Návrhy
  Přejděte přímo na
   Quarter 1
   Zpráva
   04. května 2016

   Continental zvyšuje prognózu cashflow pro tento obchodní rok

   • Obrat vzrostl po třech měsících o 3 procenta na 9,85 miliardy eur
   • Výsledek koncernu se zvyšuje o 12 procent na 734 milionů eur, resp. 3,67 eur na akcii
   • Volné peněžní prostředky před akvizicemi výrazně narostly na 567 milionů eur
   • Vyhlídky na volné hotovostní prostředky před akvizicemi vzrostly na 2 miliardy eur
   • Provozní výsledek (EBIT) vyšší než 1 miliarda eur

   Hannover, 4. května 2016. Po úspěšném prvním čtvrtletí obchodního roku 2016 navyšuje technologická společnost Continental svůj výhled pro volné hotovostní prostředky před akvizicemi pro celkový rok: „V prvních měsících tohoto roku se nám opět podařilo výrazně navýšit volné hotovostní prostředky před akvizicemi. Až do konce roku má tato částka narůst na minimálně 2 miliardy eur. Doposud jsme počítali s alespoň 1,8 miliardy eur“, řeklpředseda představenstva Continental Dr. Elmar Degenhart ve středu při prezentaci obchodních údajů za první čtvrtletí.

   Obrat mezinárodního dodavatele automobilového průmyslu, výrobce pneumatik a partnera průmyslových podniků se v prvním čtvrtletí roku 2016 zvýšil v porovnání s prvním čtvrtletím předchozího roku o 3 procenta na 9,85 miliardy eur. Současně vzrostl výsledek koncernu, který se připočítává podílníkům, o 12 procent na 734 milionů eur. Tím se zvýšil výsledek na akcii na 3,67 eur z 3,28 eur ve stejném období minulého roku.

   Provozní výsledek (EBIT) se k 31. březnu zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 6,4 procent na více než 1 miliardu eur. To odpovídá marži ve výši 10,6 procenta po 10,2 procenta z minulého roku. Očištěný provozní výsledek (očištěný EBIT) se zvýšil oproti prvnímu čtvrtletí 2015 o 8,4 procenta na 1,1 miliardu eur. Očištěná marže EBIT dosáhla 11,3 procent, a tak přesáhla o 0,7 procentních bodů úroveň prvních tří měsíců předchozího roku.

   „Na základě našich silných hotovostních prostředků se nám podařilo snížit náš čistý finanční dluh v prvním čtvrtletí tohoto obchodního roku oproti konci roku o 459 miliónů eur na celkem 3,1 miliard eur. Stupeň zadluženosti, tzv. gearing ratio, tak činil 23,1 procenta. Téměř jsme tak dosáhli našeho střednědobého cíle dostat se pod hranici 20 procent“, vysvětluje finanční ředitel Wolfgang Schäfer. Ve srovnání s obdobím předchozího roku činil čistý finanční dluh dokonce o 1 miliardu eur méně. V prvním čtvrtletí 2015 čistý finanční dluh podstatně stoupl díky přikoupení společnosti Veyance Technologies. Gearing ratio tak na konci prvního čtvrtletí 2015 činilo ještě 33,5 procenta.

   K 31. březnu 2016 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity 5,45 miliardy eur, z toho zhruba 1,7 miliardy eur tvořily použitelné platební prostředky a přislíbené, nevyužité úvěrové linky ve výši téměř 3,8 miliardy eur. Revolvingová úvěrová linka uzavřená v dubnu 2014 ve výši 3 miliard eur (součást syndikovaného úvěru s původně slíbeným celkovým objemem 4,5 miliardy eur) byla v dubnu 2016 prodloužena o další rok. Tento finanční závazek má nyní společnost Continental k dispozici do dubna 2021. Fixní úvěr obsažený v syndikovaném úvěru ve výši 1,5 miliardy eur byl předčasně do konce března 2016 zcela splacen.

   Úrokové náklady v prvních třech měsících roku 2016 činily celkem 59 milionů eur. „Úrokové náklady, které vyplynuly z půjček u bank, transakcí na kapitálových trzích a jiných finančních nástrojů, činily 34 milionů eur a ležely tak o 14 milionů eur pod hodnotou předchozího roku. Podstatný podíl připadl s 21 miliony eur na náklady plynoucí z vydaných dluhopisů“, vysvětlil Schäfer. Negativní úrokový výsledek se v prvním čtvrtletí roku 2016 zlepšil ve srovnání s obdobím předchozího roku o 22 milionů eur na 34 milionů eur.

   V prvních třech měsících investovala firma Continental dohromady 398 milionů eur do věcného vybavení a softwaru. Tím činí investiční kvóta 4,0 procenta po 3,7 procenta ve srovnatelném období minulého roku. Společnost Continental zvýšila náklady na výzkum a vývoj na podporu různých projektů. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2015 se tato částka zvýšila o 11,4 procent na 716 milionů eur. To odpovídá kvótě 7,3 procent obratu, v minulém roce to bylo 6,7 procent.

   Ke konci prvního čtvrtletí zaměstnávala společnost Continental 212 417 mužů a žen. To odpovídá nárůstu počtu zaměstnanců o 4 500 osob ve srovnání s koncem roku 2015. Důvodem pro to je především další výstavba výrobních kapacit, prodejních kanálů a oblastí výzkumu a vývoje.

   Skupina Automotive dosáhla v prvních třech měsících tohoto roku obratu ve výši 6,0 miliard eur. Očištěná EBIT marže činila 7,6 procent.

   Skupina Rubber dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2016 obratu 3,85 miliardy eur a podařilo se jí zvýšit očištěnou marži EBIT oproti předchozímu roku o 3,1 procentních bodů na 17,8 procenta.

   Čísla podniku Continental1. leden až 31. březen

   milionů €

   2016

   2015

   obrat

   9 850,7

   9 568,9

   EBITDA

   1 505,5

   1 403,2

   v % z obratu

   15,3

   14,7

   EBIT

   1 040,7

   977,9

   v % z obratu

   10,6

   10,2

   Výsledek koncernu připočítaný podílníkům

   733,9

   656,7

   Výsledek na akcii v €

   3,67

   3,28

    

    

    

   Očištěný obrat1

   9 710,3

   9 568,9

   Očištěný EBIT2

   1 095,0

   1 010,2

   v % očištěného obratu

   11,3

   10,6

    

    

    

   Volné hotovostní prostředky (Free Cashflow)

   489,0

   -271,3

    

    

    

   Čisté finanční dluhy (k 31. 3.)

   3 083,3

   4 098,7

   Gearing Ratio v %

   23,1

   33,5

    

    

    

   Počet zaměstnanců (k 31. 3.)3

   212 417

   202 496

    

    

    

    

    

    

   1. obrat očištěný o konsolidační změny
   2. Očištěno o odpisy nemateriálního investičního majetku z alokace kupních cen (PPA),
    změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty.
   3. bez učňů

   Dostupné dokumenty