Návrhy
  Přejděte přímo na
   Quarter 1
   Zpráva
   09. května 2017

   Po úspěšném startu: Continental navyšuje prognózu obratu pro stávající obchodní rok

   • Obrat v prvním čtvrtletí roku 2017 vzrostl organicky o 9,5 procent na 11 miliard eur
   • Očekávaný obrat za rok 2017 vzrostl na více než 43,5 miliard eur
   • EBIT přes 1,1 miliard eur / EBIT marže: 10,3 procent
   • Výsledek koncernu se zvyšuje na 750 milionů eur, resp. 3,75 eur na akcii
   • Automotive Group: obrat roste organicky o 11 procent, výrazně rychleji než celý trh
   • Rubber Group: zátěže ze vzrostlých nákladů na suroviny ve výši 100 milionů eur

   Hannover, 9. května 2017. Continental úspěšně vykročil do nového obchodního roku. Díky silnému růstu navyšuje technologická společnost své prognózy obratu na více než 43,5 miliard eur za celý rok: „Z hlediska obratu a hospodářského výsledku můžeme první čtvrtletí pokládat za velmi úspěšné. Zejména naše tři automobilové divize přispěly k potěšujícímu růstu obratu. Ve druhém čtvrtletí počítáme nadále se silným vývojem. Proto navyšujeme výši očekávaného obratu ve stávajícím roce o 500 milionů eur na více než 43,5 miliard eur. Současně chceme za celý rok bezpečně dosáhnout očištěné marže EBIT ve výši 10,5 procent,“ uvedl předseda představenstva Continental Dr. Elmar Degenhart v úterý při prezentaci obchodních údajů za první čtvrtletí 2017.

   Obrat mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a partnera průmyslových podniků se v prvním čtvrtletí roku 2017 zvýšil v porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku o 11,7 procent na 11 miliard eur. Organický nárůst obratu, tedy nárůst obratu očištěný o změny konsolidačního rámce a změny převodních kurzů měn, odpovídal 9,5 procentům. Současně vzrostl výsledek koncernu, který se připočítává podílníkům, o 2,1 procent na 750 milionů eur. Tím se zvýšil výsledek na akcii na 3,75 eur z 3,67 eur ve stejném období minulého roku.

   Provozní výsledek (EBIT) se k 31. březnu zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 9,1 procent na 1,1 miliardu eur. To odpovídá marži ve výši 10,3 procent po 10,6 procentech minulého roku.

   Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT) se zvýšil oproti prvnímu čtvrtletí 2016 o 7,0 procent na téměř 1,2 miliardy eur. Očištěná marže EBIT dosáhla 10,7 procent, a byla tak o 0,4 procentního bodu níže oproti úrovni prvních tří měsíců minulého roku. Důvodem je zejména výrazný nárůst cen za suroviny.

   Automotive Group dokázala svůj obrat za první čtvrtletí stávajícího obchodního roku navýšit o 12,4 procent na 6,8 miliard eur. Po očištění o konsolidační položky a změny směnného kurzu vzrostl obrat o 11,3 procent.

   „Poptávka po našich inovativních elektronických a softwarových řešeních pro bezpečné, účinné a inteligentní cestování je trvale vysoká. Příliv objednávek od výrobců automobilů po celém světě přesáhl v prvním čtvrtletí hladinu 9,5 miliard eur. I s očištěnou EBIT marží ve výši 8,4 procent se plně vejdeme do plánu,“ uvedl Schäfer.

   V sekci Rubber Group vzrostl obrat za první čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s předchozím rokem o 10,6 procent na 4,3 miliard eur. Po očištění o konsolidační položky a změny směnného kurzu vzrostl obrat o 6,9 procent.

   „Velká poptávka po pneumatikách pro nákladní i osobní vozidla, ale i po výrobcích ContiTech obchodních sektorů Mobile Fluid Systems a Benecke Kaliko Group zajistila potěšitelný růst naší skupiny Rubber Group v prvním čtvrtletí 2017. Současně podle očekávání narostla zátěž způsobená rostoucími cenami surovin na 100 milionů eur. Očištěná provozní marže proto klesla na 15,1 procent. I ve druhém čtvrtletí počítáme s rostoucími náklady na materiály. Jejich vliv na hospodářský zisk by však měl ve druhém pololetí 2017 poklesnout v důsledku již zavedených cenových úprav,“ předpověděl finanční ředitel Wolfgang Schäfer.

   Společnosti Continental se podařilo čisté finanční dluhy za první čtvrtletí 2017 oproti konci minulého roku snížit o 30 milionů eur na necelých 2,8 miliard eur. Míra zadluženosti, tzv. gearing ratio, se tak pohybuje kolem 17,6 procent. „Společnost Continental stojí na pevných finančních základech. Digitalizace, elektrifikace a automatizace – tato témata určují změny v průmyslových oborech, v nichž se pohybujeme. Můžeme jednat z pozice silného hráče,“ zdůraznil finanční ředitel Wolfgang Schäfer.

   Volné hotovostní prostředky se po prvních třech měsících pohybovaly kolem 133 milionů eur, čímž se jejich hodnota snížila o 356 milionů eur v porovnání s předchozím rokem. Volné hotovostní prostředky z akvizic poklesly pouze o 203 milionů eur. „Pokles volných hotovostních prostředků před akvizicemi v tomto čtvrtletí je přirozeným důsledkem našeho velmi silného růstu. Zásadními faktory je v tomto ohledu budování pracovního kapitálu a nárůst investic. Tyto investice do nových výrobních kapacit jsou zárukou našeho budoucího růstu,“ vysvětlil finanční ředitel Wolfgang Schäfer.

   K 31. březnu 2017 měl Continental k dispozici rezervu likvidity téměř 5,8 miliard eur, z toho téměř 1,9 miliard eur tvořily použitelné platební prostředky a téměř 3,9 miliard eur přislíbené, nevyužité úvěrové linky. Záporný výnos z úroků se za první tři měsíce 2017 pohyboval v celkové výši 84 milionů eur. Nárůst ve výši 50 milionů eur lze připsat na vrub zhodnocujícím účinkům a změnám směnného kurzu. „Správa úroků vyplývající z přijatých úvěrů u bank, transakcí na kapitálovém trhu a ostatních finančních nástrojů vyžadovala 34 milionů eur, což je hodnota odpovídající předchozímu roku. Významný podíl ve výši 21 milionů eur při tom připadl na obhospodařování získaných půjček,“ uvedl Schäfer.

   Za první tři měsíce investoval Continental celkem 503 milionů eur do věcného vybavení a softwaru. Tím činí investiční kvóta 4,6 procent po 4,0 procentech ve srovnatelném období minulého roku. Continental zvýšil vynaložené prostředky na výzkum a vývoj pro podporu celé řady začínajících projektů. Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2016 vzrostla tato částka o 9,0 procent na 781 milionů eur. To odpovídá kvótě 7,1 procent obratu, zatímco ve srovnatelném období minulého roku to bylo 7,3 procent.

   Ke konci prvního čtvrtletí zaměstnával Continental 227 565 pracovníků, což je o 7 428 pracovníků více ve srovnání s koncem roku 2016. Důvodem je kromě první konsolidace skupiny Hornschuch zejména další budování výrobních kapacit, rozšíření prodejních kanálů a posílení aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.

   Dostupné dokumenty