku a výsledku 14,92 eur za akcii. „Představenstvo navrhuje zvýšení dividend o 25 centů na 4,50 eur. Máme tedy v úmyslu šesté zvýšení po sobě,“ řekl E. Degenhart.

   Pro rok 2018 počítá E. Degenhart s pokračováním ziskového a rostoucího vývoje: „Vstup do obchodního roku 2018 potvrzuje naše očekávání. Potvrzujeme proto prognózu ze začátku ledna. Chceme nadále pokračovat v úspěšném vývoji růstu a ziskovosti. Pro aktuální rok počítáme opět se značným nárůstem obratu téměř 7 % na přibližně 47 miliard eur před započtením vlivů směnného kurzu při marži očištěného EBIT přibližně 10,5 %. Základ tvoří nárůst globální produkce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel více než 1 % na 96,5 milionů vozidel.“

   Průkopník bezpečné, čisté a inteligentní mobility

   Dle předsedy představenstva je technologický podnik výborně připraven na mobilitu budoucnosti: „Společnost Continental je technologický průkopník. Neustále investujeme ve velkém rozsahu do technologií zítřka. To se vyplatí. To dokládá i objem nových zakázek skupiny Automotive Group: V roce 2017 jsme dosáhli nové rekordní hodnoty ve výši téměř 40 miliard eur,“ řekl a dodal: „Inovativními technologiemi a inteligentním využitím softwaru, elektroniky a senzoriky umožňujeme automatizovanou a autonomní jízdu i propojení a elektrifikaci vozidel. Současně vstupujeme do nových obchodních oblastí a zákaznických skupin v oblasti inovativních služeb mobility. Společnost Continental z tohoto důvodu znamená jako málokterá jiná společnost na světě bezpečnou, čistou a inteligentní mobilitu.“

   V silné globální síti pracuje 42 000 vývojářů a expertů 146 různých národností na vývoji stále inteligentnějších produktů a služeb Continental. „Ať už průmyslové zařízení, robot, dron nebo auto: Naše produkty a služby, obohacené o software a inteligentní senzory, udržují globálně v pohybu dopravu a tok zboží,“ vysvětlil E. Degenhart a dodal: „Jen v roce 2017 zabudovali naši klienti z nejrůznějších průmyslových odvětví více než 600 milionů senzorů Continental. Ve třech ze čtyř aut na světě se nacházejí řešení, produkty a systémy od nás.“

   To platí zejména pro automatizovanou a autonomní jízdu: Již v dnešních předstupních a v budoucnu ještě více u plně automatizované jízdy evidují kamery, radarové senzory a Lidar senzory více než 10 Gigabyte dat za sekundu. Celkově přibližně 60 milionů senzorů pro asistenční systémy společnost Continental vyrobila od roku 1999 – tendence rychle vzestupná.

   Důležitou součástí mixu pohonů budoucnosti bude elektromobilita. Společnost Continental je jedním z mála poskytovatelů systémů, který může nabídnout kompletní elektrifikaci hnacího ústrojí z jednoho zdroje – od elektromotoru, přes výkonovou elektroniku, energetický management, řízení tepla až po technologii nabíjení.

   Ve stále více nákladních vozech zajišťuje elektronický řídící systém (eHorizon), vysoce přesná digitální silniční mapa  zajištující efektivnější způsob jízdy. Již od zavedení na trh v roce 2012 přispěla technologie Continental ke snížení spotřeby motorové nafty o více než 700 000 litrů. Celkově pak bylo propojeno již více než 33 milionů osobních a nákladních automobilů.

   Kromě toho technologicka společnost Continetal vyvíjí i inteligentní pneumatiky. V nich se totiž nacházejí stále častěji senzory o hmotnosti několika gramů. Měří tlak vzduchu přímo v pneumatikách a zajišťují větší bezpečnost, menší valivý odpor a tedy i větší efektivnost. Jen v roce 2017 vyrobila společnost Continental přibližně 155 milionů pneumatik pro osobní a nákladní automobily. Ani nejnovější dopravníkové pásy a hadice nejsou v ničem pozadu s tímto technologickým trendem: Integrovaná senzorika detekuje samočinně transportovanou hmotnost a současně hlásí včas potřebnou údržbu a opravu. Transport může tak pokračovat až do optimální doby opravy. Tím klesají provozní náklady.

   Zvládání změn na základě silných hodnot a z pozice síly

   S ohledem na transformaci automobilového průmyslu zdůraznil pan Degenhart: „Razantní technologická proměna vyžaduje od našeho globálního týmu maximální míru flexibility a agility. Proto zkoumáme, jak můžeme naši organizaci spojit s rychlým růstem a maximální tvorbou hodnot v dlouhodobém horizontu. V současné době hodnotíme naše možnosti. Plán je ještě třeba dokončit. Současně odkázal na schopnost přeměny společnosti DAX: „Společnost Continental je již téměř 150 let ve stálé proměně. Jen za uplynulých 20 let se společnost Continental vyvíjela, z pouhého výrobce pneumatik a průmyslového partnera se stal globální technologický podnik.“

   S ohledem na tuto proměnu zdůraznil E. Degenhart význam průkopnické firemní kultury Continental: „V minulých letech jsme vybudovali a upevnili společné základní hodnoty Continental. Položili jsme tak rozhodující základ úspěšné podoby proměny a transformace v našich průmyslových odvětvích i v zajištění budoucnosti naší organizace. „Tento základ a společný cíl vytvářet hodnotu představují i nadále hlavní společné hodnoty Continental. Zahrnují všechny součásti společnosti, které jsou pod většinovou kontrolou koncernu, a sice nezávisle na právní či organizační formě.“

   Člen finančního představenstva, Wolfgang Schäfer, odkázal kromě toho na silnou finanční pozici společnosti DAX: „Finance, které jsou ve skvělé formě, nám umožňují masivně investovat a pokračovat v globální expanzi našeho obchodu. Investice do dlouhodobého hmotného majetku a výdaje na výzkum a vývoj ve výši téměř 6 miliard eur celkem to zcela jasně dokazují. Posilujeme také zcela cíleně převzetím. Jen v loňském roce jsme vydali téměř 600 milionů eur na  akvizice. Současně jsme důsledně snížili čisté zadlužení. S celkovou zadlužeností ve výši 12,6 % a kvótou vlastního kapitálu 43,5 % jsme na solidním finančním základě.“

   Zajištění proti kolísání směnného kurzu / zvýšení cen surovin pod kontrolou

   Částečná enormní kolísání směnného kurzu v minulých měsících nechávají pana Schäfer klidným: „Naše marže je zajištěná, protože společnost Continental produkuje převážně přímo na místě pro lokální trh. Vliv směnného kurzu se tedy projevuje stejnou měrou na obrat i na provozní výsledek. Na úrovni koncernu jsme proto přirozeně zajištěni proti kolísání směnného kurzu.“ Společnost Continental vykazuje celkový roční obrat očištěný od  vlivů směnného kursu. Dle vývoje směnného kursu může absolutní vliv mít značný dopad na obrat. Pro aktuální obchodní rok uvažuje společnost Continental možné negativní vlivy v důsledku směnného kurzu více než 1 miliardu eur za předpokladu, že aktuální směnné kurzy tvoří průměr pro celý rok.

   S ohledem na trh surovin poznamenal pan Schäfer, že společnost Continental by se mohla vyhnout změně cen tak, jak k nim docházelo za minulé tři roky.

   Společnost Continental ale počítá pro tento rok s dodatečným zatížením ze zvýšení cen u syntetického a přírodního kaučuku ve výši přibližně 50 milionů eur.

   Obrat se zvýšil o 3,5 miliardy eur, respektive o 8,5 procenta na 44,0 miliard eur. Organický nárůst obratu, tedy nárůst obratu očištěný o změny konsolidačního rámce a změny převodních kurzů měn, odpovídal 8,1 procentům.

   Provozní výsledek hospodaření (EBIT) v obchodním roce 2017 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 11,4 procent na přibližně 4,6 miliardy eur. MaržeEBIT činila 10,4 procenta po 10,1 procentech v obchodním roce 2016.

   EBIT očištěný o změny konsolidačního rámce, o odpisy podmíněné akvizicí a o zvláštní efekty činil v roce 2017 více než 4,7 miliardy eur. To odpovídá marži očištěného EBIT ve výši 10,9 procent. Absolutní hodnota je o 10 % vyšší než hodnota 4,3 miliardy eur z předchozího roku. V roce 2016 to odpovídalo 10,6procentní kvótě. Vzhledem ke srovnání s loňským rokem připomenul W. Schäfer na sobě nezávislé jednotlivé situace, které zatížily výsledek loňského roku ve výši přibližně 480 milionů eur.

   V roce 2017 investovala společnost Continental 2,9 miliard eur do hmotných investic a softwaru. Investiční kvóta tedy vzrostla na 6,5 procenta po 6,4 procentech v předchozím roce. Výdaje na výzkum a vývoj se ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 10 procent na více než 3,1 miliard eur a činily 7,1 procenta z obratu (2016: 6,9 procent).

   Na konci roku 2017 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity ve výši přibližně 5,6 miliard eur, z toho zhruba 1,9 miliardy eur tvořily použitelné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši 3,7 miliardy eur. „Prostředky, které máme k dispozici, a velmi nízké zadlužení nám dávají velkou pružnost a schopnost rychle reagovat na aktuální okolnosti,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer.

   Pozitivní vývoj obchodování vedl také k nárůstu počtu zaměstnanců. Na konci roku 2017 zaměstnával tento technologický podnik více než 235 000 osob po celém světě, tedy o zhruba 15 000 více než na konci roku 2016. K tomuto nárůstu vedly zejména rozšířené výrobní kapacity, nárůst po akvizicích a nepřetržité budování výzkumu a vývoje.

   Dostupné dokumenty