Návrhy
  Přejděte přímo na
   1. Quartal
   Zpráva
   09. května 2019

   Continental se solidním startem do obchodního roku

   • Podle očekávání i nadále zaznamenal vývoj trhu v prvních třech měsících výrazný pokles
   • Díky silné tržní pozici byl obrat v prvním čtvrtletí s 11,0 miliardami Euro na úrovni předchozího roku
   • Očištěný operativní výsledek ve výši 884 mil. Euro (marže: 8,1 procent)
   • Technologický podnik navíc ve druhé polovině roku očekává nové oživení trhu, a proto se drží své roční prognózy
   • Free Cashflow s očištěním o akvizice a efekty z osamostatňování obchodů s pohony se v prvním čtvrtletí nacházel na 579 milionech eur
   • Stupeň zadlužení se zvyšuje z důvodu nových a závazných bilančních pravidel

   Hannover, 9. května 2019. Společnosti Continental se tak podařil solidní start do obchodního roku. Díky svému technologickému portfoliu se společnost dokázala vymanit z výrazného poklesu tržní dynamiky. Obrat ve výši 11,0 milionů Euro je na úrovni minulého roku. Očištěná marže EBIT činí 8,1 procent (EBIT očištěný: 884 mil. Euro). „Díky naší silné pozici na trhu jsme udrželi stabilní obrat ve výrazně klesajícím tržním prostředí. Naše zvýšená nákladová disciplína přispěla k solidnímu zisku, “uvedl předseda představenstva, Dr. Elmar Degenhart, při příležitosti čtvrtečního informování o čtvrtletním hospodaření v Hannoveru.

   Mezinárodní výroba automobilů se oproti minulému roku podle předběžných údajů snížila v prvních třech měsících roku 2019 o více než 6 %. Organický obrat technologického podniku (tj. tržby, které nezahrnují výkyvy devizových kurzů a změny v podnikové struktuře), se oproti tomu nachází v 2 procentním mínusu. Vedle silné pozice na trhu jsou důvodem efekty z vývojů měnových kurzů, které se v prvním čtvrtletí nacházely celkem na 186 milionech Euro. To vyplývá zejména z růstu hodnoty amerického dolaru vůči euru.

   Jak již bylo oznámeno na výroční valné hromadě dne 26. dubna, společnost Continental v druhé polovině roku předpokládá oživení ekonomického prostředí, a proto se drží své prognózy ze začátku ledna.

   Výsledek koncernu, který bude připsán vlastníkům podílů, činí 575 milionů eur, což je pod úrovní předchozího roku (738 milionů eur). Zisk na akcii činil 2,88 EUR (předchozí rok: 3,69 EUR).

   Očištěný operativní výsledek (očištěný EBIT) se ve srovnání s rozhodným dnem roční závěrky předchozího roku snížil o 17,1 % na 884 miliony eur. To odpovídá upravené marži EBIT ve výši 8,1 procenta po 9,7 procentech v prvním čtvrtletí předchozího roku. „Začátek nového obchodního roku byl podle očekávání náročný," řekl finanční ředitel společnosti Wolfgang Schäfer. Dodal: „V loňském roce jsme však začali zvyšovat svoji kázeň při vynakládání nákladů, a to nám prospívá.“

   V roce 2014 vynaložil Continental opět značné prostředky na výzkum a vývoj: výdaje činily více než 1,5 miliardy eur. „Continental i nadále ve velké míře investuje do mobility budoucnosti a tím do obchodních úspěchů zítřejších dní“, vysvětlil pan Schäfer.

   Ke dni 31. března 2019 společnost Continental disponovala likvidní rezervou ve výši 5,7 miliard eur, z toho 1,8 miliard eur volných prostředků a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši 3,9 miliard eur.

   čisté finanční dluhy ke konci prvního čtvrtletí 2019 činily 4,3 miliardy eur. Na přelomu roku to bylo okolo 1,7 milionů eur. Tzv. Gearing Ratio, udávající stupeň zadluženosti, stoupla z 9,1 % na 22,6 %. Podkladem je standard IFRS 16, který je třeba aplikovat od účetního období 2019, což vedlo k zásadnímu znázornění všech leasingových poměrů v bilanci, a tím k silnému nárůstu závazků z leasingu. V důsledku tohoto nového předpisu také vzrostly investice do hmotných investic a softwaru.

   Free Cashflow s očištěním o akvizice a efekty z osamostatňování obchodů s pohony se po prvním čtvrtletí 2019 nacházel na mínus 579 milionech eur. Ve srovnatelném období loňského roku to bylo přibližně 186 milionů eur. Důvodem poklesu jsou, kromě nižšího obratu a výsledku prvního čtvrtletí, nezbytné investice do rozvoje kapacit a technologií. Pro celý rok podnik DAX očekává, že z akvizic a efektů plynoucích z osamostatnění podnikání v oblasti pohonů dojde k docílení zisku ve výši přibližně 1,4 až 1,6 miliard eur. Tento předpoklad vychází z obvyklé sezónnosti Free Cashflows. Přítok finančních prostředků bývá na konci roku zpravidla na nejvyšší úrovni. Důvodem jsou především příchozí platby za obchody se zimními pneumatikami a úhrady za vývojové služby poskytnuté automobilovými výrobci.

   Obrat Automotive Group činí za uplynulé čtvrtletí cca 6,7 miliard eur. Tedy pokles o 1,8 procenta. Organicky, tj. po očištění výkyvů devizových kurzů a změn v podnikové struktuře vznikl mínus ve výši 4 procent. Mezinárodní výroba automobilů se oproti minulému roku podle předběžných údajů snížila v prvních třech měsících roku 2019 o více než 6 procent. Očištěný operativní výsledek činí 357 milionů eur, což je výrazně méně než v loňském roce. Ve vztahu k obratu to vede k rozpětí 5,4 % (loni 8,2 %). „V prvním čtvrtletí bylo na všech hlavních odbytových trzích po celém světě vyrobeno méně vozidel, a to při poklesu celkem více než 1,5 mil. osobních automobilů a lehkých užitkových vozů ve srovnání s předchozím rokem. Nemůžeme uniknout takovému klesajícímu tržnímu prostředí, “vysvětlil pan Schäfer výsledky hospodaření Automotive Group.

   I přes současné slabé tržní prostředí poptávka po elektronice v automobilech neustále roste. Ideální příkladem jsou asistenční systémy pro řidiče. Pro částečně automatizovanou jízdu automobil potřebuje v průměru 18 senzorů. Pro plně automatizovanou nebo autonomní jízdu toto číslo vzroste na 30. V této oblasti obdržel technologický podnik za poslední dva roky zakázky v průměrné výši 3 miliard eur.

   Skupina Rubber Group dosáhla v prvních třech měsících obratu cca 4,4 miliardy eur (loni 4,2 miliard eur). Zaznamenala tak zvýšení obratu ve výši 3,8 procent. Obchod s pneumatikami, a zejména objem prodeje obchodu s pneumatikami pro užitková vozidla, zaznamenal pozitivní vývoj ve výši 6 procent. Divize ContiTech zaznamenala růst především v oblastech, které zásobují průmysl, jako je například obchod s dopravními pásy a průmyslovými hadicemi. Organicky, tj. po očištění výkyvů devizových kurzů a změn v podnikové struktuře, se obrat skupiny Rubber Group nachází na úrovni jednoho procenta. Očištěný operativní výsledek prvního čtvrtletí činí v součtu cca 535 milionů eur, což odpovídá marži ve výši cca 12,4 procent (v předchozím roce to bylo 12,9 procent).

   Tým Continental měl na konci prvního čtvrtletí celosvětově cca 245 686 zaměstnanců. Zvláště velká je poptávka podniku po vývojářích softwarů. V současné době je v technologickém podniku zaměstnáno okolo 49 000 inženýrů. Více než jedna třetina z nich disponuje softwarovým zázemím. V globální podnikové softwarové akademii proběhne v roce 2019 vzdělávání více než 2 000 zaměstnanců. Do roku 2022 se předpokládá nárůst internetových a softwarových odborníků ze stávajících 19 000 na 25 000.

   Dostupné dokumenty