Návrhy
  Přejděte přímo na
   Quarter 2
   Zpráva
   03. srpna 2016

   Continental zvyšuje prognózu výsledků na základě dobrých pololetních čísel

   • Navýšení výhledu pro očištěné marže EBIT na více než jedenáct procent
   • Nárůst obratu před efekty okruhu konsolidace a měnových kurzů ve výši čtyř procent na více než 20 miliard euro
   • Operativní výsledek (EBIT) roste o šest procent na 2,3 miliardy eur
   • Výsledek koncernu roste o 13 procent na 1,6 miliardy eur
   • Počet zaměstnanců se dále zvyšuje na více než 215 000 pracovníků

   Hannover, 3. srpna 2016. Mezinárodní technologický podnik Continental navyšuje na základě dobrých pololetních čísel svoji prognózu výsledků pro aktuální obchodní rok.
   „Chceme dosáhnout pro celkový rok očištěnou marži EBIT ve výši více než jedenáct procent, a tím překonat doposud očekávanou marži ve výši jedenácti procent“, řekl předseda představenstva společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart ve středu při předložení obchodních čísel po prvních šesti měsících. Důvodem pro navýšení je prvotřídní operativní výkon skupiny Rubber: „Velmi dobrý vývoj prodeje v prvních šesti měsících na straně pneumatik nám dodává dodatečný vítr do zad.“ K tomu podpůrně působí vývoj cen důležitých surovin pro výrobu pneumatik a dalších kaučukových produktů. Zvyšování cen se projeví z dnešního pohledu v průběhu celého roku celkově méně, než bylo prognostikováno ještě ke konci prvního kvartálu 2016.

   Pro druhý kvartál 2016 vyhlíží předseda představenstva pozitivní bilanci: „Jak bylo očekáváno, nabral náš automobilový obchod ve druhém kvartálu na síle. S organickým růstem ve výši kolem pěti procent jsme mohli ve druhém kvartálu opět růst rychleji než trh. Současně jsme mohli zlepšit výsledek. Velmi potěšující je také příjem zakázek, který jsme v prvním pololetí zvýšili na více než 18 miliard eur. Skupina Rubber mohla pokračovat v pozitivním vývoji obratu a výsledku. Opětovný prodejní plus v oblasti pneumatik, jakož i další stabilizace průmyslového obchodu k tomu významně přispěly.“

   Očekávání na aktuální obchodní rok jsou pololetními výsledky z pohledu Degenharta potvrzena: „Pro další průběh roku počítáme s pokračováním pozitivní dynamiky obratu v rámci našeho obchodního ročního výhledu. Přitom však zůstane oblast trhu, v neposlední řadě kvůli nejnovějšímu politickému vývoji, z dnešního pohledu charakterizována nejistotou a volatilitou.“

   Volné hotovostní prostředky před akvizicemi se v porovnání s minulým rokem zvýšily o 159 milionů eur na více než 1 miliardu eur. „Opět jsme mohli naše volné hotovostní prostředky před akvizicemi zlepšit, i přes zvýšené investice. Tyto jsme mohli v podstatné míře kompenzovat nárůstem operativního výsledku a zlepšením pracovního kapitálu“, vysvětlil finanční ředitel Wolfgang Schäfer. Obecně vidí očekávání pro celkový rok potvrzena:„Pro aktuální obchodní rok počítáme nadále s volnými hotovostními prostředky před akvizicemi ve výši minimálně 2 miliard eur.“

   Na konci prvního pololetí činily čisté finanční dluhy koncernu Continental 3,4 miliardy eur. Důvod pro nárůst oproti prvnímu kvartálu 2016 je nutno vidět v podstatné míře ve vydání dividendy nad 750 milionů eur v květnu 2016 pro obchodní rok 2015.

   Ve srovnání s koncem roku 2015 se lehce snížily čisté finanční dluhy o 96 milionů eur. Stupeň zadluženosti, gearing ratio, činil na konci června 2016 25,8 procenta (loňské období 34,1 procenta). Kvóta vlastního kapitálu činila přibližně 39 procent.

   K 30. červnu 2016 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity ve výši 5,2 miliard eur, z toho 1,7 miliardy eur použitelné platební prostředky, jakož i přislíbené nevyužité úvěrové linky o objemu 3,5 miliardy eur.

   Úrokové náklady se v porovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 50 milionů eur na 98 milionů eur. Negativní úrokový výsledek se snížil v prvním pololetí roku 2016 ve srovnání s minulým rokem také o 50 milionů eur na 49 milionů eur. Přitom celkově pozitivně působily zvláště efekty ohodnocení ze změn používané časové hodnoty derivativních finančních nástrojů a z vývoje měnových kurzů. Pozitivní příspěvek k výsledku dosahuje v prvním pololetí více než 54 milionů eur. „Pro celkový rok nadále počítáme s negativním úrokovým výsledkem ve výši méně než 250 milionů eur, protože se pozitivní vývoj efektů ohodnocení ve druhém pololetí může obrátit“, vysvětlil Schäfer.

   Vyšší investice v průlomových technologiích

   V prvních šesti měsících roku 2016 investovala společnost Continental 920 milionů eur do věcných investic a softwaru. Tím činí investiční kvóta 4,6 procenta po 4,2 procenta ve srovnatelném období minulého roku. Výdaje na výzkum a vývoj se v prvním pololetí roku 2016 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 13,2 procenta na 1,4 miliardy eur. To odpovídá podílu ve výši 7,2 procenta obratu po 6,5 procenta ve stejném období předchozího roku.

   „Naše rostoucí finanční síla nám umožňuje navýšení výdajů v oblasti výzkumu a vývoje. Chceme tím včas nastavit cestu pro průlomové technologie a trvale pokračovat v našem rychlém, výnosném růstu. Nulová nehodovost v silničním provozu, čisté ovzduší a inteligentní mobilita jsou přitom relevantními cíli,“ řekl Degenhart.

   Na konci druhého kvartálu roku 2016 bylo v koncernu zaměstnáno více než 215 000 zaměstnankyň a zaměstnanců, což je ve srovnání s koncem roku 2015 přibližně o 7 000 osob více.

   Podmíněně rostoucími produkčními objemy a budováním výzkumu a vývoje se zvýšil počet zaměstnanců ve skupině Automotive o více než 5 000. Ve skupině Rubber vedla další výstavba produkčních kapacit a distribučních kanálů ke zvýšení počtu zaměstnanců o téměř 1 900. Ve srovnání s 30. červnem 2015 se zvýšil počet zaměstnanců v koncernu celkem přibližně o 9 600.

   Skupina Automotive (automobilový průmysl) dosáhla v prvních šesti měsících tohoto roku obratu 12,2 miliardy eur. Očištěná EBIT marže činila 8,1 procent.Skupina Rubber dosáhla v prvním pololetí roku 2016 obratu ve výši 7,9 miliardy eur a mohla zlepšit očištěnou marži EBIT oproti předchozímu roku o 2,3 procentních bodů na 18,8 procenta.

   Dostupné dokumenty