Návrhy
  Přejděte přímo na
   Quarter 1
   Zpráva
   07. května 2020

   První čtvrtletí 2020: Continental posiluje nákladovou disciplínu

   • Obrat koncernu za první čtvrtletí činí 9,8 miliard eur, očištěná EBIT marže 4,4 %, organický pokles obratu potom činí −10,9 %
   • Vysoká likvidita (6,8 miliard eur) a mírně kladný volný peněžní tok před akvizicemi a dopady vyčlenění (59 milionů eur) po třech měsících
   • CEO Dr. Elmar Degenhart: „Finanční dopady pandemie koronaviru se ve druhém čtvrtletí projeví ještě výrazněji.“
   • Podnik se vzhledem k aktuální situaci na trhu bude v tomto obchodním roce snažit snížit investice minimálně o 20 %.
   • Pro rok 2020 společnost Continental počítá s obratem a ziskem výrazně pod hodnotami minulého roku.
   • Představenstvo se na další tři měsíce (do konce července) vzdává 10 % fixní odměny.
   • Návrat k normálu: Přechodné zastavení výroby ještě na téměř pětině všech míst
   • Vytvořena koncepce celosvětové ochrany pro bezpečnou výrobu v čase pandemie, v plánu výroba vlastních ochranných masek

   Hannover, 7. května 2020. Obrat a zisk společnosti Continental v prvním čtvrtletí výrazně poklesly. Důvodem je především zastavení výroby v Číně kvůli koronaviru a s tím spojené dopady. Ve vykazovaném období poklesla výroba osobních a lehkých užitkových vozů v Číně podle aktuálních odhadů oproti předchozímu roku přibližně o 50 %. Také trhy v Evropě (ca −20 %) a Severní Americe (ca −10 %) ukázaly oslabení. Ve vykazovaném období klesla celosvětová produkce automobilů celosvětově přibližně o 25 % na celkem 17,3 milionů kusů. V absolutních číslech celosvětový pokles znamená přibližně o 5,7 milionů méně vyrobených vozidel oproti minulému roku.

   Ještě výraznější nákladová disciplína, kladný volný peněžní tok

   Společnost Continental v prvním čtvrtletí 2020 ještě více posílila svou nákladovou disciplínu. Projekty a investice, které nejsou nezbytně nutné, se prozatím odsouvají. Podnik se snaží v aktuálním obchodním roce snížit investice oproti předchozímu roku minimálně o 20 %. „Ekonomická situace se od začátku března kvůli pandemii koronaviru ještě více zhoršila. Proto ještě více krotíme náklady. Důkladně teď prověřujeme nezbytnost všech výdajů a investic. Jde nám při tom o úspory, které se projeví okamžitě. V našich číslech se to výrazněji ukáže od druhého čtvrtletí. S maximálním úsilím pokračujeme na důležitých vývojových projektech či přípravách na chystaný rozběh sériové výroby,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer, člen představenstva společnosti Continental odpovědný za finance.

   Ve vykazovaném období se investice do dlouhodobého hmotného majetku a softwaru snížily o 167 milionů eur na 475 milionů eur. Podíl investic vztažený ke koncernovému obratu činil 4,8 % (1. čtvrtletí 2019: 5,8 %).

   Pozitivní dopady řízení nákladů se již projevily ve volném peněžním toku před akvizicemi a dopady vyčlenění : V prvním čtvrtletí činil 59 milionů eur, takže výrazně předčil hodnoty minulého roku (−580 milionů eur). „V prvním čtvrtletí jsme dosáhli kladného volného peněžního roku. To je důkazem našeho rychle reagujícího krizového managementu. V prvním čtvrtletí bývá volný peněžní tok vzhledem k sezóně obvykle záporný,“ uvedl Schäfer. Zlepšení je tak hlavně výsledkem nižších výdajů v oblasti pracovního kapitálu, nižších investic a přijatých plateb z prodeje 50% podílu v SAS Autosystemtechnik GmbH.

   Výdaje na výzkum a vývoj činily v prvním čtvrtletí 913 milionů eur. V poměru k obratu koncernu to znamená podíl 9,3 %. Ve stejném období předchozího roku to bylo ještě 8,2 %. Důvodem tohoto navýšení je především obrat za první čtvrtletí 2020, který v důsledku pandemie koronaviru klesl.

   Nadále vysoká likvidita po uzavření prvního čtvrtletí

   K rozhodnému dni 31. března 2020 disponovala společnost Continental likvidními prostředky ve výši 2,5 miliard eur a přislíbenými, nevyužitými úvěrovými linkami ve výši 4,3 miliardy eur. „Bilančně je na tom společnost Continental s likviditou ve výši 6,8 miliard eur velmi dobře. Stojíme na solidním základě, jsme nezávislí a plně akceschopní, a to navzdory celosvětově náročné situaci,“ zdůraznil Degenhart.

   Strukturální program „Transformace 2019–2029“ se nadále důsledně plní

   Nezávisle na aktuální situaci na trhu pokračuje společnost Continental nadále důsledně ve svém strukturálním programu „Transformace 2019–2029“ a jeho plnění. „S naším strukturálním programem posílíme naši trvalou konkurenceschopnost a zajistíme rozvoj do budoucna. Jde o trvalé úspory, které se projeví ve střednědobém a dlouhodobém horizontu,“ uvedl Degenhart. Jak bylo oznámeno začátkem března, zvažují se v současnosti další opatření kvůli momentálně – a nejspíše i do budoucna – se zhoršujícím trhům. Až nazraje čas, společnost Continental tato opatření oznámí.

   Přechodné zastavení výroby ještě na téměř pětině míst na světě

   V důsledku pandemie koronaviru společnost Continental kvůli ochraně zaměstnanců a v reakci na pokles poptávky postupně zastavila od poloviny března výrobu na více než 40 % z celkem 249 výrobních závodů Continental na celém světě, a to na přechodnou dobu několika dnů až týdnů. Nedávno společnost výrobu na řadě míst opět obnovila. „Návrat celé branže k normálu z daného stavu je pro všechny velkou neznámou. Týdny jsme se na to intenzivně připravovali. Zvládneme to, jestliže do sebe současně opět zapadnou všechny články dodavatelského řetězce a zároveň bude zajištěna bezpečnost zaměstnanců. K tomu je nezbytná úzká koordinace ekonomiky a politiky na národní a mezinárodní úrovni,“ zdůraznil Degenhart.

   Na začátku května přechodně stojí výroba ještě v pětině z celkem 249 výrobních závodů společnosti Continental na světě. Týká se to zejména závodů v Severní Americe, Rusku a v Indii. V Německu výroba aktuálně stojí už jen v jednom závodě.

   V důsledku přechodných přerušení výroby a nižší poptávky pracuje v současné době přibližně 60 % z téměř 240 000 zaměstnanců společnosti Continental na zkrácenou pracovní dobu. V Německu pracovalo v dubnu kolem 30 000 zaměstnanců všech organizačních složek a funkcí podniku průměrně 6 dní v režimu kurzarbeitu. Kurzarbeit zde bude společnost Continental využívat i v květnu, a to kvůli přetrvávající pandemii koronaviru a nadále nejisté ekonomické situaci. Míra využití se při tom odvíjí od místních podmínek.

   Představenstvo se na další tři měsíce vzdává části odměny.

   Na znamení solidarity se zaměstnanci společnosti Continental na celém světě, kteří pociťují dopady koronavirové krize, se představenstvo rozhodlo, že se vzdá 10 % své fixní odměny. Z původně zamýšleného měsíce jsou nyní další dva. Odměny tedy budou kráceny až do konce července.

   Koncepce celosvětové ochrany pro bezpečnou výrobu v časech pandemie

   Pro zajištění bezpečné výroby v časech pandemie vyvinula společnost ucelenou koncepci, která již nalezla využití ve všech závodech na světě. Na základě posouzení rizik všech pracovních míst se přijímají různá cílená ochranná opatření, jako je např. instalace stěn z plexiskla, výrazné zvýšení frekvence úklidu ve všech závodech, zkrácení nebo posunutí směn, předávání směn bez osobního kontaktu a prodloužená provozní doba kantýny a větší rozestupy mezi židlemi v kantýnách a prostorách pro odpočinek.

   Zaměstnanci, kteří nepracují ve výrobě, mají většinou home office, aby se maximálně zredukoval počet osobních kontaktů při práci. Globální koncepce poskytuje zaměstnancům dostatečnou ochranu zdraví při výkonu určitých činností ve všech prostorách firmy.

   Ochranné masky: Pokrytí vlastní potřeby vlastní výrobou

   Koncepce ochrany ve společnosti Continental v zásadě stojí na používání ochranných masek. Použití různých typů masek se bude řídit posouzením rizikovosti pracovních míst. Další potřebu ochranných masek bude společnost Continental od září 2020 vykrývat vlastní výrobou. „Výroba vlastních masek je vědomým rozhodnutím související s ochranou zdraví a bezpečností našich zaměstnanců. Současně bychom tím chtěli poněkud uvolnit napjatou situaci na volném trhu s ochrannými maskami, které jsou naléhavě zapotřebí ve zdravotnictví,“ uvedl Degenhart. Za tímto účelem společnost Continental vybuduje výrobní linky v Německu, USA a Číně, aby pokryla svou vlastní potřebu ochranných masek, která aktuálně činí takřka jeden milion masek za týden.

   Na konci prvního čtvrtletí 2020 pracovalo v koncernu 239 649 zaměstnanců. Oproti konci roku 2019 to znamená pokles o 1 809 osob.

   Ukazatele za divize

   Vývoj obratu a hospodářského výsledku divizí lepší, než se očekávalo na začátku dubna.

   Obrat divize Automotive Technologies činil 4,1 miliard eur (1. čtvrtletí 2019: 4,7 miliard eur) a očištěná EBIT marže 1,8 % (1. čtvrtletí 2019: 6,0 %). Organický vývoj obratu činil −11,5 %.

   Divize Rubber Technologies dosáhla obratu 4,0 miliardy eur (1. čtvrtletí 2019: 4,4 miliardy eur) a očištěné EBIT marže 9,8 % (1. čtvrtletí 2019: 12,2 %). Organický růst obratu činil −10,8 %.

   V sekci pohonů společnosti Continental, tedy v divizi Powertrain Technologies, dosáhl obrat 1,8 miliardy eur (1. čtvrtletí 2019: 2,0 miliardy eur) a očištěná EBIT marže 0,7 % (1. čtvrtletí 2019: 3,9 %). Organický vývoj obratu činil −9,1 %.

   Jak již technologická firma oznámila 27. dubna 2020 při oznámení výsledků za první čtvrtletí, dosáhl obrat 9,8 miliard eur (1. čtvrtletí 2019: 11 miliard eur), tedy o 10,9 % méně než loni. Organický pokles, tedy bez vlivu konsolidačního rámce a změn převodních kurzů měn, činí rovněž 10,9 %. Očištěný EBIT poklesl na 432 milionů eur (1. čtvrtletí 2019: 884 milionů eur), a je tedy zhruba poloviční oproti srovnatelnému období v předchozím roce. Očištěná EBIT marže dosáhla 4,4 % (1. čtvrtletí 2019: 8,1 %).

   Druhé čtvrtletí bude pro Continental pravděpodobně z hlediska obratu a zisku nejslabším čtvrtletím tohoto obchodního roku. Důvodem jsou následky pandemie koronaviru v Evropě a Americe, které se naplno projeví teprve ve druhém čtvrtletí. „Finanční dopady pandemie koronaviru se ve druhém čtvrtletí projeví ještě výrazněji. V Evropě a Severní Americe za normálních okolností realizujeme tři čtvrtiny našeho obratu. Obě oblasti jsou však od konce března silně postiženy následky pandemie koronaviru, zatímco v Číně se výroba automobilů opět stabilizuje,“ uvedl Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental. S ohledem na aktuální rozložení zdůraznil záměr společnosti Continental vyrovnat opět její příjmy a zvýšit její podíl v Asii ve střednědobém horizontu na 30 % koncernového obratu.

   Jak již společnost Continental oznámila koncem dubna, nelze kvůli stále silné dynamice vývoje aktuálně říci, kdy bude možné poskytnout podrobnější prognózu na rok 2020. Pro celý rok ovšem podnik, jehož akcie jsou součástí burzovního indexu DAX, počítá s tím, že obrat a výnos zůstanou hluboce za hodnotami předchozího roku.

   Dostupné dokumenty