Návrhy
  Přejděte přímo na
   2025
   Zpráva
   31. března 2016

   Průkopník pro automatizovanou a autonomní jízdu: Continental přijímá výzvy

   • Vysoce a plně automatizovaná jízda klade na průmysl šest výzev
   • Částečně automatizovaná jízda je již dnes díky Continentalu skutečností

   Hannover/Stuttgart, 31. března 2016: „Automatizovaná jízda bude díky inteligentní a propojené technice bezpečná a efektivní“, vysvětlil předseda představenstva společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart u příležitosti kongresu auto moto a sport 2016 ve Stuttgartu. „Již 145 let dodáváme hardware v podobě pneumatik, elastomerů, elektroniky a mechatroniky. Díky včasnému rozšíření naší obchodní činnosti a realizovaným akvizicím se naši vývojáři již více než 30 let intenzivněji zabývají senzorikou a softwarem. Vzrůstající digitalizace stále více mění naše produkty a technologie. Tato digitalizace umožňuje automatizovanou jízdu a připravuje cestu pro nové služby v oblasti mobility.“

   Šest stavebních kamenů automatizované jízdy

   „Po celém světě vyvíjíme komponenty a systémy potřebné pro automatizovanou jízdu – v USA, ale také v Japonsku, Číně a v Evropě. Naši inženýři pracují přitom na šesti zásadních stavebních kamenech: senzorika, hromadné propojení, dialog mezi člověkem a strojem, architektura systémů, spolehlivost a akceptace automatizované jízdy“, popsal pan Degenhart obory činností podniku v oblasti automatizované jízdy.

   Senzorika: Silniční provoz bez nehod již není žádná utopie. Základ tvoří asistenční systémy řidičů se senzory. Zachycují okolí vozidla minimálně tak dobře jako člověk. Zpětná zrcátka lze nahradit kamerovými systémy. Nejenže to zvýší bezpečnost, ale také sníží emise CO2 u osobních a nákladních automobilů. V oblasti fúze senzorů a nakonec i vyhodnocení dat senzorů provádí společnost Continental výzkum zabývající se využitím umělé inteligence a do vývoje přidává své široké know-how v oblasti senzoriky a ovládacích přístrojů. „V budoucnu mimoto zabudujeme do pneumatik senzory, pomocí kterých bude vozidlo schopno bezprostředně zjistit vlastnosti vozovky. Tím se stanou pneumatiky důležitou součástí naší sítě senzorů v automobilu“, řekl pan Degenhart.

   Hromadné propojení: „Šestým smyslem“ automobilu se stane internet. Firma Continental pracuje na výkonném backend systému s vysoce přesnými informacemi o dopravní situaci. Základna tohoto systému poskytuje výměnu dat senzorů mezi účastníky provozu a velkokapacitními dopravními počítači. Tím se zvyšuje dosah senzorů a umožňuje vozidlu nahlížet „za roh“.

   Dialog mezi člověkem a strojem: Jak vypadá strategie, když vozidlo plně automatizovaným způsobem dojede k výjezdu z dálnice a např. řidič má opět převzít ovládání vozidla? Společnost Continental vyvíjí potřebné systémy pro tento účel a pro všeobecnou budoucí souhru mezi vozidlem a řidičem. Společnost současně testuje nové možnosti řešení pro změněné nároky na dialog mezi člověkem a strojem.

   Architektura systému: Budoucí architektury systémů pro automatizovanou jízdu musí spolehlivě řídit obrovská množství dat, jež se musí v automobilu zpracovat. V reálném čase se musí vyhodnotit jeden gigabyte dat senzorů za minutu. Při stoupajícím výkonu senzorů, a tím i stoupajícím množstvím dat, je potřebná výkonná a spolehlivá architektura elektroniky stejně jako systémů.

   Spolehlivost: Dnes jsou asistenční systémy řidičů používány na podporu řidiče. Při automatizované jízdě musí být v případě poruchy umožněno bezpečné pokračování v jízdě, nebo kontrolované bezpečné ukončení jízdy. Za tímto účelem vyvíjené jisticí brzdové systémy jsou v současné době již ve vývoji. Je třeba také myslet na bezpečnost před pokusy o manipulaci. Společnost Continental společně s ostatními partnery z IT a automobilového průmyslu pracuje na postupech, které takové pokusy odhalí a automobilové systémy odpovídajícím způsobem ochrání. Takovou bezpečnost budou vyžadovat průběžné aktualizace softwaru vozidla, aby byl sledován stav techniky o životnosti vozidla.

   Akceptace: Důvěra v použitou technologii je z pohledu společnosti Continental základem akceptace automatizované jízdy. Důvěra se vytváří inteligentním dialogem mezi řidičem a vozidlem. Řidič musí proto vždy přesně vědět, co vozidlo v následující chvíli udělá. Vývojáři dnešních asistenčních a informačních systémů řidičů to zohledňují. Vzrůstající rozšíření takových systémů zvyšuje přijetí budoucích automatizovaných jízdních funkcí.

   Dostupné dokumenty