Návrhy
  Přejděte přímo na
   Cruising Chauffeur

   Dostupné dokumenty

   Zpráva
   08. května 2018

   Stabilní růst díky průkopnickým technologiím: přijaté objednávky Continentalu na rekordní úrovni

   • Díky organickému růst se zvýšil obrat o 4,3 procent na více než 11 miliard eur
   • Skupiny Automotive i Rubber organicky rostou znatelně vyšším tempem než celý trh
   • Upravený provozní výsledek dosáhl téměř 1,1 miliardy eur a upravená marže EBIT byla 9,7 procenta
   • Čistý zisk koncernu je stabilních 738 milionů eur, resp. 3,69 eura na akcii
   • Nový rekord: přijaté objednávky Automotive Group dosáhly 11 miliard eur

   Hannover, 8. května 2018 ­– Na začátku roku 2018 technologická společnost Continental demonstrovala sílu a schopnost růstu, zatímco trh je v mírném útlumu. „Díky naší operativní síle jsme v prvním čtvrtletí opět po celém světě silně rostli – mnohem rychleji než relevantní trhy, jenž naopak ve stejném období klesaly. Náš dynamický růst bude i nadále pokračovat. Cílem je roční obrat před započtením kurzových změn na úrovni přibližně 47 miliard eur. Upravená marže EBIT by měla přesáhnout 10 procent,“ řekl generální ředitel společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart na prezentaci obchodních výsledků za první čtvrtletí roku 2018.

   „Portfolio technologií Continental je průkopnické. Jako jeden z mála systémových dodavatelů nabízíme všechny relevantní technologie pro mobilitu budoucnosti. Nyní i v budoucnu přinášíme a budeme přinášet bezpečnější, čistší a efektivnější mobilitu lidí a zboží,“ vysvětluje Degenhart příčiny silného růstu. Množství přijatých objednávek, zejména ve skupině Automotive, dokazuje, že zákazníci oceňují technologie vyvíjené společností Continental. S hodnotou 11 miliard eur za první čtvrtletí dosáhly objednávky rekordních hodnot.

   Vývoj směnného kurzu v prvních třech měsících působil proti pozitivním trendům na poli obchodních výsledků. Tento negativní efekt dosahuje 546 milionů eur a obrat je kvůli tomu na stejné úrovni jako loni v tomto období – 11 miliard eur.

   Upravený provozní výsledek za první tři měsíce je s hodnotou 1,1 miliardy eur nižší než v předchozím roce. To je dané dvěma negativními efekty. Vývojem směnného kurzu a oceněním skladových zásob na 100 milionů eur. Celkem společnost v této souvislosti očekává negativní vliv na tržby za první pololetí ve výši okolo 150 milionů eur, jak již bylo zveřejněno v povinném oznámení z 18. dubna. Do konce roku jej již není možné překonat.

   „Naše výsledky za první čtvrtletí byly sníženy dopadem směnných kurzů na menších trzích, kde máme jen omezenou lokální výrobu. Mezi těmito zeměmi pozorujeme extrémní fluktuaci směnných kurzů ve spojení se silným zhodnocením eura. Tato neobvyklá situace oslabila naši přirozenou ochranu proti kurzovým výkyvům. Stále však platí, že naše marže EBIT je na koncernové úrovni chráněna proti efektu směnných kurzů, protože na mnoha trzích současně vyrábíme i prodáváme na lokální úrovni,“ vysvětlil finanční ředitel Wolfgang Schäfer vztah mezi transakčními efekty a kurzovými pohyby v prvním čtvrtletí.

   Obrat mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a partnera průmyslových podniků se v prvním čtvrtletí roku 2018 zvýšil v porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku o 0,1 procenta na 11 miliard eur. Očištěn o změny konsolidačního rámce a změny převodních kurzů měn, vzrostl obrat o 4,3 procenta. Čistýzisk koncernu 738 milionů eur je téměř na stejné úrovni jako v předchozím roce (750 milionů eur). Zisk přepočtený na akcii je 3,69 eur (loni 3,75 eur).

   Upravený EBIT klesl meziročně o 9 procent na 1,1 miliardy eur. Tomu odpovídá upravená EBIT marže 9,7 procenta po 10,6 procentech v prvním čtvrtletí předchozího roku.

   Skupina Automotive organicky zvýšila své tržby v uplynulém čtvrtletí o 5,5 procenta. Tržby dosáhly výše 6,8 miliardy eur.

   „Naše skupina Automotive si vedla velmi dobře. Organický růst o 5,5 procenta je v prostředí klesajícího trhu vynikající výsledek,“ řekl Schäfer při zhodnocení výsledků tří automotive divizí Continentalu. S odkazem na náročné prostředí a pokles celosvětové výroby osobních a lehkých užitkových vozů o 1 procento dodal: „Rostli jsme téměř o 7 procentních bodů rychleji než trh v automobilovém odvětví.“

   Skupina Rubber dosáhla v prvních třech měsících tržeb ve výši 4,2 miliardy eur (loni 4,3 miliardy eur). Tržby jejích dvou divizí tedy byly přibližně na stejné úrovni jako loni. Po očištění o efekt kurzových výkyvů a konsolidaci to představuje nárůst o 2,3 procenta.

   „Díky organickému růstu o 5,1 procenta specializovaná průmyslová divize ContiTech opět předvedla některé své silné stránky. K tomuto růstu přispěly především pásové dopravníky a průmyslové hadice – rostly z velmi nízkého základu,“ poukázal Schäfer na úspěchy. Divize Pneumatik rostla o 2 procentní body rychleji než trh, který na mezinárodní úrovni mírně poklesl, výsledkem je tedy další posílení pozice.

   Continental v uplynulém čtvrtletí pokračoval ve snižování čistých finančních dluhů. K 31. březnu se podařilo snížit čisté finanční dluhy pod 2 miliardy eur. Zčásti proto, že dividendy ve výši 900 milionů eur nebudou vyplaceny dříve než ve druhém čtvrtletí. Míra zadluženosti klesla z 12,6 procenta na konci prosince 2017 na 11,7 procenta ke konci posledního čtvrtletí. Rezerva likvidity na konci prvního čtvrtletí roku 2018 dosáhla 5,9 miliardy eur.

   Volné hotovostní prostředky se ke dni 31. března 2018 pohybovaly okolo 41 milionů eur, zatímco před rokem byly na úrovni 133 milionů eur. To je dané poklesem výsledku koncernu a také budováním lidského kapitálu v návaznosti na silný růst.

   Ke kapitálovým výdajům Schäfer zdůraznil: „Intenzivně investujeme do našeho celosvětového růstu a do průkopnických technologií. To se odráží v našich kapitálových výdajích a také nákladech na výzkum a vývoj, které jsou více než 1,3 miliardy eur.“ Za první tři měsíce Continental investoval 459 milionů eur do hmotného investičního majetku a softwaru. Míra investic proto dosáhla 4,2 procenta (loni 4,6 procenta). Čisté výdaje na výzkum a vývoj byly 848 milionů eur, což odpovídá 7,7 procentům tržeb (loni 7,1 procenta). „Tento posun je dán především výrazným pokrokem na poli digitalizace,“ vysvětlil Schäfer.

   Na konci prvního čtvrtletí roku 2018 měl Continental celkem více než 240 000 pracovníků a přes 4600 nových zaměstnanců ve srovnání s koncem loňského roku. Dvě třetiny nárůstu pracovních sil připadají na posílení globálního výzkumného a vývojového týmu skupiny Automotive. Třetina nových zaměstnanců byla přijata do skupiny Rubber. Požadavek na navýšení počtu pracovníků je dán především rozšiřováním výroby a nárůstem obratu.

   Dostupné dokumenty